Dosen

Profil Munirul Ikhwan

Nama : Dr. Munirul Ikhwan
NIP : 19840620 201801 1 001
NIDN : 2020068401
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Pegawai | Status : -
Jabatan Akademik | Golongan : Lektor | III/C
Email :
Pendidikan Terakhir : S3

Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Dr. Munirul Ikhwan Di Semester Genap TA 2019/2020
No Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK Kelas Jadwal
1. Agama dan Teori-teori Sosial 2 WAJIB K JUM 09:30-11:10 R: PASCA-402
2. Al-Qur’an dan Hadis dalam Teks dan Konteks 3 WAJIB A SAB 11:00-13:30 R: PASCA-101
3. Artikel Jurnal 2 WAJIB D SEN 07:30-09:10 R: PASCA-403
4. Disertasi/Dissertation/رسالة الدكتوراة 15 WAJIB A MIN 12:31-16:01 R: MUNAQASYAH
5. Komprehensif 0 WAJIB A JUM 16:00-19:00 R: MUNAQASYAH
6. Seminar Proposal Disertasi 3 WAJIB A SAB 07:00-09:30 R: PASCA-405
7. Seminar Proposal Tesis 2 WAJIB I SEL 07:30-09:10 R: PASCA-403
8. Studi Tafsir Indonesia dan Asia Tenggara 3 PILIHAN A SEL 12:30-15:00 R: PASCA-410
9. Studi Tafsir al-Quran dan Hadits di Indonesia 3 WAJIB A RAB 07:00-09:30 R: FUSAP-311
10. Studi Tafsir al-Quran di Indonesia 3 WAJIB B RAB 07:00-09:30 R: FUSAP-311
11. Tesis 6 WAJIB A MIN 07:00-12:00 R: PASCA-202
12. Topik Khusus Agama dan Masyarakat 2 PILIHAN F SEL 09:30-11:10 R: PASCA-403
13. Trend-trend Baru dalam Studi Qur’an dan Hadis 4 WAJIB A SEN 14:30-17:50 R: PASCA-302

No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus
1. S3 Free University of Berlin Islamic Sciences Dr. 2015

# TAHUN KARYA
Melakukan penelitian
1 2016 MenangkapKebajikanBersama (Common Good): Agama, KekuasaandanPerdebatanOrtopraksipada Era Mataram Islam dan draft bukuIslam dan Common Good padaMasaMataram Islam.