Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Psikologi Perkembangan
Nama Asing -
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam
Kurikulum BKI 2013
Muatan Mata Kuliah -
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INTI KHUSUS UTAMA
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 3
Semester Paket 3

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2014/2015 SEMESTER GANJIL A Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
2. 2014/2015 SEMESTER GANJIL B Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
3. 2014/2015 SEMESTER GANJIL C Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
4. 2015/2016 SEMESTER GANJIL A Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
5. 2015/2016 SEMESTER GANJIL B Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
6. 2015/2016 SEMESTER GANJIL C Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
7. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
8. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
9. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
10. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
11. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
12. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
13. 2019/2020 SEMESTER GENAP A A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
(19750427 200801 1 008)