Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Skripsi
Nama Asing -
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam
Kurikulum BKI 2013
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 8

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2013/2014 SEMESTER GANJIL A Tim BKI
(00010101 000011 0 022)
2. 2013/2014 SEMESTER GENAP A Tim KPI
(00010101 000011 0 021)
3. 2014/2015 SEMESTER GANJIL A Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
(19600310 198703 2 001)
4. 2014/2015 SEMESTER GANJIL B Drs. Abror Sodik, M.Si.
(19580213 198903 1 001)
5. 2014/2015 SEMESTER GANJIL C Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
6. 2014/2015 SEMESTER GANJIL D Dr. Irsyadunnas, M.Ag.
(19710413 199803 1 006)
7. 2014/2015 SEMESTER GANJIL E Nailul Falah, S.Ag, M.Si
(19721001 199803 1 003)
8. 2014/2015 SEMESTER GANJIL F Drs. H. Abdullah, M.Si.
(19640204 199203 1 004)
9. 2014/2015 SEMESTER GANJIL G Slamet, S.Ag, M.Si
(19691214 199803 1 002)
10. 2014/2015 SEMESTER GANJIL H Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
(19701024 200112 1 001)
11. 2014/2015 SEMESTER GANJIL I A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
(19750427 200801 1 008)
12. 2014/2015 SEMESTER GENAP A Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
(19600310 198703 2 001)
13. 2014/2015 SEMESTER GENAP B Drs. Abror Sodik, M.Si.
(19580213 198903 1 001)
14. 2014/2015 SEMESTER GENAP C Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
15. 2014/2015 SEMESTER GENAP D Dr. Irsyadunnas, M.Ag.
(19710413 199803 1 006)
16. 2014/2015 SEMESTER GENAP E Nailul Falah, S.Ag, M.Si
(19721001 199803 1 003)
17. 2014/2015 SEMESTER GENAP F Drs. H. Abdullah, M.Si.
(19640204 199203 1 004)
18. 2014/2015 SEMESTER GENAP G Slamet, S.Ag, M.Si
(19691214 199803 1 002)
19. 2014/2015 SEMESTER GENAP H Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
(19701024 200112 1 001)
20. 2014/2015 SEMESTER GENAP I A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
(19750427 200801 1 008)
21. 2015/2016 SEMESTER GANJIL A Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
(19600310 198703 2 001)
22. 2015/2016 SEMESTER GANJIL B Drs. Abror Sodik, M.Si.
(19580213 198903 1 001)
23. 2015/2016 SEMESTER GANJIL C Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
24. 2015/2016 SEMESTER GANJIL D Dr. Irsyadunnas, M.Ag.
(19710413 199803 1 006)
25. 2015/2016 SEMESTER GANJIL E Nailul Falah, S.Ag, M.Si
(19721001 199803 1 003)
26. 2015/2016 SEMESTER GANJIL F Drs. H. Abdullah, M.Si.
(19640204 199203 1 004)
27. 2015/2016 SEMESTER GANJIL G Slamet, S.Ag, M.Si
(19691214 199803 1 002)
28. 2015/2016 SEMESTER GANJIL H Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
(19701024 200112 1 001)
29. 2015/2016 SEMESTER GANJIL I A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
(19750427 200801 1 008)
30. 2015/2016 SEMESTER GANJIL J Dr. H. Rifa'i, M.A.
(19610704 199203 1 001)
31. 2015/2016 SEMESTER GANJIL K Drs. Muhammad Hafiun, M.Pd
(19620520 198903 1 002)
32. 2015/2016 SEMESTER GENAP A Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
(19600310 198703 2 001)
33. 2015/2016 SEMESTER GENAP B Drs. Abror Sodik, M.Si.
(19580213 198903 1 001)
34. 2015/2016 SEMESTER GENAP C Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
35. 2015/2016 SEMESTER GENAP D Dr. Irsyadunnas, M.Ag.
(19710413 199803 1 006)
36. 2015/2016 SEMESTER GENAP E Nailul Falah, S.Ag, M.Si
(19721001 199803 1 003)
37. 2015/2016 SEMESTER GENAP F Drs. H. Abdullah, M.Si.
(19640204 199203 1 004)
38. 2015/2016 SEMESTER GENAP G Slamet, S.Ag, M.Si
(19691214 199803 1 002)
39. 2015/2016 SEMESTER GENAP H Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
(19701024 200112 1 001)
40. 2015/2016 SEMESTER GENAP I A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
(19750427 200801 1 008)
41. 2015/2016 SEMESTER GENAP J Dr. H. Rifa'i, M.A.
(19610704 199203 1 001)
42. 2015/2016 SEMESTER GENAP K Drs. Muhammad Hafiun, M.Pd
(19620520 198903 1 002)
43. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
(19600310 198703 2 001)
44. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Drs. Abror Sodik, M.Si.
(19580213 198903 1 001)
45. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
46. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Dr. Irsyadunnas, M.Ag.
(19710413 199803 1 006)
47. 2016/2017 SEMESTER GANJIL E Nailul Falah, S.Ag, M.Si
(19721001 199803 1 003)
48. 2016/2017 SEMESTER GANJIL F Drs. H. Abdullah, M.Si.
(19640204 199203 1 004)
49. 2016/2017 SEMESTER GANJIL G Slamet, S.Ag, M.Si
(19691214 199803 1 002)
50. 2016/2017 SEMESTER GANJIL H Dr. Muhsin, S.Ag., M.A.
(19700403 200312 1 001)
51. 2016/2017 SEMESTER GANJIL I A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
(19750427 200801 1 008)
52. 2016/2017 SEMESTER GANJIL J Dr. H. Rifa'i, M.A.
(19610704 199203 1 001)
53. 2016/2017 SEMESTER GANJIL K Drs. Muhammad Hafiun, M.Pd
(19620520 198903 1 002)
54. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
(19600310 198703 2 001)
55. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Drs. Abror Sodik, M.Si.
(19580213 198903 1 001)
56. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
57. 2016/2017 SEMESTER GENAP D Dr. Irsyadunnas, M.Ag.
(19710413 199803 1 006)
58. 2016/2017 SEMESTER GENAP E Nailul Falah, S.Ag, M.Si
(19721001 199803 1 003)
59. 2016/2017 SEMESTER GENAP F Drs. H. Abdullah, M.Si.
(19640204 199203 1 004)
60. 2016/2017 SEMESTER GENAP G Slamet, S.Ag, M.Si
(19691214 199803 1 002)
61. 2016/2017 SEMESTER GENAP H Dr. Muhsin, S.Ag., M.A.
(19700403 200312 1 001)
62. 2016/2017 SEMESTER GENAP I A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
(19750427 200801 1 008)
63. 2016/2017 SEMESTER GENAP J Dr. H. Rifa'i, M.A.
(19610704 199203 1 001)
64. 2016/2017 SEMESTER GENAP K Drs. Muhammad Hafiun, M.Pd
(19620520 198903 1 002)
65. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Nailul Falah, S.Ag, M.Si
(19721001 199803 1 003)
66. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
(19750427 200801 1 008)
67. 2017/2018 SEMESTER GENAP A A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
(19750427 200801 1 008)
68. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Nailul Falah, S.Ag, M.Si
(19721001 199803 1 003)
69. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
(19750427 200801 1 008)
70. 2018/2019 SEMESTER GENAP A A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
(19750427 200801 1 008)
71. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Nailul Falah, S.Ag, M.Si
(19721001 199803 1 003)
72. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Nailul Falah, S.Ag, M.Si
(19721001 199803 1 003)