Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Skripsi
Nama Asing -
Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam
Kurikulum FILSAFAT AGAMA 2013
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 8

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

No Kurikulum Lama Kode MK Lama Nama Mata Kuliah Lama
1. FILSAFAT AGAMA 2005 AFU-310-2-6 Skripsi

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2013/2014 SEMESTER GANJIL A Tim Pusat Bahasa
(00010101 000011 0 009)
2. 2013/2014 SEMESTER GENAP A Dr. H. Zuhri, S.Ag. M.Ag.
(19700711 200112 1 001)
3. 2014/2015 SEMESTER GANJIL A Dr. H. Zuhri, S.Ag. M.Ag.
(19700711 200112 1 001)
4. 2014/2015 SEMESTER GANJIL B Prof. Dr. H. Musa Asy'arie
(19511231 198003 1 018)
5. 2014/2015 SEMESTER GANJIL C Prof. Dr H. Iskandar Zulkarnain
(19490914 197703 1 001)
6. 2014/2015 SEMESTER GANJIL D Drs. H. Muzairi, M.A.
(19530503 198303 1 004)
7. 2014/2015 SEMESTER GANJIL E Dr. H. Syaifan Nur, M.A.
(19620718 198803 1 005)
8. 2014/2015 SEMESTER GANJIL F Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag
(19561215 198803 1 001)
9. 2014/2015 SEMESTER GANJIL G Dr. Sudin, M.Hum.
(19600110 198903 1 001)
10. 2014/2015 SEMESTER GANJIL H Fatimah, M.A., Ph.D.
(19651114 199203 2 001)
11. 2014/2015 SEMESTER GANJIL I Dr. Alim Roswantoro, M.Ag.
(19681208 199803 1 002)
12. 2014/2015 SEMESTER GANJIL J Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag M.Ag
(19710528 200003 1 001)
13. 2014/2015 SEMESTER GANJIL K Muhammad Fatkhan, S.Ag M.Hum.
(19720328 199903 1 002)
14. 2014/2015 SEMESTER GANJIL L Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag.
(19750816 200003 1 001)
15. 2014/2015 SEMESTER GANJIL M Dr. Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum.
(19791213 200604 1 005)
16. 2014/2015 SEMESTER GANJIL N Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I
(19780629 200801 1 003)
17. 2014/2015 SEMESTER GANJIL O Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
(19780323 200710 1 003)
18. 2014/2015 SEMESTER GANJIL P Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A
(19710616 199703 1 003)
19. 2014/2015 SEMESTER GANJIL Q Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum.
(19741114 200801 1 009)
20. 2014/2015 SEMESTER GENAP A Dr. H. Zuhri, S.Ag. M.Ag.
(19700711 200112 1 001)
21. 2014/2015 SEMESTER GENAP B Prof. Dr. H. Musa Asy'arie
(19511231 198003 1 018)
22. 2014/2015 SEMESTER GENAP C Prof. Dr H. Iskandar Zulkarnain
(19490914 197703 1 001)
23. 2014/2015 SEMESTER GENAP D Drs. H. Muzairi, M.A.
(19530503 198303 1 004)
24. 2014/2015 SEMESTER GENAP E Dr. H. Syaifan Nur, M.A.
(19620718 198803 1 005)
25. 2014/2015 SEMESTER GENAP F Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag
(19561215 198803 1 001)
26. 2014/2015 SEMESTER GENAP G Dr. Sudin, M.Hum.
(19600110 198903 1 001)
27. 2014/2015 SEMESTER GENAP H Fatimah, M.A., Ph.D.
(19651114 199203 2 001)
28. 2014/2015 SEMESTER GENAP I Dr. Alim Roswantoro, M.Ag.
(19681208 199803 1 002)
29. 2014/2015 SEMESTER GENAP J Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag M.Ag
(19710528 200003 1 001)
30. 2014/2015 SEMESTER GENAP K Muhammad Fatkhan, S.Ag M.Hum.
(19720328 199903 1 002)
31. 2014/2015 SEMESTER GENAP L Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag.
(19750816 200003 1 001)
32. 2014/2015 SEMESTER GENAP M Dr. Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum.
(19791213 200604 1 005)
33. 2014/2015 SEMESTER GENAP N Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I
(19780629 200801 1 003)
34. 2014/2015 SEMESTER GENAP O Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
(19780323 200710 1 003)
35. 2014/2015 SEMESTER GENAP P Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A
(19710616 199703 1 003)
36. 2014/2015 SEMESTER GENAP Q Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum.
(19741114 200801 1 009)
37. 2015/2016 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr H. Iskandar Zulkarnain
(19490914 197703 1 001)
38. 2015/2016 SEMESTER GANJIL B Drs. H. Muzairi, M.A.
(19530503 198303 1 004)
39. 2015/2016 SEMESTER GANJIL C Dr. Sudin, M.Hum.
(19600110 198903 1 001)
40. 2015/2016 SEMESTER GANJIL D Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag
(19561215 198803 1 001)
41. 2015/2016 SEMESTER GANJIL E Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag M.Ag
(19710528 200003 1 001)
42. 2015/2016 SEMESTER GANJIL F Fatimah, M.A., Ph.D.
(19651114 199203 2 001)
43. 2015/2016 SEMESTER GANJIL G Dr. H. Syaifan Nur, M.A.
(19620718 198803 1 005)
44. 2015/2016 SEMESTER GANJIL H Dr. Alim Roswantoro, M.Ag.
(19681208 199803 1 002)
45. 2015/2016 SEMESTER GANJIL I Muhammad Fatkhan, S.Ag M.Hum.
(19720328 199903 1 002)
46. 2015/2016 SEMESTER GANJIL J Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag.
(19750816 200003 1 001)
47. 2015/2016 SEMESTER GANJIL K Dr. H. Zuhri, S.Ag. M.Ag.
(19700711 200112 1 001)
48. 2015/2016 SEMESTER GANJIL L Dr. Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum.
(19791213 200604 1 005)
49. 2015/2016 SEMESTER GANJIL M Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I
(19780629 200801 1 003)
50. 2015/2016 SEMESTER GANJIL N Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
(19780323 200710 1 003)
51. 2015/2016 SEMESTER GANJIL O Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum.
(19741114 200801 1 009)
52. 2015/2016 SEMESTER GANJIL P Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A
(19710616 199703 1 003)
53. 2015/2016 SEMESTER GENAP A Prof. Dr H. Iskandar Zulkarnain
(19490914 197703 1 001)
54. 2015/2016 SEMESTER GENAP B Drs. H. Muzairi, M.A.
(19530503 198303 1 004)
55. 2015/2016 SEMESTER GENAP C Dr. Sudin, M.Hum.
(19600110 198903 1 001)
56. 2015/2016 SEMESTER GENAP D Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag
(19561215 198803 1 001)
57. 2015/2016 SEMESTER GENAP E Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag M.Ag
(19710528 200003 1 001)
58. 2015/2016 SEMESTER GENAP F Fatimah, M.A., Ph.D.
(19651114 199203 2 001)
59. 2015/2016 SEMESTER GENAP G Dr. H. Syaifan Nur, M.A.
(19620718 198803 1 005)
60. 2015/2016 SEMESTER GENAP H Dr. Alim Roswantoro, M.Ag.
(19681208 199803 1 002)
61. 2015/2016 SEMESTER GENAP I Muhammad Fatkhan, S.Ag M.Hum.
(19720328 199903 1 002)
62. 2015/2016 SEMESTER GENAP J Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag.
(19750816 200003 1 001)
63. 2015/2016 SEMESTER GENAP K Dr. H. Zuhri, S.Ag. M.Ag.
(19700711 200112 1 001)
64. 2015/2016 SEMESTER GENAP L Dr. Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum.
(19791213 200604 1 005)
65. 2015/2016 SEMESTER GENAP M Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I
(19780629 200801 1 003)
66. 2015/2016 SEMESTER GENAP N Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
(19780323 200710 1 003)
67. 2015/2016 SEMESTER GENAP O Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum.
(19741114 200801 1 009)
68. 2015/2016 SEMESTER GENAP P Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A
(19710616 199703 1 003)
69. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr H. Iskandar Zulkarnain
(19490914 197703 1 001)
70. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Drs. H. Muzairi, M.A.
(19530503 198303 1 004)
71. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag
(19561215 198803 1 001)
72. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Dr. Sudin, M.Hum.
(19600110 198903 1 001)
73. 2016/2017 SEMESTER GANJIL E Fatimah, M.A., Ph.D.
(19651114 199203 2 001)
74. 2016/2017 SEMESTER GANJIL F Dr. H. Zuhri, S.Ag. M.Ag.
(19700711 200112 1 001)
75. 2016/2017 SEMESTER GANJIL G Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag M.Ag
(19710528 200003 1 001)
76. 2016/2017 SEMESTER GANJIL H Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A
(19710616 199703 1 003)
77. 2016/2017 SEMESTER GANJIL J Muhammad Fatkhan, S.Ag M.Hum.
(19720328 199903 1 002)
78. 2016/2017 SEMESTER GANJIL K Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum.
(19741114 200801 1 009)
79. 2016/2017 SEMESTER GANJIL L Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag.
(19750816 200003 1 001)
80. 2016/2017 SEMESTER GANJIL M Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
(19780323 200710 1 003)
81. 2016/2017 SEMESTER GANJIL N Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I
(19780629 200801 1 003)
82. 2016/2017 SEMESTER GANJIL O Dr. Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum.
(19791213 200604 1 005)
83. 2016/2017 SEMESTER GANJIL P Dr. H. Syaifan Nur, M.A.
(19620718 198803 1 005)
84. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Prof. Dr H. Iskandar Zulkarnain
(19490914 197703 1 001)
85. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Drs. H. Muzairi, M.A.
(19530503 198303 1 004)
86. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag
(19561215 198803 1 001)
87. 2016/2017 SEMESTER GENAP D Dr. Sudin, M.Hum.
(19600110 198903 1 001)
88. 2016/2017 SEMESTER GENAP E Fatimah, M.A., Ph.D.
(19651114 199203 2 001)
89. 2016/2017 SEMESTER GENAP F Dr. H. Zuhri, S.Ag. M.Ag.
(19700711 200112 1 001)
90. 2016/2017 SEMESTER GENAP G Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag M.Ag
(19710528 200003 1 001)
91. 2016/2017 SEMESTER GENAP H Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A
(19710616 199703 1 003)
92. 2016/2017 SEMESTER GENAP I Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
93. 2016/2017 SEMESTER GENAP I Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
94. 2016/2017 SEMESTER GENAP J Muhammad Fatkhan, S.Ag M.Hum.
(19720328 199903 1 002)
95. 2016/2017 SEMESTER GENAP K Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum.
(19741114 200801 1 009)
96. 2016/2017 SEMESTER GENAP L Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag.
(19750816 200003 1 001)
97. 2016/2017 SEMESTER GENAP M Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
(19780323 200710 1 003)
98. 2016/2017 SEMESTER GENAP N Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I
(19780629 200801 1 003)
99. 2016/2017 SEMESTER GENAP O Dr. Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum.
(19791213 200604 1 005)
100. 2016/2017 SEMESTER GENAP P Dr. H. Syaifan Nur, M.A.
(19620718 198803 1 005)
101. 2016/2017 SEMESTER GENAP Q Dr. Alim Roswantoro, M.Ag.
(19681208 199803 1 002)
102. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr H. Iskandar Zulkarnain
(19490914 197703 1 001)
103. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Drs. H. Muzairi, M.A.
(19530503 198303 1 004)
104. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag
(19561215 198803 1 001)
105. 2017/2018 SEMESTER GANJIL D Dr. Sudin, M.Hum.
(19600110 198903 1 001)
106. 2017/2018 SEMESTER GANJIL E Fatimah, M.A., Ph.D.
(19651114 199203 2 001)
107. 2017/2018 SEMESTER GANJIL F Dr. H. Zuhri, S.Ag. M.Ag.
(19700711 200112 1 001)
108. 2017/2018 SEMESTER GANJIL G Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag M.Ag
(19710528 200003 1 001)
109. 2017/2018 SEMESTER GANJIL H Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A
(19710616 199703 1 003)
110. 2017/2018 SEMESTER GANJIL I Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
111. 2017/2018 SEMESTER GANJIL J Muhammad Fatkhan, S.Ag M.Hum.
(19720328 199903 1 002)
112. 2017/2018 SEMESTER GANJIL K Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum.
(19741114 200801 1 009)
113. 2017/2018 SEMESTER GANJIL L Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag.
(19750816 200003 1 001)
114. 2017/2018 SEMESTER GANJIL M Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
(19780323 200710 1 003)
115. 2017/2018 SEMESTER GANJIL N Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I
(19780629 200801 1 003)
116. 2017/2018 SEMESTER GANJIL O Dr. Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum.
(19791213 200604 1 005)
117. 2017/2018 SEMESTER GANJIL P Dr. H. Syaifan Nur, M.A.
(19620718 198803 1 005)
118. 2017/2018 SEMESTER GANJIL Q Dr. Alim Roswantoro, M.Ag.
(19681208 199803 1 002)
119. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Prof. Dr H. Iskandar Zulkarnain
(19490914 197703 1 001)
120. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Drs. H. Muzairi, M.A.
(19530503 198303 1 004)
121. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag
(19561215 198803 1 001)
122. 2017/2018 SEMESTER GENAP D Dr. Sudin, M.Hum.
(19600110 198903 1 001)
123. 2017/2018 SEMESTER GENAP E Fatimah, M.A., Ph.D.
(19651114 199203 2 001)
124. 2017/2018 SEMESTER GENAP F Dr. H. Zuhri, S.Ag. M.Ag.
(19700711 200112 1 001)
125. 2017/2018 SEMESTER GENAP G Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag M.Ag
(19710528 200003 1 001)
126. 2017/2018 SEMESTER GENAP H Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A
(19710616 199703 1 003)
127. 2017/2018 SEMESTER GENAP I Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
128. 2017/2018 SEMESTER GENAP J Muhammad Fatkhan, S.Ag M.Hum.
(19720328 199903 1 002)
129. 2017/2018 SEMESTER GENAP K Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum.
(19741114 200801 1 009)
130. 2017/2018 SEMESTER GENAP L Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag.
(19750816 200003 1 001)
131. 2017/2018 SEMESTER GENAP M Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
(19780323 200710 1 003)
132. 2017/2018 SEMESTER GENAP N Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I
(19780629 200801 1 003)
133. 2017/2018 SEMESTER GENAP O Dr. Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum.
(19791213 200604 1 005)
134. 2017/2018 SEMESTER GENAP P Dr. H. Syaifan Nur, M.A.
(19620718 198803 1 005)
135. 2017/2018 SEMESTER GENAP Q Dr. Alim Roswantoro, M.Ag.
(19681208 199803 1 002)
136. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr H. Iskandar Zulkarnain
(19490914 197703 1 001)
137. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Drs. H. Muzairi, M.A.
(19530503 198303 1 004)
138. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag
(19561215 198803 1 001)
139. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Dr. H. Syaifan Nur, M.A.
(19620718 198803 1 005)
140. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Fatimah, M.A., Ph.D.
(19651114 199203 2 001)
141. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F Dr. H. Zuhri, S.Ag. M.Ag.
(19700711 200112 1 001)
142. 2018/2019 SEMESTER GANJIL G Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag M.Ag
(19710528 200003 1 001)
143. 2018/2019 SEMESTER GANJIL H Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A
(19710616 199703 1 003)
144. 2018/2019 SEMESTER GANJIL I Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
145. 2018/2019 SEMESTER GANJIL J Muhammad Fatkhan, S.Ag M.Hum.
(19720328 199903 1 002)
146. 2018/2019 SEMESTER GANJIL K Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum.
(19741114 200801 1 009)
147. 2018/2019 SEMESTER GANJIL L Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag.
(19750816 200003 1 001)
148. 2018/2019 SEMESTER GANJIL M Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
(19780323 200710 1 003)
149. 2018/2019 SEMESTER GANJIL N Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I
(19780629 200801 1 003)
150. 2018/2019 SEMESTER GANJIL O Dr. Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum.
(19791213 200604 1 005)
151. 2018/2019 SEMESTER GANJIL P Dr. Alim Roswantoro, M.Ag.
(19681208 199803 1 002)
152. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Prof. Dr H. Iskandar Zulkarnain
(19490914 197703 1 001)
153. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Drs. H. Muzairi, M.A.
(19530503 198303 1 004)
154. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag
(19561215 198803 1 001)
155. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Dr. H. Syaifan Nur, M.A.
(19620718 198803 1 005)
156. 2018/2019 SEMESTER GENAP E Fatimah, M.A., Ph.D.
(19651114 199203 2 001)
157. 2018/2019 SEMESTER GENAP F Dr. H. Zuhri, S.Ag. M.Ag.
(19700711 200112 1 001)
158. 2018/2019 SEMESTER GENAP G Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag M.Ag
(19710528 200003 1 001)
159. 2018/2019 SEMESTER GENAP H Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A
(19710616 199703 1 003)
160. 2018/2019 SEMESTER GENAP I Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
161. 2018/2019 SEMESTER GENAP J Muhammad Fatkhan, S.Ag M.Hum.
(19720328 199903 1 002)
162. 2018/2019 SEMESTER GENAP K Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum.
(19741114 200801 1 009)
163. 2018/2019 SEMESTER GENAP L Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag.
(19750816 200003 1 001)
164. 2018/2019 SEMESTER GENAP M Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
(19780323 200710 1 003)
165. 2018/2019 SEMESTER GENAP N Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I
(19780629 200801 1 003)
166. 2018/2019 SEMESTER GENAP O Dr. Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum.
(19791213 200604 1 005)
167. 2018/2019 SEMESTER GENAP P Dr. Alim Roswantoro, M.Ag.
(19681208 199803 1 002)
168. 2018/2019 SEMESTER GENAP Q Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
169. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr H. Iskandar Zulkarnain
(19490914 197703 1 001)
170. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag
(19561215 198803 1 001)
171. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Dr. H. Syaifan Nur, M.A.
(19620718 198803 1 005)
172. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E Fatimah, M.A., Ph.D.
(19651114 199203 2 001)
173. 2019/2020 SEMESTER GANJIL F Dr. H. Zuhri, S.Ag. M.Ag.
(19700711 200112 1 001)
174. 2019/2020 SEMESTER GANJIL G Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag M.Ag
(19710528 200003 1 001)
175. 2019/2020 SEMESTER GANJIL H Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A
(19710616 199703 1 003)
176. 2019/2020 SEMESTER GANJIL I Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
177. 2019/2020 SEMESTER GANJIL J Muhammad Fatkhan, S.Ag M.Hum.
(19720328 199903 1 002)
178. 2019/2020 SEMESTER GANJIL K Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum.
(19741114 200801 1 009)
179. 2019/2020 SEMESTER GANJIL L Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag.
(19750816 200003 1 001)
180. 2019/2020 SEMESTER GANJIL M Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
(19780323 200710 1 003)
181. 2019/2020 SEMESTER GANJIL N Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I
(19780629 200801 1 003)
182. 2019/2020 SEMESTER GANJIL O Dr. Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum.
(19791213 200604 1 005)
183. 2019/2020 SEMESTER GANJIL P Dr. Alim Roswantoro, M.Ag.
(19681208 199803 1 002)
184. 2019/2020 SEMESTER GANJIL Q Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
185. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Prof. Dr H. Iskandar Zulkarnain
(19490914 197703 1 001)
186. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag
(19561215 198803 1 001)
187. 2019/2020 SEMESTER GENAP D Dr. H. Syaifan Nur, M.A.
(19620718 198803 1 005)
188. 2019/2020 SEMESTER GENAP E Fatimah, M.A., Ph.D.
(19651114 199203 2 001)
189. 2019/2020 SEMESTER GENAP F Dr. H. Zuhri, S.Ag. M.Ag.
(19700711 200112 1 001)
190. 2019/2020 SEMESTER GENAP G Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag M.Ag
(19710528 200003 1 001)
191. 2019/2020 SEMESTER GENAP H Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A
(19710616 199703 1 003)
192. 2019/2020 SEMESTER GENAP I Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
193. 2019/2020 SEMESTER GENAP J Muhammad Fatkhan, S.Ag M.Hum.
(19720328 199903 1 002)
194. 2019/2020 SEMESTER GENAP K Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum.
(19741114 200801 1 009)
195. 2019/2020 SEMESTER GENAP L Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag.
(19750816 200003 1 001)
196. 2019/2020 SEMESTER GENAP M Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
(19780323 200710 1 003)
197. 2019/2020 SEMESTER GENAP N Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I
(19780629 200801 1 003)
198. 2019/2020 SEMESTER GENAP O Dr. Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum.
(19791213 200604 1 005)
199. 2019/2020 SEMESTER GENAP P Dr. Alim Roswantoro, M.Ag.
(19681208 199803 1 002)
200. 2019/2020 SEMESTER GENAP Q Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)