Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Pemikiran Hadis Orientalis
Nama Asing -
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Kurikulum IAT 2013
Muatan Mata Kuliah -
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INTI KHUSUS UTAMA
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 6

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

No Kurikulum Lama Kode MK Lama Nama Mata Kuliah Lama
1. IAT 2005 THU-308-1-2 Pemikiran Hadis Orientalis

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2013/2014 SEMESTER GENAP B Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
2. 2013/2014 SEMESTER GENAP C Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
3. 2013/2014 SEMESTER GENAP D Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
(19720912 200112 1 002)
4. 2014/2015 SEMESTER GENAP B Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
5. 2014/2015 SEMESTER GENAP C Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
6. 2014/2015 SEMESTER GENAP D Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
(19800123 200901 1 004)
7. 2014/2015 SEMESTER GENAP E Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
(19800123 200901 1 004)
8. 2015/2016 SEMESTER GENAP B Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
9. 2015/2016 SEMESTER GENAP C Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
10. 2015/2016 SEMESTER GENAP D Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
11. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
12. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
13. 2016/2017 SEMESTER GENAP D Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
14. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
15. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
16. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
17. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
18. 2018/2019 SEMESTER PENDEK A Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
(19711212 199703 1 002)
19. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)