Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Kajian Al-Qur'an dan Hadis Berbasis Teknologi
Nama Asing -
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Kurikulum IAT 2013
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 5

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

No Kurikulum Lama Kode MK Lama Nama Mata Kuliah Lama
1. IAT 2005 THU-305-1-2 Praktik Profesi Mahasiswa

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2013/2014 SEMESTER GANJIL B Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
(19800123 200901 1 004)
2. 2013/2014 SEMESTER GANJIL C Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
(19800123 200901 1 004)
3. 2013/2014 SEMESTER GANJIL D Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
(19800123 200901 1 004)
4. 2014/2015 SEMESTER GANJIL B Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
5. 2014/2015 SEMESTER GANJIL C Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
6. 2014/2015 SEMESTER GANJIL D Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
(19800123 200901 1 004)
7. 2014/2015 SEMESTER GANJIL E Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
(19800123 200901 1 004)
8. 2015/2016 SEMESTER GANJIL B Abd. Halim, S.Th.I, M.Hum.
(19871014 000000 1 301)
9. 2015/2016 SEMESTER GANJIL C Abd. Halim, S.Th.I, M.Hum.
(19871014 000000 1 301)
10. 2015/2016 SEMESTER GANJIL D Abd. Halim, S.Th.I, M.Hum.
(19871014 000000 1 301)
11. 2015/2016 SEMESTER GANJIL E Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
12. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Abd. Halim, S.Th.I, M.Hum.
(19871014 000000 1 301)
13. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Abd. Halim, S.Th.I, M.Hum.
(19871014 000000 1 301)
14. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Abd. Halim, S.Th.I, M.Hum.
(19871014 000000 1 301)
15. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Khoirul Imam, S.Th.I., M.Ag
(19800730 000000 1 301)
16. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Khoirul Imam, S.Th.I., M.Ag
(19800730 000000 1 301)
17. 2017/2018 SEMESTER GANJIL D Khoirul Imam, S.Th.I., M.Ag
(19800730 000000 1 301)
18. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag.
(19740126 199803 1 001)
19. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag.
(19740126 199803 1 001)