Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Skripsi II
Nama Asing -
Program Studi Biologi
Kurikulum S1 BIO 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 4
Semester Paket 8

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Anti Damayanti, H S.Si., M.Mol.Bio.
(19810522 200604 2 005)
2. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Ardyan Pramudya Kurniawan
(19841203 000000 1 301)
3. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Dr. Muhammad Ja'far Luthfi, M.Si.
(19741026 200312 1 001)
4. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Prof. Dr. Hj. Maizer Said Nahdi, M.Si.
(19550427 198403 2 001)
5. 2016/2017 SEMESTER GANJIL E Erny Qurotul Ainy, S.Si., M.Si
(19791217 200901 2 004)
6. 2016/2017 SEMESTER GANJIL F Ika Nugraheni Ari Martiwi, S.Si., M.Si
(19800207 200912 2 002)
7. 2016/2017 SEMESTER GANJIL G Dr. Isma Kurniatanty, S.Si., M.Si.
(19791026 200604 2 002)
8. 2016/2017 SEMESTER GANJIL H Jumailatus Solihah, S.Si., M.Si.
(19760624 200501 2 007)
9. 2016/2017 SEMESTER GANJIL I Najda Rifqiyati, S.Si., M.Si
(19790523 200901 2 008)
10. 2016/2017 SEMESTER GANJIL J Siti Aisah, S.Si., M.Si.
(19740611 200801 2 009)
11. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Anti Damayanti, H S.Si., M.Mol.Bio.
(19810522 200604 2 005)
12. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Dr. Arifah Khusnuryani, S.Si., M.Si.
(19750515 200003 2 001)
13. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Dr. Isma Kurniatanty, S.Si., M.Si.
(19791026 200604 2 002)
14. 2016/2017 SEMESTER GENAP D Dr. Muhammad Ja'far Luthfi, M.Si.
(19741026 200312 1 001)
15. 2016/2017 SEMESTER GENAP E Prof. Dr. Hj. Maizer Said Nahdi, M.Si.
(19550427 198403 2 001)
16. 2016/2017 SEMESTER GENAP F Erny Qurotul Ainy, S.Si., M.Si
(19791217 200901 2 004)
17. 2016/2017 SEMESTER GENAP G Ika Nugraheni Ari Martiwi, S.Si., M.Si
(19800207 200912 2 002)
18. 2016/2017 SEMESTER GENAP H Jumailatus Solihah, S.Si., M.Si.
(19760624 200501 2 007)
19. 2016/2017 SEMESTER GENAP I Najda Rifqiyati, S.Si., M.Si
(19790523 200901 2 008)
20. 2016/2017 SEMESTER GENAP J Siti Aisah, S.Si., M.Si.
(19740611 200801 2 009)
21. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Erny Qurotul Ainy, S.Si., M.Si
(19791217 200901 2 004)
22. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Erny Qurotul Ainy, S.Si., M.Si
(19791217 200901 2 004)
23. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Ardyan Pramudya Kurniawan, S.Si., M.Si.
(19841203 201503 1 003)
24. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Dr. Arifah Khusnuryani, S.Si., M.Si.
(19750515 200003 2 001)
25. 2017/2018 SEMESTER GENAP D Dr. Isma Kurniatanty, S.Si., M.Si.
(19791026 200604 2 002)
26. 2017/2018 SEMESTER GENAP E Dr. Muhammad Ja'far Luthfi, M.Si.
(19741026 200312 1 001)
27. 2017/2018 SEMESTER GENAP F Prof. Dr. Hj. Maizer Said Nahdi, M.Si.
(19550427 198403 2 001)
28. 2017/2018 SEMESTER GENAP G Jumailatus Solihah, S.Si., M.Si.
(19760624 200501 2 007)
29. 2017/2018 SEMESTER GENAP H Najda Rifqiyati, S.Si., M.Si
(19790523 200901 2 008)
30. 2017/2018 SEMESTER GENAP I Siti Aisah, S.Si., M.Si.
(19740611 200801 2 009)
31. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Ardyan Pramudya Kurniawan, S.Si., M.Si.
(19841203 201503 1 003)
32. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Dr. Arifah Khusnuryani, S.Si., M.Si.
(19750515 200003 2 001)
33. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Dr. Isma Kurniatanty, S.Si., M.Si.
(19791026 200604 2 002)
34. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Dr. Muhammad Ja'far Luthfi, M.Si.
(19741026 200312 1 001)
35. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Dr. Muhammad Ja'far Luthfi, M.Si.
(19741026 200312 1 001)
36. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F Prof. Dr. Hj. Maizer Said Nahdi, M.Si.
(19550427 198403 2 001)
37. 2018/2019 SEMESTER GANJIL G Erny Qurotul Ainy, S.Si., M.Si
(19791217 200901 2 004)
38. 2018/2019 SEMESTER GANJIL H Jumailatus Solihah, S.Si., M.Si.
(19760624 200501 2 007)
39. 2018/2019 SEMESTER GANJIL I Najda Rifqiyati, S.Si., M.Si
(19790523 200901 2 008)
40. 2018/2019 SEMESTER GANJIL J Siti Aisah, S.Si., M.Si.
(19740611 200801 2 009)
41. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Ardyan Pramudya Kurniawan, S.Si., M.Si.
(19841203 201503 1 003)
42. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Dr. Arifah Khusnuryani, S.Si., M.Si.
(19750515 200003 2 001)
43. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Prof. Dr. Hj. Maizer Said Nahdi, M.Si.
(19550427 198403 2 001)
44. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Erny Qurotul Ainy, S.Si., M.Si
(19791217 200901 2 004)
45. 2018/2019 SEMESTER GENAP E Dr. Isma Kurniatanty, S.Si., M.Si.
(19791026 200604 2 002)
46. 2018/2019 SEMESTER GENAP F Jumailatus Solihah, S.Si., M.Si.
(19760624 200501 2 007)
47. 2018/2019 SEMESTER GENAP G Najda Rifqiyati, S.Si., M.Si
(19790523 200901 2 008)
48. 2018/2019 SEMESTER GENAP H Siti Aisah, S.Si., M.Si.
(19740611 200801 2 009)
49. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Ardyan Pramudya Kurniawan, S.Si., M.Si.
(19841203 201503 1 003)
50. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dr. Arifah Khusnuryani, S.Si., M.Si.
(19750515 200003 2 001)
51. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Dr. Isma Kurniatanty, S.Si., M.Si.
(19791026 200604 2 002)
52. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Prof. Dr. Hj. Maizer Said Nahdi, M.Si.
(19550427 198403 2 001)
53. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E Erny Qurotul Ainy, S.Si., M.Si
(19791217 200901 2 004)
54. 2019/2020 SEMESTER GANJIL F Jumailatus Solihah, S.Si., M.Si.
(19760624 200501 2 007)
55. 2019/2020 SEMESTER GANJIL G Najda Rifqiyati, S.Si., M.Si
(19790523 200901 2 008)
56. 2019/2020 SEMESTER GANJIL H Siti Aisah, S.Si., M.Si.
(19740611 200801 2 009)
57. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. Hj. Maizer Said Nahdi, M.Si.
(19550427 198403 2 001)
58. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Dr. Arifah Khusnuryani, S.Si., M.Si.
(19750515 200003 2 001)
59. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Siti Aisah, S.Si., M.Si.
(19740611 200801 2 009)
60. 2019/2020 SEMESTER GENAP D Najda Rifqiyati, S.Si., M.Si
(19790523 200901 2 008)
61. 2019/2020 SEMESTER GENAP E Jumailatus Solihah, S.Si., M.Si.
(19760624 200501 2 007)
62. 2019/2020 SEMESTER GENAP F Dr. Isma Kurniatanty, S.Si., M.Si.
(19791026 200604 2 002)
63. 2019/2020 SEMESTER GENAP G Ardyan Pramudya Kurniawan, S.Si., M.Si.
(19841203 201503 1 003)
64. 2019/2020 SEMESTER GENAP H Erny Qurotul Ainy, S.Si., M.Si
(19791217 200901 2 004)