Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Skripsi
Nama Asing -
Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Kurikulum S1 PGRA 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 8

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.
(19700801 200501 2 003)
2. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Dr. Kardimin, M. Hum
(19680504 199703 1 003)
3. 2018/2019 SEMESTER GENAP C DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
4. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Hafidh 'Aziz, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19831024 201503 1 002)
5. 2018/2019 SEMESTER GENAP E Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
(19570918 199303 2 002)
6. 2018/2019 SEMESTER GENAP F Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
(19800131 200801 1 005)
7. 2018/2019 SEMESTER GENAP G H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
8. 2018/2019 SEMESTER GENAP H Lailatu Rohmah, S.Pd.I., M.S.I
(19840519 200912 2 003)
9. 2018/2019 SEMESTER GENAP I Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
10. 2018/2019 SEMESTER GENAP J Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
11. 2018/2019 SEMESTER GENAP K Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
12. 2018/2019 SEMESTER GENAP L Dr. Suyadi, S.Ag., M.A.
(19771003 200912 1 001)
13. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
(19570918 199303 2 002)
14. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
(19800131 200801 1 005)
15. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.
(19700801 200501 2 003)
16. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
17. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
18. 2019/2020 SEMESTER GANJIL F DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
19. 2019/2020 SEMESTER GANJIL G Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
20. 2019/2020 SEMESTER GANJIL H Lailatu Rohmah, S.Pd.I., M.S.I
(19840519 200912 2 003)
21. 2019/2020 SEMESTER GANJIL I Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
22. 2019/2020 SEMESTER GANJIL J Hafidh 'Aziz, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19831024 201503 1 002)
23. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. Hj. Erni Munastiwi, MM.
(19570918 199303 2 002)
24. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I., M.Pd.
(19800131 200801 1 005)
25. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Drs. Ichsan, M.Pd
(19630226 199203 1 003)
26. 2019/2020 SEMESTER GENAP D Dr. Hibana, S.Ag., M.Pd.
(19700801 200501 2 003)
27. 2019/2020 SEMESTER GENAP E H. SUISMANTO
(19621025 199603 1 001)
28. 2019/2020 SEMESTER GENAP F DRA. Nadlifah, H.
(19680807 199403 2 003)
29. 2019/2020 SEMESTER GENAP G Rohinah, S.Pd.I., M.A
(19800420 201101 2 004)
30. 2019/2020 SEMESTER GENAP H Siti Zubaedah, S.Ag.,M.Pd
(19730709 200801 2 011)
31. 2019/2020 SEMESTER GENAP I Lailatu Rohmah, S.Pd.I., M.S.I
(19840519 200912 2 003)
32. 2019/2020 SEMESTER GENAP J Hafidh 'Aziz, S.Pd.I., M.Pd.I.
(19831024 201503 1 002)