Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Tugas Akhir/Skripsi
Nama Asing -
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Kurikulum S1 IAT 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 8

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
(19740818 199903 1 002)
2. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
(19721204 199703 1 003)
3. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Drs. Mohamad Yusup, M.SI
(19600207 199403 1 001)
4. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
(19680128 199303 1 001)
5. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
6. 2019/2020 SEMESTER GANJIL F Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
(19880523 201503 2 005)
7. 2019/2020 SEMESTER GANJIL G Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
8. 2019/2020 SEMESTER GANJIL H Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
9. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
(19740818 199903 1 002)
10. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
(19721204 199703 1 003)
11. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Drs. Mohamad Yusup, M.SI
(19600207 199403 1 001)
12. 2019/2020 SEMESTER GENAP D Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
(19680128 199303 1 001)
13. 2019/2020 SEMESTER GENAP E Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
14. 2019/2020 SEMESTER GENAP F Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
15. 2019/2020 SEMESTER GENAP G Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
(19880523 201503 2 005)
16. 2019/2020 SEMESTER GENAP H Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
17. 2019/2020 SEMESTER GENAP I Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
18. 2019/2020 SEMESTER GENAP J Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
19. 2019/2020 SEMESTER GENAP K Dr. Phil. Sahiron, M.A.
(19680605 199403 1 003)
20. 2019/2020 SEMESTER GENAP L Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
(19800123 200901 1 004)
21. 2019/2020 SEMESTER GENAP M Drs. H. Muhammad Yusron, M.A.
(19550721 198103 1 004)
22. 2019/2020 SEMESTER GENAP N Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)