Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Hukum dan Perubahan Sosial
Nama Asing -
Program Studi Ilmu Hukum
Kurikulum S1 IHUKUM 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 7

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Dr. Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A.
(19630517 199003 2 002)
2. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Dr. Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A.
(19630517 199003 2 002)
3. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Dr. Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A.
(19630517 199003 2 002)
4. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
(19680322 199303 1 001)
5. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
(19680322 199303 1 001)
6. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
(19680322 199303 1 001)
7. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
(19680416 199503 1 004)
8. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
(19680416 199503 1 004)
9. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
(19680416 199503 1 004)
10. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
(19760820 200501 1 005)
11. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
(19760820 200501 1 005)
12. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
(19760820 200501 1 005)