Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Kewarganegaraan
Nama Asing -
Program Studi Ilmu Hukum
Kurikulum S1 IHUKUM 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 2

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
(19710802 200604 2 001)
2. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
(19760820 200501 1 005)
3. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
(19760820 200501 1 005)
4. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
(19620908 198903 2 006)
5. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
(19620908 198903 2 006)
6. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
(19620908 198903 2 006)
7. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
(19620908 198903 2 006)
8. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
(19620908 198903 2 006)
9. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
(19620908 198903 2 006)
10. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
(19760820 200501 1 005)
11. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
(19760820 200501 1 005)
12. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
(19760820 200501 1 005)