Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Skripsi
Nama Asing -
Program Studi Ilmu Hukum
Kurikulum S1 IHUKUM 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 8

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
(19750615 200003 1 001)
2. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
(19790719 200801 1 012)
3. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
(19730825 199903 1 004)
4. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
(19680202 199303 1 003)
5. 2016/2017 SEMESTER GANJIL E Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
(19751010 200501 2 005)
6. 2016/2017 SEMESTER GANJIL F Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
(19790105 200501 2 003)
7. 2016/2017 SEMESTER GANJIL G Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
(19650210 199303 2 001)
8. 2016/2017 SEMESTER GANJIL H Dr. H. Riyanta, M.Hum.
(19660415 199303 1 002)
9. 2016/2017 SEMESTER GANJIL I Iswantoro, S.H., M.H.
(19661010 199202 1 001)
10. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
(19600417 198903 1 001)
11. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
(19680202 199303 1 003)
12. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
(19680322 199303 1 001)
13. 2016/2017 SEMESTER GENAP D Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
(19730825 199903 1 004)
14. 2016/2017 SEMESTER GENAP E Dr. H. Riyanta, M.Hum.
(19660415 199303 1 002)
15. 2016/2017 SEMESTER GENAP F Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
(19650210 199303 2 001)
16. 2016/2017 SEMESTER GENAP G Iswantoro, S.H., M.H.
(19661010 199202 1 001)
17. 2016/2017 SEMESTER GENAP H Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
(19730924 200003 1 001)
18. 2016/2017 SEMESTER GENAP I Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
(19700704 199603 2 002)
19. 2016/2017 SEMESTER GENAP J Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
(19790105 200501 2 003)
20. 2016/2017 SEMESTER GENAP K Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
(19751010 200501 2 005)
21. 2016/2017 SEMESTER GENAP L Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
(19800626 200912 1 002)
22. 2016/2017 SEMESTER GENAP M Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
(19790719 200801 1 012)
23. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
(19790105 200501 2 003)
24. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
(19790719 200801 1 012)
25. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
(19680202 199303 1 003)
26. 2017/2018 SEMESTER GANJIL D Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
(19680322 199303 1 001)
27. 2017/2018 SEMESTER GANJIL E Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
(19650210 199303 2 001)
28. 2017/2018 SEMESTER GANJIL F Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
(19700704 199603 2 002)
29. 2017/2018 SEMESTER GANJIL G Iswantoro, S.H., M.H.
(19661010 199202 1 001)
30. 2017/2018 SEMESTER GANJIL H Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
(19751010 200501 2 005)
31. 2017/2018 SEMESTER GANJIL I Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
(19730825 199903 1 004)
32. 2017/2018 SEMESTER GANJIL J Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
(19750615 200003 1 001)
33. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
(19790105 200501 2 003)
34. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
(19790719 200801 1 012)
35. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
(19700704 199603 2 002)
36. 2017/2018 SEMESTER GENAP D Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
(19680202 199303 1 003)
37. 2017/2018 SEMESTER GENAP E Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
(19751010 200501 2 005)
38. 2017/2018 SEMESTER GENAP F Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
(19730825 199903 1 004)
39. 2017/2018 SEMESTER GENAP G Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
(19680322 199303 1 001)
40. 2017/2018 SEMESTER GENAP H Iswantoro, S.H., M.H.
(19661010 199202 1 001)
41. 2017/2018 SEMESTER GENAP I Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
(19650210 199303 2 001)
42. 2017/2018 SEMESTER GENAP J Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
(19730924 200003 1 001)
43. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
(19790105 200501 2 003)
44. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
(19790719 200801 1 012)
45. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
(19650210 199303 2 001)
46. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
(19751010 200501 2 005)
47. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
(19730825 199903 1 004)
48. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
(19680202 199303 1 003)
49. 2018/2019 SEMESTER GANJIL G Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
(19680322 199303 1 001)
50. 2018/2019 SEMESTER GANJIL H Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
(19700704 199603 2 002)
51. 2018/2019 SEMESTER GANJIL I Dr. H. Riyanta, M.Hum.
(19660415 199303 1 002)
52. 2018/2019 SEMESTER GANJIL J Iswantoro, S.H., M.H.
(19661010 199202 1 001)
53. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
(19790105 200501 2 003)
54. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
(19790719 200801 1 012)
55. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
(19751010 200501 2 005)
56. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
(19680202 199303 1 003)
57. 2018/2019 SEMESTER GENAP E Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
(19680322 199303 1 001)
58. 2018/2019 SEMESTER GENAP F Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
(19650210 199303 2 001)
59. 2018/2019 SEMESTER GENAP G Dr. H. Riyanta, M.Hum.
(19660415 199303 1 002)
60. 2018/2019 SEMESTER GENAP H Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
(19730825 199903 1 004)
61. 2018/2019 SEMESTER GENAP I Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
(19700704 199603 2 002)
62. 2018/2019 SEMESTER GENAP J Iswantoro, S.H., M.H.
(19661010 199202 1 001)
63. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
(19790719 200801 1 012)
64. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
(19751010 200501 2 005)
65. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
(19680322 199303 1 001)
66. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
(19700704 199603 2 002)
67. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
(19680202 199303 1 003)
68. 2019/2020 SEMESTER GANJIL F Dr. H. Riyanta, M.Hum.
(19660415 199303 1 002)
69. 2019/2020 SEMESTER GANJIL G Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
(19730825 199903 1 004)
70. 2019/2020 SEMESTER GANJIL H Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
(19790105 200501 2 003)
71. 2019/2020 SEMESTER GANJIL I Iswantoro, S.H., M.H.
(19661010 199202 1 001)
72. 2019/2020 SEMESTER GANJIL J Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
(19650210 199303 2 001)
73. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
(19790719 200801 1 012)
74. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
(19751010 200501 2 005)
75. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
(19650210 199303 2 001)
76. 2019/2020 SEMESTER GENAP D Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
(19790105 200501 2 003)
77. 2019/2020 SEMESTER GENAP E Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
(19730825 199903 1 004)
78. 2019/2020 SEMESTER GENAP F Iswantoro, S.H., M.H.
(19661010 199202 1 001)
79. 2019/2020 SEMESTER GENAP G Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
(19700704 199603 2 002)
80. 2019/2020 SEMESTER GENAP H Dr. H. Riyanta, M.Hum.
(19660415 199303 1 002)
81. 2019/2020 SEMESTER GENAP I Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
(19680202 199303 1 003)
82. 2019/2020 SEMESTER GENAP J Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
(19730924 200003 1 001)
83. 2019/2020 SEMESTER GENAP K Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
(19680322 199303 1 001)
84. 2019/2020 SEMESTER GENAP L Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
(19750615 200003 1 001)
85. 2019/2020 SEMESTER GENAP M Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
(19770107 200604 2 002)