Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Tauhid
Nama Asing -
Program Studi Manajemen Dakwah
Kurikulum S1 MANAJEMEN DAKWAH 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 1

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M.Si
(19640923 199203 2 001)
2. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M.Si
(19640923 199203 2 001)
3. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M.Si
(19640923 199203 2 001)
4. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M.Si
(19640923 199203 2 001)
5. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M.Si
(19640923 199203 2 001)
6. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M.Si
(19640923 199203 2 001)
7. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M.Si
(19640923 199203 2 001)
8. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M.Si
(19640923 199203 2 001)
9. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M.Si
(19640923 199203 2 001)
10. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Maryono, S.Ag., M.Pd.
(19701026 200501 1 005)
11. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Maryono, S.Ag., M.Pd.
(19701026 200501 1 005)
12. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Maryono, S.Ag., M.Pd.
(19701026 200501 1 005)