Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Fikih dan Usul Fikih
Nama Asing -
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Kurikulum S1 MUA 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 1

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
(19760920 200501 1 002)
2. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
(19760920 200501 1 002)
3. 2016/2017 SEMESTER PENDEK A Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)
4. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
(19760920 200501 1 002)
5. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
(19760920 200501 1 002)
6. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
(19760920 200501 1 002)
7. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
(19760920 200501 1 002)
8. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
(19760920 200501 1 002)
9. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
(19760920 200501 1 002)