Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Teknik Penyusunan dan Presentasi Proposal
Nama Asing -
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
Kurikulum S1 PMI 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 7

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Drs. H. Afif Rifai, M.S.
(19580807 198503 1 003)
2. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Drs. H. Afif Rifai, M.S.
(19580807 198503 1 003)
3. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Drs. H. Afif Rifai, M.S.
(19580807 198503 1 003)
4. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Drs. H. Afif Rifai, M.S.
(19580807 198503 1 003)
5. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dr. Aziz Muslim, M.Pd.
(19700528 199403 1 002)
6. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.
(19830811 201101 2 010)
7. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Ahmad Izudin, S.Sos.I., M.Si.
(19890912 000000 1 301)
8. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Drs. H. Afif Rifai, M.S.
(19580807 198503 1 003)
9. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.
(19810428 200312 1 003)
10. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.
(19830811 201101 2 010)
11. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Ahmad Izudin, M.Si.
(19890912 201903 1 008)
12. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Dr. Aziz Muslim, M.Pd.
(19700528 199403 1 002)