Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Skripsi
Nama Asing -
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
Kurikulum S1 PMI 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 8

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Drs. H. Afif Rifai, M.S.
(19580807 198503 1 003)
2. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Dr. Aziz Muslim, M.Pd.
(19700528 199403 1 002)
3. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Dr. Hj. Sriharini, S.Ag., M.Si.
(19710526 199703 2 001)
4. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D H. Moh. Abu Suhud
(19610410 199001 1 001)
5. 2016/2017 SEMESTER GANJIL E Suyanto, S.Sos., M.Si.
(19660531 198801 1 001)
6. 2016/2017 SEMESTER GANJIL F M. FAJRUL MUNAWIR
(19700409 199803 1 002)
7. 2016/2017 SEMESTER GANJIL G Dr. Abdur Rozaki, S. Ag., M. Si
(19750701 200501 1 007)
8. 2016/2017 SEMESTER GANJIL H Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.
(19810428 200312 1 003)
9. 2016/2017 SEMESTER GANJIL I Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
(19640323 199503 2 002)
10. 2016/2017 SEMESTER GANJIL J Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.
(19830811 201101 2 010)
11. 2016/2017 SEMESTER GANJIL K Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
(19701024 200112 1 001)
12. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Drs. H. Afif Rifai, M.S.
(19580807 198503 1 003)
13. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Dr. Aziz Muslim, M.Pd.
(19700528 199403 1 002)
14. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Dr. Hj. Sriharini, S.Ag., M.Si.
(19710526 199703 2 001)
15. 2016/2017 SEMESTER GENAP D H. Moh. Abu Suhud
(19610410 199001 1 001)
16. 2016/2017 SEMESTER GENAP E Suyanto, S.Sos., M.Si.
(19660531 198801 1 001)
17. 2016/2017 SEMESTER GENAP F M. FAJRUL MUNAWIR
(19700409 199803 1 002)
18. 2016/2017 SEMESTER GENAP G Dr. Abdur Rozaki, S. Ag., M. Si
(19750701 200501 1 007)
19. 2016/2017 SEMESTER GENAP H Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.
(19810428 200312 1 003)
20. 2016/2017 SEMESTER GENAP I Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
(19640323 199503 2 002)
21. 2016/2017 SEMESTER GENAP J Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.
(19830811 201101 2 010)
22. 2016/2017 SEMESTER GENAP K Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
(19701024 200112 1 001)
23. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.
(19810428 200312 1 003)
24. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B M. FAJRUL MUNAWIR
(19700409 199803 1 002)
25. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
(19701024 200112 1 001)
26. 2017/2018 SEMESTER GANJIL D Drs. H. Afif Rifai, M.S.
(19580807 198503 1 003)
27. 2017/2018 SEMESTER GANJIL E Dr. Aziz Muslim, M.Pd.
(19700528 199403 1 002)
28. 2017/2018 SEMESTER GANJIL F Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
(19640323 199503 2 002)
29. 2017/2018 SEMESTER GANJIL G H. Moh. Abu Suhud
(19610410 199001 1 001)
30. 2017/2018 SEMESTER GANJIL H Suyanto, S.Sos., M.Si.
(19660531 198801 1 001)
31. 2017/2018 SEMESTER GANJIL I Dr. Abdur Rozaki, S. Ag., M. Si
(19750701 200501 1 007)
32. 2017/2018 SEMESTER GANJIL J Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.
(19830811 201101 2 010)
33. 2017/2018 SEMESTER GANJIL K Dr. Hj. Sriharini, S.Ag., M.Si.
(19710526 199703 2 001)
34. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.
(19810428 200312 1 003)
35. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.
(19810428 200312 1 003)
36. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Suyanto, S.Sos., M.Si.
(19660531 198801 1 001)
37. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.
(19810428 200312 1 003)
38. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.
(19810428 200312 1 003)
39. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.
(19810428 200312 1 003)