Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Seminar Proposal Tesis
Nama Asing -
Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam
Kurikulum S2 Aqidah dan Filsafat Islam 2017
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 3
Semester Paket 3

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Fatimah, M.A., Ph.D.
(19651114 199203 2 001)
2. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.#198001232009011004
(19711019 199603 2 001)
3. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.#197110191996032001
(19800123 200901 1 004)
4. 2017/2018 SEMESTER GANJIL D Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.#198211052009121002
(19741214 199903 1 002)
5. 2017/2018 SEMESTER GANJIL E H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.#197411062000031001
(19720414 199903 1 002)
6. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Fatimah, M.A., Ph.D.
(19651114 199203 2 001)
7. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.
(19741106 200003 1 001)
8. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.#198001232009011004
(19711019 199603 2 001)
9. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.
(19741106 200003 1 001)
10. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Fatimah, M.A., Ph.D.
(19651114 199203 2 001)
11. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Fatimah, M.A., Ph.D.
(19651114 199203 2 001)
12. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.
(19741214 199903 1 002)
13. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.
(19741106 200003 1 001)
14. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I
(19780629 200801 1 003)
15. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.
(19741214 199903 1 002)
16. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
17. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.
(19741106 200003 1 001)
18. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I
(19780629 200801 1 003)
19. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
20. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I
(19780629 200801 1 003)
21. 2019/2020 SEMESTER GENAP D H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.
(19720414 199903 1 002)
22. 2019/2020 SEMESTER GENAP E Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
23. 2019/2020 SEMESTER GENAP F Dr. H. Zuhri, S.Ag. M.Ag.
(19700711 200112 1 001)
24. 2019/2020 SEMESTER GENAP G Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.
(19741106 200003 1 001)
25. 2019/2020 SEMESTER GENAP H Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I
(19780629 200801 1 003)