Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Studi Al-Quran dan Hadis: Teori dan Metodologi
Nama Asing -
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Kurikulum S2 IIS 2018
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH UTAMA PRODI
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 1

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.#197104231999031001
(19721204 199703 1 003)
2. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Dr. Munirul Ikhwan#197104231999031001
(19840620 201801 1 001)
3. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.#197104231999031001
(19721204 199703 1 003)
4. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.#197104231999031001
(19740202 200112 1 002)
5. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.#198211052009121002
(19610727 198803 1 002)
6. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.#198211052009121002
(19610727 198803 1 002)
7. 2018/2019 SEMESTER GANJIL G Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.#198001232009011004
(19741214 199903 1 002)
8. 2018/2019 SEMESTER GANJIL Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.#198001232009011004
(19741214 199903 1 002)
9. 2018/2019 SEMESTER GANJIL Dr. Munirul Ikhwan
(19840620 201801 1 001)
10. 2018/2019 SEMESTER GANJIL Dr. Munirul Ikhwan#197104231999031001
(19840620 201801 1 001)
11. 2018/2019 SEMESTER GANJIL Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.#198001232009011004
(19741214 199903 1 002)
12. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.#198311112019031003
(19721204 199703 1 003)
13. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.#198211052009121002
(19740202 200112 1 002)
14. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.#197401261998031001
(19741214 199903 1 002)
15. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Dr. H. Mahfudz Masduki, M.A.#198311112019031003
(19540926 198603 1 001)
16. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E Dr. H. Mahfudz Masduki, M.A.#197401261998031001
(19540926 198603 1 001)
17. 2019/2020 SEMESTER GANJIL F Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.#197401261998031001
(19741214 199903 1 002)
18. 2019/2020 SEMESTER GANJIL G Dr. Subi Nur Isnaini#197104231999031001
(19860818 201903 2 010)
19. 2019/2020 SEMESTER GANJIL H Dr. Munirul Ikhwan#197104231999031001
(19840620 201801 1 001)
20. 2019/2020 SEMESTER GANJIL I Dr. Munirul Ikhwan#198001232009011004
(19840620 201801 1 001)
21. 2019/2020 SEMESTER GANJIL J Dr. Munirul Ikhwan#198311112019031003
(19840620 201801 1 001)
22. 2019/2020 SEMESTER GANJIL K Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.#198001232009011004
(19721204 199703 1 003)
23. 2019/2020 SEMESTER GANJIL L Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.#198211052009121002
(19741214 199903 1 002)
24. 2019/2020 SEMESTER GANJIL M Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.#197104231999031001
(19740202 200112 1 002)
25. 2019/2020 SEMESTER GANJIL N Dr. Munirul Ikhwan#197104231999031001
(19840620 201801 1 001)
26. 2019/2020 SEMESTER GANJIL O Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.#198001232009011004
(19721204 199703 1 003)