Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Metodologi Penelitian
Nama Asing -
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Kurikulum S2 IIS 2018
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH UTAMA PRODI
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 3
Semester Paket 2

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
(19701024 200112 1 001)
2. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Zulkipli Lessy, S.Ag., S.Pd., M.Ag., M.S.W.#197508050000001301
(19681208 200003 1 001)
3. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.#197211242001122002
(19750517 200501 1 004)
4. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Dr. Anis Masruri, S.Ag S.IP. M.Si.#197001171999031001
(19710907 199803 1 003)
5. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D.
(19780924 000000 1 301)
6. 2018/2019 SEMESTER GENAP E PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)
7. 2018/2019 SEMESTER GENAP F Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A.
(19750805 000000 1 301)
8. 2018/2019 SEMESTER GENAP G Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
(19750517 200501 1 004)
9. 2018/2019 SEMESTER GENAP H Ro'fah, M.A., Ph.D.#196801031995031001
(19721124 200112 2 002)
10. 2018/2019 SEMESTER GENAP I Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.
(19760611 000000 2 301)
11. 2018/2019 SEMESTER GENAP J Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.
(19760611 000000 2 301)
12. 2018/2019 SEMESTER GENAP K Zulkipli Lessy, S.Ag., S.Pd., M.Ag., M.S.W.#197606110000002301
(19681208 200003 1 001)
13. 2018/2019 SEMESTER GENAP L Dr. Anis Masruri, S.Ag S.IP. M.Si.#197001171999031001
(19710907 199803 1 003)
14. 2018/2019 SEMESTER GENAP M Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.
(19760611 000000 2 301)
15. 2018/2019 SEMESTER GENAP N Ro'fah, M.A., Ph.D.#196801031995031001
(19721124 200112 2 002)
16. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.#198608182019032010
(19701024 200112 1 001)
17. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Dr. Aziz Muslim, M.Pd.#196801031995031001
(19700528 199403 1 002)
18. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Dr. Aziz Muslim, M.Pd.#196801031995031001
(19700528 199403 1 002)
19. 2019/2020 SEMESTER GENAP D Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.
(19760611 000000 2 301)
20. 2019/2020 SEMESTER GENAP E Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.#196801031995031001
(19760611 000000 2 301)
21. 2019/2020 SEMESTER GENAP F Zulkipli Lessy, S.Ag., S.Pd., M.Ag., M.S.W.#197508050000001301
(19681208 200003 1 001)
22. 2019/2020 SEMESTER GENAP G Zulkipli Lessy, S.Ag., S.Pd., M.Ag., M.S.W.#197508050000001301
(19681208 200003 1 001)
23. 2019/2020 SEMESTER GENAP H Prof. Dr H. Iskandar Zulkarnain#197302051999031003
(19490914 197703 1 001)
24. 2019/2020 SEMESTER GENAP I Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A.
(19750805 000000 1 301)
25. 2019/2020 SEMESTER GENAP J Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D.
(19780924 000000 1 301)
26. 2019/2020 SEMESTER GENAP K Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D.
(19780924 000000 1 301)
27. 2019/2020 SEMESTER GENAP L Dr. Moh. Mufid
(19831111 201903 1 003)
28. 2019/2020 SEMESTER GENAP N Prof. Dr H. Iskandar Zulkarnain#197302051999031003
(19490914 197703 1 001)
29. 2019/2020 SEMESTER GENAP O PROF. DR. MUHAMMAD ABDUL KARIM
(19550501 199812 1 002)