Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum Islam
Nama Asing -
Program Studi Hukum Islam
Kurikulum S2 MAGISTER HUKUM ISLAM 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 3
Semester Paket 2

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Dr. Ibnu Muhdir, M.Ag.
(19641112 199203 1 006)
2. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Dr. Ibnu Muhdir, M.Ag.
(19641112 199203 1 006)
3. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
4. 2017/2018 SEMESTER GANJIL D Dr. Ibnu Muhdir, M.Ag.
(19641112 199203 1 006)
5. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
(19770107 200604 2 002)
6. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
7. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
8. 2017/2018 SEMESTER GENAP D Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
(19680322 199303 1 001)
9. 2017/2018 SEMESTER GENAP E Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
(19680611 199403 1 003)
10. 2017/2018 SEMESTER GENAP F Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
11. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
(19770107 200604 2 002)
12. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
13. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
(19680611 199403 1 003)
14. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
15. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
16. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
(19700912 199803 1 003)
17. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D.
(19710514 199803 1 004)
18. 2018/2019 SEMESTER GENAP E Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D.
(19710514 199803 1 004)
19. 2018/2019 SEMESTER GENAP F Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
(19680611 199403 1 003)
20. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
21. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
22. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D.
(19710514 199803 1 004)
23. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D.
(19710514 199803 1 004)