Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga
Nama Asing -
Program Studi Ilmu Syari'ah
Kurikulum S2 MAGISTER HUKUM ISLAM 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 3
Semester Paket 3

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Dr. Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A.
(19630517 199003 2 002)
2. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
(19770107 200604 2 002)
3. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
(19680416 199503 1 004)
4. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
(19680416 199503 1 004)
5. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
(19680416 199503 1 004)
6. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
(19680416 199503 1 004)
7. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
(19700704 199603 2 002)
8. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
(19680416 199503 1 004)
9. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
(19680416 199503 1 004)
10. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
(19680416 199503 1 004)
11. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
(19680416 199503 1 004)
12. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
(19680416 199503 1 004)
13. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
(19680416 199503 1 004)