Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Skripsi
Nama Asing -
Program Studi Sosiologi Agama
Kurikulum SOSIOLOGI AGAMA 2013
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 8

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

No Kurikulum Lama Kode MK Lama Nama Mata Kuliah Lama
1. SOSIOLOGI AGAMA 2008 UIN 557-1-6 Skripsi

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2013/2014 SEMESTER GANJIL A Tim Sosiologi Agama
(00010101 000011 0 054)
2. 2013/2014 SEMESTER GENAP A Tim Sosiologi Agama
(00010101 000011 0 054)
3. 2014/2015 SEMESTER GANJIL A Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
4. 2014/2015 SEMESTER GANJIL B Dr. Masroer, S. Ag. M. Si.
(19691029 200501 1 001)
5. 2014/2015 SEMESTER GANJIL C Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
(19530611 198603 2 001)
6. 2014/2015 SEMESTER GANJIL D Dr. Muhammad Amin, Lc, MA
(19630604 199203 1 003)
7. 2014/2015 SEMESTER GANJIL E Prof. Dr. H. Muhammad Amin Abdullah
(19530728 198303 1 002)
8. 2014/2015 SEMESTER GANJIL F Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.
(19691017 200212 1 001)
9. 2014/2015 SEMESTER GANJIL G Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
(19720912 200112 1 002)
10. 2014/2015 SEMESTER GANJIL H Dr. Moh. Soehadha, S.Sos.M.Hum.
(19720417 199903 1 003)
11. 2014/2015 SEMESTER GANJIL I Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
12. 2014/2015 SEMESTER GANJIL J Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
(19741120 200003 2 003)
13. 2014/2015 SEMESTER GANJIL K Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.
(19740919 200501 2 001)
14. 2014/2015 SEMESTER GENAP A Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
15. 2014/2015 SEMESTER GENAP B Dr. Masroer, S. Ag. M. Si.
(19691029 200501 1 001)
16. 2014/2015 SEMESTER GENAP C Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
(19530611 198603 2 001)
17. 2014/2015 SEMESTER GENAP D Dr. Muhammad Amin, Lc, MA
(19630604 199203 1 003)
18. 2014/2015 SEMESTER GENAP E Prof. Dr. H. Muhammad Amin Abdullah
(19530728 198303 1 002)
19. 2014/2015 SEMESTER GENAP F Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.
(19691017 200212 1 001)
20. 2014/2015 SEMESTER GENAP G Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
(19720912 200112 1 002)
21. 2014/2015 SEMESTER GENAP H Dr. Moh. Soehadha, S.Sos.M.Hum.
(19720417 199903 1 003)
22. 2014/2015 SEMESTER GENAP I Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
23. 2014/2015 SEMESTER GENAP J Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
(19741120 200003 2 003)
24. 2014/2015 SEMESTER GENAP K Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.
(19740919 200501 2 001)
25. 2015/2016 SEMESTER GANJIL A Dr. Muhammad Amin, Lc, MA
(19630604 199203 1 003)
26. 2015/2016 SEMESTER GANJIL B Dr. Moh. Soehadha, S.Sos.M.Hum.
(19720417 199903 1 003)
27. 2015/2016 SEMESTER GANJIL C Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
(19530611 198603 2 001)
28. 2015/2016 SEMESTER GANJIL D Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
29. 2015/2016 SEMESTER GANJIL E Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
(19741120 200003 2 003)
30. 2015/2016 SEMESTER GANJIL F Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.
(19691017 200212 1 001)
31. 2015/2016 SEMESTER GANJIL G Dr. Masroer, S. Ag. M. Si.
(19691029 200501 1 001)
32. 2015/2016 SEMESTER GANJIL H Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
(19720912 200112 1 002)
33. 2015/2016 SEMESTER GANJIL I Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.
(19740919 200501 2 001)
34. 2015/2016 SEMESTER GANJIL J Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
35. 2015/2016 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. H. Muhammad Amin Abdullah
(19530728 198303 1 002)
36. 2015/2016 SEMESTER GENAP B H. MOH. DAMAMI
(19490801 198103 1 002)
37. 2015/2016 SEMESTER GENAP C Dr. Muhammad Amin, Lc, MA
(19630604 199203 1 003)
38. 2015/2016 SEMESTER GENAP D Dr. Moh. Soehadha, S.Sos.M.Hum.
(19720417 199903 1 003)
39. 2015/2016 SEMESTER GENAP E Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
(19530611 198603 2 001)
40. 2015/2016 SEMESTER GENAP F Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
41. 2015/2016 SEMESTER GENAP G Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
(19741120 200003 2 003)
42. 2015/2016 SEMESTER GENAP H Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.
(19691017 200212 1 001)
43. 2015/2016 SEMESTER GENAP I Dr. Masroer, S. Ag. M. Si.
(19691029 200501 1 001)
44. 2015/2016 SEMESTER GENAP J Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
(19720912 200112 1 002)
45. 2015/2016 SEMESTER GENAP K Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.
(19740919 200501 2 001)
46. 2015/2016 SEMESTER GENAP L Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
47. 2015/2016 SEMESTER GENAP M Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A.
(19540710 198603 1 002)
48. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
(19530611 198603 2 001)
49. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.
(19691017 200212 1 001)
50. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Dr. Masroer, S. Ag. M. Si.
(19691029 200501 1 001)
51. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
52. 2016/2017 SEMESTER GANJIL E Dr. Moh. Soehadha, S.Sos.M.Hum.
(19720417 199903 1 003)
53. 2016/2017 SEMESTER GANJIL F Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
(19720912 200112 1 002)
54. 2016/2017 SEMESTER GANJIL G Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.
(19740919 200501 2 001)
55. 2016/2017 SEMESTER GANJIL H Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
(19741120 200003 2 003)
56. 2016/2017 SEMESTER GANJIL I Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
57. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
(19530611 198603 2 001)
58. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.
(19691017 200212 1 001)
59. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Dr. Masroer, S. Ag. M. Si.
(19691029 200501 1 001)
60. 2016/2017 SEMESTER GENAP D Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
61. 2016/2017 SEMESTER GENAP E Dr. Moh. Soehadha, S.Sos.M.Hum.
(19720417 199903 1 003)
62. 2016/2017 SEMESTER GENAP F Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
(19720912 200112 1 002)
63. 2016/2017 SEMESTER GENAP G Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.
(19740919 200501 2 001)
64. 2016/2017 SEMESTER GENAP H Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
(19741120 200003 2 003)
65. 2016/2017 SEMESTER GENAP I Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
66. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
(19530611 198603 2 001)
67. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.
(19691017 200212 1 001)
68. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Dr. Masroer, S. Ag. M. Si.
(19691029 200501 1 001)
69. 2017/2018 SEMESTER GANJIL D Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
70. 2017/2018 SEMESTER GANJIL E Dr. Moh. Soehadha, S.Sos.M.Hum.
(19720417 199903 1 003)
71. 2017/2018 SEMESTER GANJIL F Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
(19720912 200112 1 002)
72. 2017/2018 SEMESTER GANJIL G Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.
(19740919 200501 2 001)
73. 2017/2018 SEMESTER GANJIL H Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
(19741120 200003 2 003)
74. 2017/2018 SEMESTER GANJIL I Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
75. 2017/2018 SEMESTER GANJIL J Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.
(19740904 200604 1 002)
76. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
(19530611 198603 2 001)
77. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.
(19691017 200212 1 001)
78. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Dr. Masroer, S. Ag. M. Si.
(19691029 200501 1 001)
79. 2017/2018 SEMESTER GENAP D Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
80. 2017/2018 SEMESTER GENAP E Dr. Moh. Soehadha, S.Sos.M.Hum.
(19720417 199903 1 003)
81. 2017/2018 SEMESTER GENAP F Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
(19720912 200112 1 002)
82. 2017/2018 SEMESTER GENAP G Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.
(19740919 200501 2 001)
83. 2017/2018 SEMESTER GENAP H Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
(19741120 200003 2 003)
84. 2017/2018 SEMESTER GENAP I Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
85. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
(19530611 198603 2 001)
86. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.
(19691017 200212 1 001)
87. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Dr. Masroer, S. Ag. M. Si.
(19691029 200501 1 001)
88. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
89. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Dr. Moh. Soehadha, S.Sos.M.Hum.
(19720417 199903 1 003)
90. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
(19720912 200112 1 002)
91. 2018/2019 SEMESTER GANJIL G Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.
(19740919 200501 2 001)
92. 2018/2019 SEMESTER GANJIL H Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
(19741120 200003 2 003)
93. 2018/2019 SEMESTER GANJIL I Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
94. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag
(19530611 198603 2 001)
95. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.
(19691017 200212 1 001)
96. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Dr. Masroer, S. Ag. M. Si.
(19691029 200501 1 001)
97. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
98. 2018/2019 SEMESTER GENAP E Dr. Moh. Soehadha, S.Sos.M.Hum.
(19720417 199903 1 003)
99. 2018/2019 SEMESTER GENAP F Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
(19720912 200112 1 002)
100. 2018/2019 SEMESTER GENAP G Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.
(19740919 200501 2 001)
101. 2018/2019 SEMESTER GENAP H Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
(19741120 200003 2 003)
102. 2018/2019 SEMESTER GENAP I Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
103. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.
(19691017 200212 1 001)
104. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dr. Masroer, S. Ag. M. Si.
(19691029 200501 1 001)
105. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
106. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Dr. Moh. Soehadha, S.Sos.M.Hum.
(19720417 199903 1 003)
107. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
(19720912 200112 1 002)
108. 2019/2020 SEMESTER GANJIL F Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.
(19740919 200501 2 001)
109. 2019/2020 SEMESTER GANJIL G Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
(19741120 200003 2 003)
110. 2019/2020 SEMESTER GANJIL H Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
111. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. Munawar Ahmad, S.S. M.Si.
(19691017 200212 1 001)
112. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Dr. Masroer, S. Ag. M. Si.
(19691029 200501 1 001)
113. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
114. 2019/2020 SEMESTER GENAP D Dr. Moh. Soehadha, S.Sos.M.Hum.
(19720417 199903 1 003)
115. 2019/2020 SEMESTER GENAP E Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
(19720912 200112 1 002)
116. 2019/2020 SEMESTER GENAP F Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.
(19740919 200501 2 001)
117. 2019/2020 SEMESTER GENAP G Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
(19741120 200003 2 003)
118. 2019/2020 SEMESTER GENAP H Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
119. 2019/2020 SEMESTER GENAP I Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
(19741120 200003 2 003)