Refleksi Bermasker dan Bermedsos

Belakangan ini dikabarkan jumlah angka positif corona virus disease 2019 (covid-19) meningkat. Peningkatan tersebut tentu tidak hanya disebabkan oleh satu atau dua sebab saja, melainkan ada persoalan kompleks yang melatar-belakanginya. Untuk menyelesaikan persoalan yang tidak sederhana ini memerlukan tinjauan dari pelbagai perspektif. Publik yang telanjur telah hidup di dua dunia, yakni dunia n....

Ibrahim AS Sang Komunikator Persuasif

Oleh: Prof. Dr. Syihabuddin Qalyubi, Lc, M.Ag (Guru Besar Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Secara garis besar Komunikasi persuasif adalah bentuk komunikasi yang dirancang untuk mengubah sikap atau perilaku komunikan (seseorang atau kelompok) ke arah peristiwa atau gagasan yang dilakukan secara verbal ataupun non-verbal. Unsur yang paling penting dalam komunikasi pe....