Dosen

Profil Moh. Kanif Anwari

Nama : Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
NIP : 19710730 199603 1 002
NIDN : 2030077101
Program Studi : Bahasa dan Sastra Arab
Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya
Jenis Pegawai | Status : -
Jabatan Akademik | Golongan : Lektor Kepala | IV/B
Email :
Pendidikan Terakhir : S2

Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag. Di Semester Genap TA 2019/2020
No Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK Kelas Jadwal
1. Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB A SEN 17:20-20:40 R: FA-308
2. Madzhab-madzhab Bahasa dan Sastra Arab 3 WAJIB A SEN 10:40-13:10 R: FA-208.1
3. Sastra dan Media 2 PILIHAN A RAB 08:50-10:30 R: FA-208.1
4. Sejarah Sastra Arab (Modern) 4 WAJIB A RAB 13:25-15:05 R: FA-404#JUM 07:00-08:40 R: FA-304
5. Sejarah Sastra Arab (Modern) 4 WAJIB B SEN 07:00-08:40 R: FA-306#KAM 08:50-10:30 R: FA-406
6. Sejarah Sastra Arab (Modern) 4 WAJIB C SEN 08:50-10:30 R: FA-304#KAM 10:40-12:20 R: FA-406
7. Sejarah Sastra Arab (Modern) 4 WAJIB D RAB 10:40-12:20 R: FA-409#JUM 08:50-10:30 R: FA-304
8. Skripsi 6 WAJIB A SEL 17:20-22:20 R: FA-305

No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus
1. S2 IAIN Sunan Kalijaga Akidah Filsafat S. Ud. 2004
2. S1 IAIN Sunan Kalijaga Bahasa Dan Sastra Arab S.S 1995

# TAHUN KARYA
Melakukan penelitian
1 2015 Struktur Narasi Cerpen Liqa al-Syaithan.
2 2015 Tasawuf dan Adonis.

# TAHUN KARYA
Memberi pelayanan kepada masyarakat
1 2015 Memberi penyuluhan Kitab Muraqi Ubudiyah Syarh Bidayat al-Hidayah .
2 2015 Memberikan penyuluhan Kitab Husun al-Hamidiyah .