Dosen

Profil Tim Pengabdian Masyarakat

Nama : Tim Pengabdian Masyarakat
NIP : 00010101 000011 0 002
NIDN : -
Program Studi : Kependidikan Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Jenis Pegawai | Status : -
Jabatan Akademik | Golongan : -
Email : -
Pendidikan Terakhir : -

Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Tim Pengabdian Masyarakat Di Semester Genap TA 2018/2019
No Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK Kelas Jadwal
1. Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB A SAB 18:00-18:00 R: LAP
2. Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB A MIN 07:00-07:01 R: FUSAP-410
3. Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB A SAB 18:00-18:00 R: LAP
4. Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB A SAB 18:00-18:00 R: LAP
5. Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB A SAB 18:02-18:02 R: LAP
6. Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB A MIN 07:00-07:01 R: FUSAP-101
7. Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB A MIN 07:00-07:00 R: FUSAP-101
8. Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB A MIN 07:00-08:00 R: TBY-105
9. Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB A SAB 18:00-18:00 R: LAP
10. Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB A MIN 07:00-07:00 R: FUSAP-101
11. Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB A SAB 18:00-18:00 R: LAP
12. Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB A SAB 18:00-18:00 R: LAP
13. Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB A SAB 18:00-18:00 R: LAP
14. Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB A SAB 18:01-18:01 R: LAP
15. Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB A MIN 07:00-07:01 R: FUSAP-301
16. Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB A SAB 18:00-18:00 R: LAP
17. Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB A MIN 07:00-07:01 R: FUSAP-101
18. Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB A MIN 07:00-07:00 R: FUSAP-2K4
19. Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB A MIN 07:00-07:00 R: FUSAP-101
20. Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB B MIN 07:02-07:03 R: FUSAP-301
21. Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB B MIN 10:00-13:20 R: TBY-101
22. Magang II 2 WAJIB F MIN 07:00-08:40 R: TBY-108
23. Pembelajaran IPA MI/SD I 4 WAJIB F KAM 16:10-19:30 R: TBY-409
24. PPL 2 WAJIB A MIN 07:00-08:40 R: TBY-108
25. Skripsi 6 WAJIB A MIN 16:10-21:10 R: TBY-108
26. Skripsi 6 WAJIB A MIN 08:45-13:45 R: TBY-108