Dosen

Profil Chumaidi Syarif Romas

Nama : H. Chumaidi Syarif Romas
NIP : 19440104 000000 1 301
NIDN : 2004014401
Program Studi : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenis Pegawai | Status : -
Jabatan Akademik | Golongan : -
Email : -
Pendidikan Terakhir : -

Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh H. Chumaidi Syarif Romas Di Semester Genap TA 2019/2020
Belum Ada Kelas.