Dosen

Profil Muhsin

Nama : Dr. Muhsin, S.Ag., M.A.
NIP : 19700403 200312 1 001
NIDN : 2003047003
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jenis Pegawai | Status : -
Jabatan Akademik | Golongan : Lektor | III/D
Email :
Pendidikan Terakhir : S2

Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Dr. Muhsin, S.Ag., M.A. Di Semester Genap TA 2019/2020
No Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK Kelas Jadwal
1. BKI Anak dan Remaja 2 WAJIB A RAB 10:40-12:20 R: FD-404
2. BKI Anak dan Remaja 2 WAJIB B RAB 08:50-10:30 R: FD-404
3. BKI Pesantren 2 PILIHAN A SEL 07:00-08:40 R: FD-411
4. Seminar BKI 2 WAJIB A SEN 12:30-14:10 R: FD-409
5. Seminar BKI 2 WAJIB B SEN 14:20-16:00 R: FD-409
6. Seminar BKI 2 WAJIB C SEN 10:40-12:20 R: FD-306

No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus
1. S2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Psikologi Pendidikan Islam M. A. 2004
2. S1 IAIN Sunan Kalijaga Ppai S. Ag. 1997

# TAHUN KARYA
Buku Referensi
1 2018 Fun Writing . Diterbitkan oleh Ladang Kata.
2 2018 Guru PAUD Zaman Literasi . Diterbitkan oleh Ladang Kata.
3 2018 Menulis Seru . Diterbitkan oleh Ladang Kata.
4 2018 Barani Berbuat, Menulis..! . Diterbitkan oleh Ladang Kata.
5 2018 Misteri Pena Literasi . Diterbitkan oleh Ladang Kata.
6 2018 Wonderful Stories . Diterbitkan oleh Ladang Kata.
7 2018 Madrasah Menulis . Diterbitkan oleh Ladang Kata.
8 2018 Goresan Pena Santri . Diterbitkan oleh Ladang Kata.
9 2017 My Mom is The Best Counselor . Diterbitkan oleh Ladang Kata.
10 2017 I Love Writing . Diterbitkan oleh Ladang Kata.
11 2017 Hariku Penuh Inspirasi . Diterbitkan oleh Ladang Kata.
12 2017 Sajak Kecil Dari Bilik Pesantren . Diterbitkan oleh Ladang Kata.
13 2017 Penulis Kecil . Diterbitkan oleh Ladang Kata.
14 2017 Meniti Jalanmu . Diterbitkan oleh Ladang Kata.
15 2017 Pena Impian . Diterbitkan oleh Ladang Kata.
16 2017 Menyirami Tanaman Masa Depan . Diterbitkan oleh Ladang Kata.
17 2017 Hari-Hari Bersama Karya . Diterbitkan oleh Ladang Kata.
18 2016 Cahaya Kasih Di Wajah Ibu . Diterbitkan oleh Ladang Kata.
19 2016 Kuliah BKI Asyik . Diterbitkan oleh Ladang Kata.
20 2016 Merajut Kasih Ilahi . Diterbitkan oleh Ladang Kata.
21 2016 Melukis Buku Harian . Diterbitkan oleh Ladang Kata.
22 2015 Capacity Building Perpustakaan . Diterbitkan oleh Aswaja Pressindo.
Jurnal Ilmiah
23 2017 Gerakan Literasi Melalui Pembelajaran Kreatif di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dalam Akrab, Kemdikbud RI.
24 2015 Model Pembelajaran Kreatif dalam Meningkatkan Minat Membaca Anak di Luar Sekolah dalam Hisbah.

# TAHUN KARYA
Melakukan penelitian
1 2015 Peran Perpustakaan Komunitas Terhadap Peningkatan Minat Membaca Anak; Studi Pada Perpustakaan Komuniti UTC Keramat Mall Kuala Lumpur Malaysia.