Dosen

Profil Muhsin

Nama : Dr. Muhsin, S.Ag., M.A.
NIP : 19700403 200312 1 001
NIDN : 2003047003
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jenis Pegawai | Status : -
Jabatan Akademik | Golongan : Lektor | III/D
Email :
Pendidikan Terakhir : S2

Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Dr. Muhsin, S.Ag., M.A. Di Semester Genap TA 2018/2019
No Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK Kelas Jadwal
1. BKI Anak dan Remaja 2 WAJIB A RAB 12:30-14:10 R: FD-308
2. BKI Anak dan Remaja 2 WAJIB B SEL 12:30-14:10 R: FD-408
3. BKI Anak dan Remaja 2 WAJIB C SEL 14:20-16:00 R: FD-408
4. BKI Pesantren 2 PILIHAN A KAM 07:00-08:40 R: FD-401
5. Teori BKI 2 WAJIB A KAM 12:30-14:10 R: FD-307
6. Teori BKI 2 WAJIB B KAM 14:20-16:00 R: FD-307

No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus
1. S2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Psikologi Pendidikan Islam M. A. 2004
2. S1 IAIN Sunan Kalijaga Ppai S. Ag. 1997

 • Peran Perpustakaan Komunitas Terhadap Peningkatan Minat Membaca Anak; Studi Pada Perpustakaan Komuniti UTC Keramat Mall Kuala Lumpur Malaysia, 2015

 • Barani Berbuat, Menulis..! Diterbitkan oleh Ladang Kata, 2018
 • Guru PAUD Zaman Literasi Diterbitkan oleh Ladang Kata, 2018
 • Goresan Pena Santri Diterbitkan oleh Ladang Kata, 2018
 • Madrasah Menulis Diterbitkan oleh Ladang Kata, 2018
 • Menulis Seru Diterbitkan oleh Ladang Kata, 2018
 • Misteri Pena Literasi Diterbitkan oleh Ladang Kata, 2018
 • Fun Writing Diterbitkan oleh Ladang Kata, 2018
 • Wonderful Stories Diterbitkan oleh Ladang Kata, 2018
 • Sajak Kecil Dari Bilik Pesantren Diterbitkan oleh Ladang Kata, 2017
 • Hariku Penuh Inspirasi Diterbitkan oleh Ladang Kata, 2017
 • My Mom is The Best Counselor Diterbitkan oleh Ladang Kata, 2017
 • Hari-Hari Bersama Karya Diterbitkan oleh Ladang Kata, 2017
 • Menyirami Tanaman Masa Depan Diterbitkan oleh Ladang Kata, 2017
 • I Love Writing Diterbitkan oleh Ladang Kata, 2017
 • Pena Impian Diterbitkan oleh Ladang Kata, 2017
 • Meniti Jalanmu Diterbitkan oleh Ladang Kata, 2017
 • Penulis Kecil Diterbitkan oleh Ladang Kata, 2017
 • Melukis Buku Harian Diterbitkan oleh Ladang Kata, 2016
 • Kuliah BKI Asyik Diterbitkan oleh Ladang Kata, 2016
 • Cahaya Kasih Di Wajah Ibu Diterbitkan oleh Ladang Kata, 2016
 • Merajut Kasih Ilahi Diterbitkan oleh Ladang Kata, 2016
 • Capacity Building Perpustakaan Diterbitkan oleh Aswaja Pressindo, 2015

 • Gerakan Literasi Melalui Pembelajaran Kreatif di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dalam Akrab, Kemdikbud RI, 2017
 • Model Pembelajaran Kreatif dalam Meningkatkan Minat Membaca Anak di Luar Sekolah dalam Hisbah, 2015