Dosen

Profil Samsul Hadi

Nama : Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19730708 200003 1 003
NIDN : 2007087301
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jenis Pegawai | Status : Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar
Jabatan Akademik | Golongan : Lektor | III/D
Email :
Pendidikan Terakhir : S3

Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. Di Semester Genap TA 2019/2020
No Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK Kelas Jadwal
1. Al-Qur'an dan Hadis 3 WAJIB A JUM 09:45-12:15 R: FEBI-303
2. Al-Qur'an dan Hadis 3 WAJIB B JUM 07:00-09:30 R: FEBI-303
3. Hukum Zakat & Wakaf 2 WAJIB A SEL 12:40-14:20 R: FSH-408
4. Hukum Zakat & Wakaf 2 WAJIB B SEL 14:30-16:10 R: FSH-408
5. Hukum Zakat & Wakaf 2 WAJIB C RAB 08:50-10:30 R: FSH-407
6. Metodologi Penelitian Hukum Islam 3 WAJIB B KAM 09:45-12:15 R: FSH-212
7. Metodologi Penelitian Hukum Islam 3 WAJIB C RAB 12:40-15:10 R: FSH-212
8. Tugas Akhir 6 WAJIB G SAB 12:30-15:00 R: FSH-304

No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus
1. S3 IAIN Sunan Kalijaga Studi Islam M. Ag. 2012
2. S2 IAIN Sunan Kalijaga Hubungan Antar Agama M. Ag. 1999
3. S1 IAIN Sunan Kalijaga Peradilan Agama S. Ag 1997

# TAHUN KARYA
Melakukan penelitian
1 2017 Budaya Menulis Di Kalangan Dosen Dan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga IslamDi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Studi Penulis Jurnal Al Ahwal).

# TAHUN KARYA
Memberi pelayanan kepada masyarakat
1 2018 Pengajian setiap ahad legi (minggu legi0 di Pesantren Muhammadiyah Muntilan .
2 2018 Imam dan Khatib Sholat Idul Fitri 1439 H/2018 di Masjid Dusun Senggrikan, Dukun, Magelang .
3 2018 Imam dan Khatib Sholat Idul Adha 1438 H/2017 di Masjid Dusun Senggrikan, Dukun, Magelang .
4 2018 Pengajian malam rabu pon di Masjid Mujahidin, Kembaran Sedayu Muntilan .
5 2018 Pengajian di Gedung Dakwah Muhammadiyah , Sedayu Muntilan .
6 2017 Pengajian malam rabu pon di Masjid Mujahidin, Kembaran Sedayu Muntilan .
7 2017 Imam dan Khotib Masjid Al-Iman, PP. Al-Iman Patosan Sedayu Muntilan Salakan Potorono .
8 2017 Pengajian di Gedung Dakwah Muhammadiyah , Sedayu Muntilan .
9 2017 Pengajian setiap ahad legi (minggu legi0 di Pesantren Muhammadiyah Muntilan .
10 2016 Imam dan Khotib Masjid Al-Iman, PP. Al-Iman Patosan Sedayu Muntilan Salakan Potorono .
11 2016 Pengajian malam rabu pon di Masjid Mujahidin, Kembaran Sedayu Muntilan .
12 2016 Pengajian setiap ahad legi (minggu legi0 di Pesantren Muhammadiyah Muntilan .
13 2016 Imam dan Khatib Sholat Idul Fitri 1437 H/2016 di Parkiran Kuliner Condong Catur Sleman .
14 2015 Imam dan Khatib Sholat Idul Adha 1436 H/2015 di lapangan mapolda DIY .
15 2015 Pengajian malam rabu pon di Masjid Mujahidin, Kembaran Sedayu Muntilan .
16 2015 Pengajian setiap ahad legi (minggu legi0 di Pesantren Muhammadiyah Muntilan .