Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Fikih BKI
Nama Asing -
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam
Kurikulum BKI 2013
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 3
Semester Paket 4

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2013/2014 SEMESTER GENAP A Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
(19600310 198703 2 001)
2. 2013/2014 SEMESTER GENAP B Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
(19600310 198703 2 001)
3. 2013/2014 SEMESTER GENAP C Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
(19600310 198703 2 001)
4. 2014/2015 SEMESTER GENAP A Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
(19600310 198703 2 001)
5. 2014/2015 SEMESTER GENAP B Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
(19600310 198703 2 001)
6. 2014/2015 SEMESTER GENAP C Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
(19600310 198703 2 001)
7. 2015/2016 SEMESTER GENAP A Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
(19600310 198703 2 001)
8. 2015/2016 SEMESTER GENAP B Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
(19600310 198703 2 001)
9. 2015/2016 SEMESTER GENAP C Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
(19600310 198703 2 001)
10. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
(19600310 198703 2 001)
11. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
(19600310 198703 2 001)
12. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
(19600310 198703 2 001)
13. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
(19600310 198703 2 001)
14. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
(19600310 198703 2 001)
15. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
(19600310 198703 2 001)