Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Tugas Akhir/Skripsi
Nama Asing -
Program Studi Ilmu Hadis
Kurikulum S1 ILMU HADITS 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 7

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
(19680124 199403 1 001)
2. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Drs. Indal Abror, M.Ag
(19680805 199303 1 007)
3. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Dr. Nurun Najwah, M.Ag
(19691212 199303 2 004)
4. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
(19711212 199703 1 002)
5. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag.
(19740126 199803 1 001)
6. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F Achmad dahlan, Lc., M.A
(19780323 201101 1 007)
7. 2018/2019 SEMESTER GANJIL G Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
(19800123 200901 1 004)
8. 2018/2019 SEMESTER GANJIL H Subkhani Kusuma Dewi, M.A.
(19810120 201503 2 002)
9. 2018/2019 SEMESTER GANJIL I Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
10. 2018/2019 SEMESTER GANJIL J Prof. Dr. Suryadi, M.Ag
(19650312 199303 1 004)
11. 2018/2019 SEMESTER GENAP 1A Lien Iffah Naf'atu Fina, M.Hum.
(19850605 201503 2 002)
12. 2018/2019 SEMESTER GENAP 1B Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
(19880523 201503 2 005)
13. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A.
(19540710 198603 1 002)
14. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Dr. H. Mahfudz Masduki, M.A.
(19540926 198603 1 001)
15. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Drs. H. Muhammad Yusron, M.A.
(19550721 198103 1 004)
16. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
17. 2018/2019 SEMESTER GENAP E Drs. Mohamad Yusup, M.SI
(19600207 199403 1 001)
18. 2018/2019 SEMESTER GENAP F Prof. Dr. Suryadi, M.Ag
(19650312 199303 1 004)
19. 2018/2019 SEMESTER GENAP G Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
(19680124 199403 1 001)
20. 2018/2019 SEMESTER GENAP H Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
(19680128 199303 1 001)
21. 2018/2019 SEMESTER GENAP I Dr. Phil. Sahiron, M.A.
(19680605 199403 1 003)
22. 2018/2019 SEMESTER GENAP J Drs. Indal Abror, M.Ag
(19680805 199303 1 007)
23. 2018/2019 SEMESTER GENAP K Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
24. 2018/2019 SEMESTER GENAP L Dr. Nurun Najwah, M.Ag
(19691212 199303 2 004)
25. 2018/2019 SEMESTER GENAP M Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
26. 2018/2019 SEMESTER GENAP N Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
27. 2018/2019 SEMESTER GENAP O Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
(19711212 199703 1 002)
28. 2018/2019 SEMESTER GENAP P Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
(19721204 199703 1 003)
29. 2018/2019 SEMESTER GENAP Q Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag.
(19740126 199803 1 001)
30. 2018/2019 SEMESTER GENAP R Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
(19740818 199903 1 002)
31. 2018/2019 SEMESTER GENAP S Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.
(19741214 199903 1 002)
32. 2018/2019 SEMESTER GENAP T Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag.
(19750816 200003 1 001)
33. 2018/2019 SEMESTER GENAP U Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
34. 2018/2019 SEMESTER GENAP V Achmad dahlan, Lc., M.A
(19780323 201101 1 007)
35. 2018/2019 SEMESTER GENAP W Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
(19800123 200901 1 004)
36. 2018/2019 SEMESTER GENAP X Subkhani Kusuma Dewi, M.A.
(19810120 201503 2 002)
37. 2018/2019 SEMESTER GENAP Y Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
38. 2018/2019 SEMESTER GENAP Z Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
(19840208 201503 2 004)
39. 2019/2020 SEMESTER GANJIL 1A Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
40. 2019/2020 SEMESTER GANJIL 1B Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
(19840208 201503 2 004)
41. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Lien Iffah Naf'atu Fina, M.Hum.
(19850605 201503 2 002)
42. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
(19880523 201503 2 005)
43. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A.
(19540710 198603 1 002)
44. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Dr. H. Mahfudz Masduki, M.A.
(19540926 198603 1 001)
45. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E Drs. H. Muhammad Yusron, M.A.
(19550721 198103 1 004)
46. 2019/2020 SEMESTER GANJIL F Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
47. 2019/2020 SEMESTER GANJIL G Drs. Mohamad Yusup, M.SI
(19600207 199403 1 001)
48. 2019/2020 SEMESTER GANJIL H Prof. Dr. Suryadi, M.Ag
(19650312 199303 1 004)
49. 2019/2020 SEMESTER GANJIL I Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
(19680124 199403 1 001)
50. 2019/2020 SEMESTER GANJIL J Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
(19680128 199303 1 001)
51. 2019/2020 SEMESTER GANJIL K Dr. Phil. Sahiron, M.A.
(19680605 199403 1 003)
52. 2019/2020 SEMESTER GANJIL L Drs. Indal Abror, M.Ag
(19680805 199303 1 007)
53. 2019/2020 SEMESTER GANJIL M Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
54. 2019/2020 SEMESTER GANJIL N Dr. Nurun Najwah, M.Ag
(19691212 199303 2 004)
55. 2019/2020 SEMESTER GANJIL O Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
56. 2019/2020 SEMESTER GANJIL P Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
57. 2019/2020 SEMESTER GANJIL Q Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
(19711212 199703 1 002)
58. 2019/2020 SEMESTER GANJIL R Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
(19721204 199703 1 003)
59. 2019/2020 SEMESTER GANJIL S Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag.
(19740126 199803 1 001)
60. 2019/2020 SEMESTER GANJIL T Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
(19740818 199903 1 002)
61. 2019/2020 SEMESTER GANJIL U Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.
(19741214 199903 1 002)
62. 2019/2020 SEMESTER GANJIL V Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag.
(19750816 200003 1 001)
63. 2019/2020 SEMESTER GANJIL W Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
64. 2019/2020 SEMESTER GANJIL X Achmad dahlan, Lc., M.A
(19780323 201101 1 007)
65. 2019/2020 SEMESTER GANJIL Y Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
(19800123 200901 1 004)
66. 2019/2020 SEMESTER GANJIL Z Subkhani Kusuma Dewi, M.A.
(19810120 201503 2 002)
67. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
(19821105 200912 1 002)
68. 2019/2020 SEMESTER GENAP A1 Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.
(19800123 200901 1 004)
69. 2019/2020 SEMESTER GENAP A2 Subkhani Kusuma Dewi, M.A.
(19810120 201503 2 002)
70. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
(19840208 201503 2 004)
71. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Lien Iffah Naf'atu Fina, M.Hum.
(19850605 201503 2 002)
72. 2019/2020 SEMESTER GENAP D Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
(19880523 201503 2 005)
73. 2019/2020 SEMESTER GENAP E Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A.
(19540710 198603 1 002)
74. 2019/2020 SEMESTER GENAP F Dr. H. Mahfudz Masduki, M.A.
(19540926 198603 1 001)
75. 2019/2020 SEMESTER GENAP G Drs. H. Muhammad Yusron, M.A.
(19550721 198103 1 004)
76. 2019/2020 SEMESTER GENAP H Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
(19590515 199001 1 002)
77. 2019/2020 SEMESTER GENAP I Drs. Mohamad Yusup, M.SI
(19600207 199403 1 001)
78. 2019/2020 SEMESTER GENAP J Prof. Dr. Suryadi, M.Ag
(19650312 199303 1 004)
79. 2019/2020 SEMESTER GENAP K Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
(19680124 199403 1 001)
80. 2019/2020 SEMESTER GENAP L Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
(19680128 199303 1 001)
81. 2019/2020 SEMESTER GENAP M Dr. Phil. Sahiron, M.A.
(19680605 199403 1 003)
82. 2019/2020 SEMESTER GENAP N Drs. Indal Abror, M.Ag
(19680805 199303 1 007)
83. 2019/2020 SEMESTER GENAP O Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si
(19690120 199703 1 001)
84. 2019/2020 SEMESTER GENAP P Dr. Nurun Najwah, M.Ag
(19691212 199303 2 004)
85. 2019/2020 SEMESTER GENAP Q Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
(19710901 199903 1 002)
86. 2019/2020 SEMESTER GENAP R Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
(19711019 199603 2 001)
87. 2019/2020 SEMESTER GENAP S Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
(19711212 199703 1 002)
88. 2019/2020 SEMESTER GENAP T Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
(19721204 199703 1 003)
89. 2019/2020 SEMESTER GENAP U Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M.Ag.
(19740126 199803 1 001)
90. 2019/2020 SEMESTER GENAP V Dr. Afdawaiza, S.Ag M.Ag.
(19740818 199903 1 002)
91. 2019/2020 SEMESTER GENAP W Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., Ph.D.
(19741214 199903 1 002)
92. 2019/2020 SEMESTER GENAP X Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag.
(19750816 200003 1 001)
93. 2019/2020 SEMESTER GENAP Y Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum.
(19780115 200604 2 001)
94. 2019/2020 SEMESTER GENAP Z Achmad dahlan, Lc., M.A
(19780323 201101 1 007)