Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Akhlak dan Tasawuf
Nama Asing -
Program Studi Perbankan Syari'ah
Kurikulum S1 PERBANKAN SYARIAH 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 3

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
2. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Muh. Badruzzaman, M.Pd.i
(19900421 000000 1 301)
3. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
4. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Muh. Badruzzaman, M.Pd.i
(19900421 000000 1 301)
5. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
6. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
7. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
8. 2017/2018 SEMESTER GANJIL D Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
9. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
10. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
11. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
12. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
13. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
14. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dr. Hj. Casmini, S.Ag., M.Si.
(19711005 199603 2 002)
15. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Drs. Slamet Khilmi, M.SI.
(19631014 199203 1 002)
16. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Drs. Slamet Khilmi, M.SI.
(19631014 199203 1 002)