Dosen

Profil Machasin

Nama : Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
Program Studi : Studi Islam
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Pegawai | Status : Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar
Jabatan Akademik | Golongan : Guru Besar | IV/E
Email :
Pendidikan Terakhir : S3

Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Prof. Dr. H. Machasin, M.A. Di Semester Gasal TA 2022/2023
No Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK Kelas Jadwal
1. Filsafat Ilmu 2 WAJIB A KAM 08:50-10:30 R: FA-201
2. Pengantar Studi Islam 4 WAJIB A SEL 07:00-08:40 R: FA-105#RAB 13:25-15:05 R: FA-106
3. Peradaban Islam 2 WAJIB B JUM 15:30-17:10 R: FA-304
4. Peradaban Islam 2 WAJIB C RAB 10:40-12:20 R: PPB-308
5. Sejarah Awal Islam 2 WAJIB A SEN 07:30-09:10 R: PASCA-204
6. Sejarah Pra dan Awal Islam 2 WAJIB A KAM 13:00-14:40 R: PROMOSI DOKTOR
7. Sejarah Sosial Islam 3 PILIHAN A RAB 07:00-09:30 R: FA-201
8. Sejarah Sosial Islam 3 PILIHAN B SEL 10:40-13:10 R: FA-201
9. Studi Islam: Teks, Konteks, dan Metodologi 4 WAJIB A SEN 13:00-16:20 R: PASCA-101
10. Studi Islam: Teks, Konteks, dan Metodologi 4 WAJIB B JUM 07:30-10:50 R: PASCA-206

No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus
1. S3 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Program Doktor Dr. 1994
2. S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga - M. A. -
3. S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Sastra Arab - 1979

# TAHUN KARYA
Book Chapter
1 Al-Taʻlīm al-IslāmīfīJanūbSyarqīĀsiyā dalam Al-Dirāsāt al-Islāmiyyaamāmtaḥaddī al-tanawwuʻ al-tsaqāfīfī al-‘ālam al-muʻāṣir.
Diterbitkan oleh Dār al-Fārābī, Libanon.
Buku Referensi
2 2018 Memahami Islam dengan Ilmu Keadaban .
Diterbitkan oleh Suka Pres.
Conference Paper
3 2017 Tantangan dan Peluang Ulama Perempuan .
Dalam ISLAGE 2.
4 2017 Transnational Ideologies and Religious Local Wisdom .
Dalam ICoASL 2017.
5 2017 Teaching of Islam in South East Asia .
Dalam Peran Ulama.
Jurnal Ilmiah
6 2021 فلسفة القصة فی القرآن و دورها فی بناء الشخصیة من خلال قصة موس ی و الخضر .
Dipublikasikan pada ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin.
Diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga - Ushuluddin.
http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia/index
http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/52607
7 2021 Islamic Peace Centered Theology .
Dipublikasikan pada Sunan Kalijaga: International Journl of Islamic Civilization.
http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/skijic/article/view/2107
8 2017 Transnational Ideologies and Religious Local Wisdom dalam Heritage of Nusantara.
http://www.jurnal.lektur.kemenag.go.id/index.php/heritage
Monograf
9 2021 Melihat islam dg Kacamata Akademik dalam Sebuah Catatan Pengantar.
Diterbitkan oleh Suka Press.
http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/49138
Prosiding
10 2020 Gerakan-Gerakan Islam Indonesia Kontemporer dalam Ahmadiyah di Indonesia.
Diterbitkan oleh Adab Press.
http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41964
11 2019 Islam dalam Goresan Pena Budaya dalam Ulama Perempuan dalam Sejarah Islam.
Diterbitkan oleh DIVA Press.
http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42839

# TAHUN KARYA
Menulis Laporan Hasil Penelitian
1 2020 Tinjauan Kembali Terhadap Ilmu Kalam.
http://digilib.uin-suka.ac.id/40433/
2 2020 Ahmadiyah di Indonesia.
http://digilib.uin-suka.ac.id/40401/

# TAHUN KARYA
Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat
1 2022 Pengajian Kitab Tarjumān al-Mustafīd, karya ‘Abd al-Ra’ūf Singkil, episode 300. (Insidental).
2 2021 Pengajian Kitab Tarjumān al-Mustafīd, karya Abdurrauf Singkil, episode 50 (Insidental).
3 2021 Pengajian Kitab Tarjumān al-Mustafīd, karya Abdurrauf Singkil (Insidental).
4 2021 Pengajian Kitab al-Amtsal wal-Hikam 70. (Insidental).
5 2021 Pengajian Kitab al-Amtsal wal-Hikam 68. (Insidental).
6 2021 Pengajian Kitab al-Amtsal wal-Hikam 67. (Insidental).
7 2021 Pengajian Kitab al-Amtsal wal-Hikam 66. (Insidental).
8 2021 Pengajian Kitab al-Amtsal wal-Hikam 65 (Insidental).
9 2021 Pengajian kitab al-Amtsal wal-Hikam 3 (Insidental).
10 2021 Pengajian kitab al-Amtsal wal-Hikam 2 (Insidental).
11 2021 Pengajian kitab al-Amtsāl wal-Ḥikam karya al-Māwardī 1 (Insidental).
12 2020 Pengajian tafsir Faidlur Rahman 155 (Insidental).
13 2020 Pengajian tafsir Faidlur Rahman 154 (Insidental).
14 2020 Pengajian tafsir Faidlur Rahman 153 (Insidental).
15 2020 Pengajian tafsir Faidlur Rahman 152 (Insidental).
16 2020 Pengajian Tafsir Faidlur Rahman 151 (Insidental).
17 2020 Pengajian tafsir Faidlur Rahman 5 (Insidental).
18 2020 Pengajian tafsir Faidlur Rahman 4 (Insidental).
19 2020 Pengajian tafsir Faidlur Rahman 3 (Insidental).
20 2020 Pengajian Tafsir Faidlur Rahman 2 (Insidental).
21 2020 Pengajian tafsir Faidlur Rahman (Insidental).
Memberi pelayanan kepada masyarakat
22 2018 Kajian Ramadan Omah PMII .
23 2018 Kajian Ramadan masjid Sunan Kalijaga .
24 2017 KhutbahJum’at masjidSyuhada’ .
25 2017 Pengayaan Wacana Agama .
26 2017 Khutbah Jum’at masjid Malioboro, DPRD DIY .
27 2017 Ceramah RamadanSafinaturrahmah .
28 2017 Mengajar TPA di Masjid Al-Ikhlas Sarirejo Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta Hari Sabtu dan Minggu .
29 2017 Ceramah agama pengajianTambihulQulub .
30 2017 Ceramah RamadanmesjidSyuhada’ .
31 2017 Khutbah Jum’at masjid Sunan Kalijaga .
32 2017 KhutbahJum’at masjid Safinaturrahmah .
33 2016 Mengajar TPA di Masjid Al-Ikhlas Sarirejo Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta Hari Sabtu dan Minggu, 20 kali. .
34 2015 Mengajar TPA di Masjid Al-Ikhlas Sarirejo Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta Hari Jumat, Sabtu dan Minggu,20 kali. .

# TAHUN KARYA
Menjadi invited speaker
1 2018 Inclusive Religiious Education, NIMR .