Dosen

Profil Machasin

Nama : Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
Program Studi : Studi Islam
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Pegawai | Status : Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar
Jabatan Akademik | Golongan : Guru Besar | IV/E
Email :
Pendidikan Terakhir : S3

Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Prof. Dr. H. Machasin, M.A. Di Semester Gasal TA 2021/2022
No Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK Kelas Jadwal
1. Filsafat Ilmu 2 WAJIB A RAB 10:40-12:20 R: FA-207
2. Filsafat Ilmu 2 WAJIB B KAM 10:40-12:20 R: FA-208.2
3. Klinik Metodologi 4 WAJIB A KAM 13:00-16:20 R: PASCA-204
4. Pendekatan dan Metode dalam Studi Islam 3 WAJIB A JUM 13:15-15:45 R: PASCA-206
5. Pengantar Studi Islam 4 WAJIB A SEN 07:00-08:40 R: FA-104#RAB 15:30-17:10 R: FA-104
6. Pengantar Studi Islam 2 WAJIB A SEL 07:00-08:40 R: FA-104
7. Sejarah Awal Islam 2 WAJIB A SEL 13:00-14:40 R: PASCA-403
8. Sejarah Sosial Islam 3 PILIHAN A SEN 08:50-11:20 R: FA-208.2

No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus
1. S3 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Program Doktor Dr. 1994
2. S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga - M. A. -
3. S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Sastra Arab - 1979

# TAHUN KARYA
Book Chapter
1 Al-Taʻlīm al-IslāmīfīJanūbSyarqīĀsiyā dalam Al-Dirāsāt al-Islāmiyyaamāmtaḥaddī al-tanawwuʻ al-tsaqāfīfī al-‘ālam al-muʻāṣir.
Diterbitkan oleh Dār al-Fārābī, Libanon.
Buku Referensi
2 2018 Memahami Islam dengan Ilmu Keadaban .
Diterbitkan oleh Suka Pres.
Conference Paper
3 2017 Tantangan dan Peluang Ulama Perempuan .
Dalam ISLAGE 2.
4 2017 Teaching of Islam in South East Asia .
Dalam Peran Ulama.
5 2017 Transnational Ideologies and Religious Local Wisdom .
Dalam ICoASL 2017.
Jurnal Ilmiah
6 2017 Transnational Ideologies and Religious Local Wisdom dalam Heritage of Nusantara.
http://www.jurnal.lektur.kemenag.go.id/index.php/heritage
Prosiding
7 2020 Gerakan-Gerakan Islam Indonesia Kontemporer dalam Ahmadiyah di Indonesia.
Diterbitkan oleh Adab Press.
http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41964
8 2019 Islam dalam Goresan Pena Budaya dalam Ulama Perempuan dalam Sejarah Islam.
Diterbitkan oleh DIVA Press.
http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42839

# TAHUN KARYA
Menulis Laporan Hasil Penelitian
1 2020 Tinjauan Kembali Terhadap Ilmu Kalam.
http://digilib.uin-suka.ac.id/40433/
2 2020 Ahmadiyah di Indonesia.
http://digilib.uin-suka.ac.id/40401/

# TAHUN KARYA
Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat
1 2021 Pengajian Kitab al-Amtsal wal-Hikam 70. (Insidental).
2 2021 Pengajian Kitab al-Amtsal wal-Hikam 68. (Insidental).
3 2021 Pengajian Kitab al-Amtsal wal-Hikam 67. (Insidental).
4 2021 Pengajian Kitab al-Amtsal wal-Hikam 66. (Insidental).
5 2021 Pengajian Kitab al-Amtsal wal-Hikam 65 (Insidental).
6 2021 Pengajian kitab al-Amtsal wal-Hikam 3 (Insidental).
7 2021 Pengajian kitab al-Amtsal wal-Hikam 2 (Insidental).
8 2021 Pengajian kitab al-Amtsāl wal-Ḥikam karya al-Māwardī 1 (Insidental).
9 2020 Pengajian tafsir Faidlur Rahman 155 (Insidental).
10 2020 Pengajian tafsir Faidlur Rahman 154 (Insidental).
11 2020 Pengajian tafsir Faidlur Rahman 153 (Insidental).
12 2020 Pengajian tafsir Faidlur Rahman 152 (Insidental).
13 2020 Pengajian Tafsir Faidlur Rahman 151 (Insidental).
14 2020 Pengajian tafsir Faidlur Rahman 5 (Insidental).
15 2020 Pengajian tafsir Faidlur Rahman 4 (Insidental).
16 2020 Pengajian tafsir Faidlur Rahman 3 (Insidental).
17 2020 Pengajian Tafsir Faidlur Rahman 2 (Insidental).
18 2020 Pengajian tafsir Faidlur Rahman (Insidental).
Memberi pelayanan kepada masyarakat
19 2018 Kajian Ramadan Omah PMII .
20 2018 Kajian Ramadan masjid Sunan Kalijaga .
21 2017 KhutbahJum’at masjidSyuhada’ .
22 2017 Mengajar TPA di Masjid Al-Ikhlas Sarirejo Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta Hari Sabtu dan Minggu .
23 2017 Pengayaan Wacana Agama .
24 2017 Ceramah agama pengajianTambihulQulub .
25 2017 KhutbahJum’at masjid Safinaturrahmah .
26 2017 Khutbah Jum’at masjid Sunan Kalijaga .
27 2017 Ceramah RamadanmesjidSyuhada’ .
28 2017 Khutbah Jum’at masjid Malioboro, DPRD DIY .
29 2017 Ceramah RamadanSafinaturrahmah .
30 2016 Mengajar TPA di Masjid Al-Ikhlas Sarirejo Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta Hari Sabtu dan Minggu, 20 kali. .
31 2015 Mengajar TPA di Masjid Al-Ikhlas Sarirejo Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta Hari Jumat, Sabtu dan Minggu,20 kali. .

# TAHUN KARYA
Menjadi invited speaker
1 2018 Inclusive Religiious Education, NIMR .