Dosen

Profil Mohammad Pribadi

Nama : Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
NIP : 19580118 199403 1 001
NIDN : 2018015901
Program Studi : Bahasa dan Sastra Arab
Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya
Jenis Pegawai | Status : Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar
Jabatan Akademik | Golongan : Lektor Kepala | IV/C
Email :
Pendidikan Terakhir : S3

Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si. Di Semester Genap TA 2019/2020
No Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK Kelas Jadwal
1. Bahasa Arab 2 WAJIB A KAM 07:00-08:40 R: FEBI-406
2. Bahasa Arab 2 WAJIB B KAM 10:40-12:20 R: FEBI-406
3. Bahasa Arab 2 WAJIB C KAM 08:50-10:30 R: FEBI-406
4. Dirasah Taqabuliyyah 2 PILIHAN A SEN 17:20-19:00 R: FA-104
5. Ilmu Nahwu (Majrurat-Majzumat) 2 WAJIB A SEL 13:25-15:05 R: FA-403
6. Ilmu Nahwu (Majrurat-Majzumat) 2 WAJIB B RAB 15:30-17:10 R: FA-404
7. Ilmu Nahwu (Majrurat-Majzumat) 2 WAJIB C KAM 13:25-15:05 R: FA-407
8. Ilmu Nahwu (Majrurat-Majzumat) 2 WAJIB D KAM 15:30-17:10 R: FA-407
9. Ilmu Nahwu (Marfu'at) 2 WAJIB C SEL 10:40-12:20 R: FA-404
10. Ilmu Nahwu (Marfu'at) 2 WAJIB D SEN 07:00-08:40 R: FA-409
11. Lahjah Arabiyah 2 PILIHAN A JUM 13:25-15:05 R: FA-404
12. Lahjah Arabiyah 2 PILIHAN B JUM 15:30-17:10 R: FA-107
13. Sosiolinguistik 2 WAJIB A RAB 13:25-15:05 R: FA-208
14. Sosiolinguistik 2 WAJIB B SEN 08:50-10:30 R: FA-207

No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus
1. S3 IAIN Sunan Kalijaga Studi Islam M. A. 2012
2. S2 IAIN Sunan Kalijaga Bahasa Dan Sastra Arab S.Sos. 1998
3. S1 IAIN Sunan Kalijaga Bahasa Dan Sastra Arab S.S 1998

# TAHUN KARYA
Conference Paper
1 2015 “Ritual Magis di Era Modern” . Pada peran Ilmu keadaban dalam Memperkuat Jati Diri bangsa.
Jurnal Ilmiah
2 2017 Sumbangan al-ī dalam Perkembangan Nahwu Arab dalam Adabiyyat. Tingkat Nasional.
3 2015 peran Ilmu keadaban dalam Memperkuat Jati Diri bangsa .

# TAHUN KARYA
Melakukan penelitian
1 2015 Ritual Magis di Era Modern.

# TAHUN KARYA
Memberi pelayanan kepada masyarakat
1 2017 Memberi penyuluhan agama Islam (Kehidupan dunia sebagai kesempatan bagi manusia untuk beramal shaleh terbaik) .
2 2016 Menulis teks khutbah al Ghurur dalam al Qur`an .
3 2016 Mengisi ceramah khutbah jumat .
4 2016 Memberi penyuluhan agama Islam .
5 2015 Memberi penyuluhan agama Islam .
6 2015 Mengajar bahasa Arab di Pusat Pengembangan Bahasa .
7 2015 Memberi penyuluhan agama Islam (Jumlah peserta - 100 orang) .