Dosen

Profil Zainudin

Nama : Dr. H. Zainudin, M.Ag.
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jenis Pegawai | Status : Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar
Jabatan Akademik | Golongan : Lektor Kepala | IV/B
Email :
Pendidikan Terakhir : S3

Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Dr. H. Zainudin, M.Ag. Di Semester Genap TA 2021/2022
No Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK Kelas Jadwal
1. Fiqih 2 WAJIB C SEN 14:20-16:00 R: FD-303
2. Pengantar Studi Islam 2 WAJIB A SEN 08:50-10:30 R: FD-303
3. Pengantar Studi Islam 4 WAJIB A SEN 07:00-08:40 R: FD-303#SEN 08:50-10:30 R: FD-303
4. Pengantar Studi Islam 4 WAJIB B SEL 08:50-10:30 R: FD-309#SEL 10:40-12:20 R: FD-309
5. Studi Al-Qur’an dan Al-Hadits 2 WAJIB A RAB 07:30-09:10 R: FD-113 A
6. Studi al-Quran dan al-Hadis Perspektif Pendidikan Islam 4 WAJIB 1D SEL 12:30-14:10 R: PPG-107#SEL 14:20-16:00 R: PPG-107
7. Ulum Al-Hadist 2 WAJIB A KAM 09:40-11:20 R: FISHUM-224
8. Ulum Al-Hadist 2 WAJIB B RAB 13:00-14:40 R: FISHUM-110-A
9. Ulum Al-Hadist 2 WAJIB C RAB 10:40-12:20 R: FISHUM-322
10. Ulum Al-Hadist 2 WAJIB D SEL 07:00-08:40 R: FISHUM-322

No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus
1. S3 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Studi Islam M. Ag. 2013
2. S2 IAIN Sunan Kalijaga Filsafat Islam M. Ag. 2002
3. S1 IAIN Sunan Kalijaga Tafsir Hadist Dr. 1993

# TAHUN KARYA
Book Chapter
1 2015 Kearifan Lokal Kelompok Tani dewi sri dalam Kearifan Lokal Kelompok Tani dewi sri.
Diterbitkan oleh Samudra Biru Yogyakarta.
Buku Referensi
2 2019 DKAWAH DAN KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA DI INDONESIA .
http://samudrabiru.co.id
Conference Paper
3 2017 Mission and dakwah .
Dalam The concept and reality of Dakwah In Indonesia.

# TAHUN KARYA
Melakukan penelitian
1 2018 Al-hadis Wa Al-hirminitika.
2 2018 Jamal al- al-Banna wa ara’uhu an al-hadis.
3 2018 Al-tasamuh al-dini Fi Indunisia.
4 2016 Perizinan Pendirian Rumah Ibadah di Yogyakarta.
5 2015 Hadis Kesejahteraan Sosial.

# TAHUN KARYA
Kegiatan Keagamaan
1 2020 Kajian ahad pagi di masjid al-muttaqin Salakan Potorono Banguntapan Bantu; .
Kegiatan Kelompok Perkampungan
2 2020 Khatib jumat .
3 2020 Khotib jumat .
Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat
4 2021 Nilai-nilai Kebhinnekaan (Insidental).
5 2021 Memberikan ceramah moderasi beragama bagi tokoh agama-agama se DIY (Insidental).
6 2021 Pemberdayaan lembaga pemuda lintas agama tentang pengyatan moderasi beragam di Lampung (Insidental).
7 2020 khutbah idul adha 2020 (Insidental).
Memberi pelayanan kepada masyarakat
8 2018 Interacting live in di Solo .
9 2018 Interacting live in di Solo .
10 2018 Live RRI Yogyakarta .
11 2018 Live RRI Yogyakarta .
12 2017 Live RRI Yogyakarta .
13 2017 Interacting live in di Purwokerto .
14 2017 Wawasan kebhinnekaan bagi Guru Agama .
15 2016 Kerukunan umat beragama di Maumere NTT .
16 2016 Kerukunan umat beragama di Banjarmasin .
17 2016 Interacting live in di Salatiga .
18 2016 Wawasan kebhinnekaan bagi Guru Agama Dan PKN .
19 2015 Interacting live in di Tulungagung .

# TAHUN KARYA
Menjadi dosen tamu
1 2017 Mission and dakwah . Pada pertemuan Mission and dakwah.
Menjadi invited speaker
2 2016 islam global : Islam in Indonesi . Pada pertemuan islam global : Islam in Indonesi.