Dosen

Profil Syamsul Arifin

Nama : Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag.
NIP : 19680212 200003 1 001
NIDN : 2012026801
Program Studi : Sejarah dan Kebudayaan Islam
Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya
Jenis Pegawai | Status : -
Jabatan Akademik | Golongan : Lektor | III/D
Email :
Pendidikan Terakhir : S3

Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Dr. Syamsul Arifin, S.Ag. M.Ag. Di Semester Genap TA 2019/2020
No Nama Mata Kuliah SKS Jenis MK Kelas Jadwal
1. Bahasa Arab II 2 WAJIB A SEN 17:20-19:00 R: FA-105
2. Kajian Naskah Arab 2 PILIHAN A KAM 08:50-10:30 R: FA-412
3. Sejarah Islam Indonesia Masa Kemerdekaan 4 WAJIB B SEL 07:00-08:40 R: FA-406#KAM 07:00-08:40 R: FA-406
4. Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia 2 WAJIB A RAB 10:40-12:20 R: FA-405
5. Seminar Sejarah 4 WAJIB B SEN 15:30-17:10 R: FA-308#KAM 15:30-17:10 R: FA-409

No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus
1. S3 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Studi Islam Dr. -
2. S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga - - 2005
3. S1 IAIN Sunan Kalijaga Ski M. Ag. 1999

# TAHUN KARYA
Melakukan penelitian
1 2015 Akar Ideologis Fundamentalisme Islam.

# TAHUN KARYA
Memberi pelayanan kepada masyarakat
1 2017 Ceramah menjelang Taraweh di Masjid Besar Al-Fath Kauman Muntilan .
2 2016 Kajian rutin kitab Riyad Ash-Shalihin setiap ahad malam (malam senin) di masjid besar al-Fath Kauman Muntilan .
3 2016 Khotib Jumat Masjid Besar Al-Fath Kauman Muntilan Magelang .
4 2016 Fasilitator dan Pembimbing Pembelajaran Rutin Al-Quran setiap malam sabtu pada jamaah Masjid Besar Al-Fath Kauman Muntilan .
5 2015 Fasilitator dan Pembimbing Pembelajaran Rutin Al-Quran setiap malam sabtu pada jamaah Masjid Besar Al-Fath Kauman Muntilan .
6 2015 Khotib Jumat Masjid Besar Al-Fath Kauman Muntilan Magelang .
7 2015 Penceramah Traweh di Masjid Besar Al-Fath Kauman Muntilan Magelang .