Dosen

Profil Nurain

Nama : Nurain, M.Ag
NIP : 19730312 199903 2 001
NIDN : 2012037301
Program Studi : Bahasa dan Sastra Arab
Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya
Jenis Pegawai | Status : -
Jabatan Akademik | Golongan : Lektor | III/C
Email :
Pendidikan Terakhir : S2

Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Nurain, M.Ag Di Semester Genap TA 2019/2020
Belum Ada Kelas.

No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus
1. S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Pendidikan Islam M. A. 2004
2. S1 IAIN Syarif Hidayatullah Bahasa Dan Sastra Arab S.S 1997

# TAHUN KARYA
Jurnal Ilmiah
1 2015 Nilai-nilai kehidupan dalam pusisi Al-Mutanabb dalam ADABIYYAT.

# TAHUN KARYA
Memberi pelayanan kepada masyarakat
1 2015 Mengasuh dan Mengisi pengajian rutin pada Majlis Talim Az-Zahra Jati Sawit Bale Catur Gamping .