Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Tarjamah Indonesia-Arab I
Nama Asing -
Program Studi Bahasa dan Sastra Arab
Kurikulum BAHASA DAN SASTRA ARAB 2013
Muatan Mata Kuliah -
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INTI KHUSUS UTAMA
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 6

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

No Kurikulum Lama Kode MK Lama Nama Mata Kuliah Lama
1. BAHASA DAN SASTRA ARAB 2011 BSA-657 Tarjamah Indonesia-Arab I

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2013/2014 SEMESTER GENAP A Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
2. 2013/2014 SEMESTER GENAP B Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
3. 2013/2014 SEMESTER GENAP C Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
4. 2013/2014 SEMESTER GENAP D Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
5. 2013/2014 SEMESTER GENAP E Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
6. 2014/2015 SEMESTER GENAP A Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
7. 2014/2015 SEMESTER GENAP B Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
8. 2014/2015 SEMESTER GENAP C Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
9. 2015/2016 SEMESTER GENAP A Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
10. 2015/2016 SEMESTER GENAP B Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
11. 2015/2016 SEMESTER GENAP C Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
12. 2015/2016 SEMESTER GENAP D Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
13. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
14. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
15. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
16. 2016/2017 SEMESTER GENAP D Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
17. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
18. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
19. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
20. 2017/2018 SEMESTER GENAP D Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
21. 2017/2018 SEMESTER PENDEK A Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
22. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
23. 2018/2019 SEMESTER PENDEK A Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
24. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
25. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)