Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Editing Tarjamah I
Nama Asing -
Program Studi Bahasa dan Sastra Arab
Kurikulum BAHASA DAN SASTRA ARAB 2013
Muatan Mata Kuliah -
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INTI KHUSUS PENDUKUNG
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 6

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

No Kurikulum Lama Kode MK Lama Nama Mata Kuliah Lama
1. BAHASA DAN SASTRA ARAB 2011 BSA-762 Editing Tarjamah

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2013/2014 SEMESTER GANJIL A Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
2. 2013/2014 SEMESTER GANJIL B Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
3. 2013/2014 SEMESTER GENAP A Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
4. 2013/2014 SEMESTER GENAP B Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
5. 2013/2014 SEMESTER GENAP C Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
6. 2013/2014 SEMESTER GENAP D Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
7. 2013/2014 SEMESTER GENAP E Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
8. 2014/2015 SEMESTER GENAP A Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
9. 2014/2015 SEMESTER GENAP B Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
10. 2014/2015 SEMESTER GENAP C Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
11. 2015/2016 SEMESTER GENAP A Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
12. 2015/2016 SEMESTER GENAP B Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
13. 2015/2016 SEMESTER GENAP C Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
14. 2015/2016 SEMESTER GENAP D Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
15. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
16. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
17. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
18. 2016/2017 SEMESTER GENAP D Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
19. 2016/2017 SEMESTER PENDEK A Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
20. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
21. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
22. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
23. 2017/2018 SEMESTER GENAP D Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
24. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Tika Fitriyah, M.Hum.
(19910415 201801 2 001)
25. 2018/2019 SEMESTER PENDEK A Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
26. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
27. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)