Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Skripsi
Nama Asing -
Program Studi Bahasa dan Sastra Arab
Kurikulum BAHASA DAN SASTRA ARAB 2013
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 7

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

No Kurikulum Lama Kode MK Lama Nama Mata Kuliah Lama
1. BAHASA DAN SASTRA ARAB 2011 BSA-869 Skripsi

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2013/2014 SEMESTER GANJIL A Dr. Yulia Nasrul Latifi, S.Ag. M.Hum.
(19720706 199803 2 001)
2. 2013/2014 SEMESTER GENAP B Dr. Yulia Nasrul Latifi, S.Ag. M.Hum.
(19720706 199803 2 001)
3. 2014/2015 SEMESTER GANJIL 1A Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)
4. 2014/2015 SEMESTER GANJIL 1B Drs. Sutaryo
(19540126 198303 1 002)
5. 2014/2015 SEMESTER GANJIL 1C Dr. Moh. Wakhid Hidayat, S.S., M.A.
(19800903 200901 1 011)
6. 2014/2015 SEMESTER GANJIL A Dr. Yulia Nasrul Latifi, S.Ag. M.Hum.
(19720706 199803 2 001)
7. 2014/2015 SEMESTER GANJIL B Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
8. 2014/2015 SEMESTER GANJIL C Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
9. 2014/2015 SEMESTER GANJIL D Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
10. 2014/2015 SEMESTER GANJIL E Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
11. 2014/2015 SEMESTER GANJIL F Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
12. 2014/2015 SEMESTER GANJIL G Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
13. 2014/2015 SEMESTER GANJIL H Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
14. 2014/2015 SEMESTER GANJIL I Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
15. 2014/2015 SEMESTER GANJIL J Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
16. 2014/2015 SEMESTER GANJIL K Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
17. 2014/2015 SEMESTER GANJIL L Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
18. 2014/2015 SEMESTER GANJIL M Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
19. 2014/2015 SEMESTER GANJIL N Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
20. 2014/2015 SEMESTER GANJIL O Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
21. 2014/2015 SEMESTER GANJIL P Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
22. 2014/2015 SEMESTER GANJIL Q Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
23. 2014/2015 SEMESTER GANJIL R Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
24. 2014/2015 SEMESTER GANJIL S Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
25. 2014/2015 SEMESTER GANJIL T Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
26. 2014/2015 SEMESTER GANJIL U Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
27. 2014/2015 SEMESTER GANJIL V Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
28. 2014/2015 SEMESTER GANJIL W H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
29. 2014/2015 SEMESTER GANJIL X Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
30. 2014/2015 SEMESTER GANJIL Y Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
31. 2014/2015 SEMESTER GANJIL Z Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
32. 2014/2015 SEMESTER GENAP 1A Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
33. 2014/2015 SEMESTER GENAP A Dr. Yulia Nasrul Latifi, S.Ag. M.Hum.
(19720706 199803 2 001)
34. 2014/2015 SEMESTER GENAP B Dr. Moh. Wakhid Hidayat, S.S., M.A.
(19800903 200901 1 011)
35. 2014/2015 SEMESTER GENAP C Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
36. 2014/2015 SEMESTER GENAP D Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
37. 2014/2015 SEMESTER GENAP E Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
38. 2014/2015 SEMESTER GENAP F H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
39. 2014/2015 SEMESTER GENAP G Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
40. 2014/2015 SEMESTER GENAP H Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
41. 2014/2015 SEMESTER GENAP I Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
42. 2014/2015 SEMESTER GENAP J Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
43. 2014/2015 SEMESTER GENAP K Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
44. 2014/2015 SEMESTER GENAP L Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
45. 2014/2015 SEMESTER GENAP M Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
46. 2014/2015 SEMESTER GENAP N Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
47. 2014/2015 SEMESTER GENAP O Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)
48. 2014/2015 SEMESTER GENAP P Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
49. 2014/2015 SEMESTER GENAP Q Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
50. 2014/2015 SEMESTER GENAP R Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
51. 2014/2015 SEMESTER GENAP S Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
52. 2014/2015 SEMESTER GENAP T Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
53. 2014/2015 SEMESTER GENAP U Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
54. 2014/2015 SEMESTER GENAP V Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
55. 2014/2015 SEMESTER GENAP W Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
56. 2014/2015 SEMESTER GENAP X Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
57. 2014/2015 SEMESTER GENAP Y Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
58. 2014/2015 SEMESTER GENAP Z Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
59. 2015/2016 SEMESTER GANJIL 1A Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)
60. 2015/2016 SEMESTER GANJIL 1B Drs. Sutaryo
(19540126 198303 1 002)
61. 2015/2016 SEMESTER GANJIL 1C Dr. Moh. Wakhid Hidayat, S.S., M.A.
(19800903 200901 1 011)
62. 2015/2016 SEMESTER GANJIL A Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
63. 2015/2016 SEMESTER GANJIL B Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
64. 2015/2016 SEMESTER GANJIL C Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
65. 2015/2016 SEMESTER GANJIL D Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
66. 2015/2016 SEMESTER GANJIL E Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
67. 2015/2016 SEMESTER GANJIL F Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
68. 2015/2016 SEMESTER GANJIL G Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
69. 2015/2016 SEMESTER GANJIL H Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
70. 2015/2016 SEMESTER GANJIL I Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
71. 2015/2016 SEMESTER GANJIL J Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
72. 2015/2016 SEMESTER GANJIL K Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
73. 2015/2016 SEMESTER GANJIL L Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
74. 2015/2016 SEMESTER GANJIL M Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
75. 2015/2016 SEMESTER GANJIL N Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
76. 2015/2016 SEMESTER GANJIL O Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
77. 2015/2016 SEMESTER GANJIL P Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
78. 2015/2016 SEMESTER GANJIL Q Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
79. 2015/2016 SEMESTER GANJIL R Dr. Yulia Nasrul Latifi, S.Ag. M.Hum.
(19720706 199803 2 001)
80. 2015/2016 SEMESTER GANJIL S Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
81. 2015/2016 SEMESTER GANJIL T Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
82. 2015/2016 SEMESTER GANJIL U Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
83. 2015/2016 SEMESTER GANJIL V Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
84. 2015/2016 SEMESTER GANJIL W H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
85. 2015/2016 SEMESTER GANJIL X Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
86. 2015/2016 SEMESTER GANJIL Y Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
87. 2015/2016 SEMESTER GANJIL Z Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
88. 2015/2016 SEMESTER GENAP 1A Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)
89. 2015/2016 SEMESTER GENAP 1B Dr. Moh. Wakhid Hidayat, S.S., M.A.
(19800903 200901 1 011)
90. 2015/2016 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
91. 2015/2016 SEMESTER GENAP B Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
92. 2015/2016 SEMESTER GENAP C Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
93. 2015/2016 SEMESTER GENAP D Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
94. 2015/2016 SEMESTER GENAP E Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
95. 2015/2016 SEMESTER GENAP F Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
96. 2015/2016 SEMESTER GENAP G Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
97. 2015/2016 SEMESTER GENAP H Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
98. 2015/2016 SEMESTER GENAP I Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
99. 2015/2016 SEMESTER GENAP J Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
100. 2015/2016 SEMESTER GENAP K Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
101. 2015/2016 SEMESTER GENAP L Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
102. 2015/2016 SEMESTER GENAP M Dr. Yulia Nasrul Latifi, S.Ag. M.Hum.
(19720706 199803 2 001)
103. 2015/2016 SEMESTER GENAP N Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
104. 2015/2016 SEMESTER GENAP O Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
105. 2015/2016 SEMESTER GENAP P Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
106. 2015/2016 SEMESTER GENAP Q Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
107. 2015/2016 SEMESTER GENAP R Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
108. 2015/2016 SEMESTER GENAP S Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
109. 2015/2016 SEMESTER GENAP T Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
110. 2015/2016 SEMESTER GENAP U Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
111. 2015/2016 SEMESTER GENAP V Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
112. 2015/2016 SEMESTER GENAP W H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
113. 2015/2016 SEMESTER GENAP X Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
114. 2015/2016 SEMESTER GENAP Y Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
115. 2015/2016 SEMESTER GENAP Z Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
116. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
117. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
118. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
119. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
120. 2016/2017 SEMESTER GANJIL E Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
121. 2016/2017 SEMESTER GANJIL F Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
122. 2016/2017 SEMESTER GANJIL G Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
123. 2016/2017 SEMESTER GANJIL H Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
124. 2016/2017 SEMESTER GANJIL I Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
125. 2016/2017 SEMESTER GANJIL J Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
126. 2016/2017 SEMESTER GANJIL K Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
127. 2016/2017 SEMESTER GANJIL L Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
128. 2016/2017 SEMESTER GANJIL M Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
129. 2016/2017 SEMESTER GANJIL N Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
130. 2016/2017 SEMESTER GANJIL O Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
131. 2016/2017 SEMESTER GANJIL P Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
132. 2016/2017 SEMESTER GANJIL Q Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
133. 2016/2017 SEMESTER GANJIL R Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
134. 2016/2017 SEMESTER GANJIL S Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
135. 2016/2017 SEMESTER GANJIL T Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
136. 2016/2017 SEMESTER GANJIL U Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
137. 2016/2017 SEMESTER GANJIL V H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
138. 2016/2017 SEMESTER GANJIL W Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
139. 2016/2017 SEMESTER GANJIL X Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
140. 2016/2017 SEMESTER GANJIL Y Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
141. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
142. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
143. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
144. 2016/2017 SEMESTER GENAP D Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
145. 2016/2017 SEMESTER GENAP E Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
146. 2016/2017 SEMESTER GENAP F Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
147. 2016/2017 SEMESTER GENAP G Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
148. 2016/2017 SEMESTER GENAP H Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
149. 2016/2017 SEMESTER GENAP I Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
150. 2016/2017 SEMESTER GENAP J Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
151. 2016/2017 SEMESTER GENAP K Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
152. 2016/2017 SEMESTER GENAP L Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
153. 2016/2017 SEMESTER GENAP M Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
154. 2016/2017 SEMESTER GENAP N Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
155. 2016/2017 SEMESTER GENAP O Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
156. 2016/2017 SEMESTER GENAP P Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
157. 2016/2017 SEMESTER GENAP Q Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
158. 2016/2017 SEMESTER GENAP R Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
159. 2016/2017 SEMESTER GENAP S Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
160. 2016/2017 SEMESTER GENAP T Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
161. 2016/2017 SEMESTER GENAP U Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
162. 2016/2017 SEMESTER GENAP V H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
163. 2016/2017 SEMESTER GENAP W Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
164. 2016/2017 SEMESTER GENAP X Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
165. 2016/2017 SEMESTER GENAP Y Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
166. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
167. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
168. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
169. 2017/2018 SEMESTER GANJIL D Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
170. 2017/2018 SEMESTER GANJIL E Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
171. 2017/2018 SEMESTER GANJIL F Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
172. 2017/2018 SEMESTER GANJIL G Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
173. 2017/2018 SEMESTER GANJIL H Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
174. 2017/2018 SEMESTER GANJIL I Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
175. 2017/2018 SEMESTER GANJIL J Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
176. 2017/2018 SEMESTER GANJIL K Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
177. 2017/2018 SEMESTER GANJIL L Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
178. 2017/2018 SEMESTER GANJIL M Drs. Bachrum Bunyamin, M.A.
(19530111 198103 1 003)
179. 2017/2018 SEMESTER GANJIL N Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
180. 2017/2018 SEMESTER GANJIL O Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
181. 2017/2018 SEMESTER GANJIL P Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
182. 2017/2018 SEMESTER GANJIL Q Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
183. 2017/2018 SEMESTER GANJIL R Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
184. 2017/2018 SEMESTER GANJIL S Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
185. 2017/2018 SEMESTER GANJIL T Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
186. 2017/2018 SEMESTER GANJIL U Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
187. 2017/2018 SEMESTER GANJIL V H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
188. 2017/2018 SEMESTER GANJIL W Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
189. 2017/2018 SEMESTER GANJIL X Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
190. 2017/2018 SEMESTER GANJIL Y Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
191. 2017/2018 SEMESTER GANJIL Z Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
192. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
193. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
194. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
195. 2017/2018 SEMESTER GENAP D Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
196. 2017/2018 SEMESTER GENAP E Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
197. 2017/2018 SEMESTER GENAP F Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
198. 2017/2018 SEMESTER GENAP G Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
199. 2017/2018 SEMESTER GENAP H Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
200. 2017/2018 SEMESTER GENAP I Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
201. 2017/2018 SEMESTER GENAP J Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
202. 2017/2018 SEMESTER GENAP K Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
203. 2017/2018 SEMESTER GENAP L Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
204. 2017/2018 SEMESTER GENAP M Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
205. 2017/2018 SEMESTER GENAP N Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
206. 2017/2018 SEMESTER GENAP O Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
207. 2017/2018 SEMESTER GENAP P Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
208. 2017/2018 SEMESTER GENAP Q Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
209. 2017/2018 SEMESTER GENAP R Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
210. 2017/2018 SEMESTER GENAP S Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
211. 2017/2018 SEMESTER GENAP T H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
212. 2017/2018 SEMESTER GENAP U Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
213. 2017/2018 SEMESTER GENAP V Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
214. 2017/2018 SEMESTER GENAP W Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
215. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
216. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
217. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
218. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
219. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
220. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
221. 2018/2019 SEMESTER GANJIL G Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
222. 2018/2019 SEMESTER GANJIL H Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
223. 2018/2019 SEMESTER GANJIL I Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
224. 2018/2019 SEMESTER GANJIL J Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
225. 2018/2019 SEMESTER GANJIL K Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
226. 2018/2019 SEMESTER GANJIL L H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
227. 2018/2019 SEMESTER GANJIL M Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
228. 2018/2019 SEMESTER GANJIL N Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
229. 2018/2019 SEMESTER GANJIL O Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
230. 2018/2019 SEMESTER GANJIL P Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
231. 2018/2019 SEMESTER GANJIL Q Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
232. 2018/2019 SEMESTER GANJIL R Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
233. 2018/2019 SEMESTER GANJIL S Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
234. 2018/2019 SEMESTER GANJIL T Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
235. 2018/2019 SEMESTER GANJIL U Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
236. 2018/2019 SEMESTER GANJIL V Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
237. 2018/2019 SEMESTER GANJIL W Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
238. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
239. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
240. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
241. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
242. 2018/2019 SEMESTER GENAP E Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
243. 2018/2019 SEMESTER GENAP F Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
244. 2018/2019 SEMESTER GENAP G Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
245. 2018/2019 SEMESTER GENAP H Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
246. 2018/2019 SEMESTER GENAP I Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
247. 2018/2019 SEMESTER GENAP J Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
248. 2018/2019 SEMESTER GENAP K Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
249. 2018/2019 SEMESTER GENAP L Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
250. 2018/2019 SEMESTER GENAP M Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
251. 2018/2019 SEMESTER GENAP N Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
252. 2018/2019 SEMESTER GENAP O Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
253. 2018/2019 SEMESTER GENAP P Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
254. 2018/2019 SEMESTER GENAP Q Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
255. 2018/2019 SEMESTER GENAP R Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
256. 2018/2019 SEMESTER GENAP S H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
257. 2018/2019 SEMESTER GENAP T Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
258. 2018/2019 SEMESTER GENAP U Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
259. 2018/2019 SEMESTER GENAP V Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
260. 2018/2019 SEMESTER GENAP W Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
261. 2018/2019 SEMESTER GENAP X Tika Fitriyah, M.Hum.
(19910415 201801 2 001)
262. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
263. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
264. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
265. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
266. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
267. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
268. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
269. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)