Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Skripsi
Nama Asing -
Program Studi Sastra Inggris
Kurikulum SASTRA INGGRIS 2013
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 8

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

No Kurikulum Lama Kode MK Lama Nama Mata Kuliah Lama
1. SASTRA INGGRIS 2010 PSI-404-3-6 Graduating Paper

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2013/2014 SEMESTER GANJIL A Fuad Arif Fudiyartanto, S.Pd. M.Hum., M.Ed., Ph.D.
(19720928 199903 1 002)
2. 2013/2014 SEMESTER GENAP B Fuad Arif Fudiyartanto, S.Pd. M.Hum., M.Ed., Ph.D.
(19720928 199903 1 002)
3. 2014/2015 SEMESTER GANJIL A Fuad Arif Fudiyartanto, S.Pd. M.Hum., M.Ed., Ph.D.
(19720928 199903 1 002)
4. 2014/2015 SEMESTER GANJIL B Dwi Margo Yuwono, M.Hum.
(19770419 200501 1 002)
5. 2014/2015 SEMESTER GANJIL C Dr. Ubaidillah, S.S., M.Hum.
(19810416 200901 1 006)
6. 2014/2015 SEMESTER GANJIL D ULYATI RETNO SARI
(19771115 200501 2 002)
7. 2014/2015 SEMESTER GANJIL E Dr. Witriani, S.S. M.Hum.
(19720801 200604 2 002)
8. 2014/2015 SEMESTER GANJIL F Bambang Hariyanto, S.S., MA
(19800411 200912 1 003)
9. 2014/2015 SEMESTER GANJIL G Dr. Danial Hidayatullah, SS., M.Hum
(19760405 200901 1 016)
10. 2014/2015 SEMESTER GANJIL H JIAH FAUZIAH
(19750701 200912 2 002)
11. 2014/2015 SEMESTER GANJIL I Arif Budiman, S.S., M.A
(19780309 201101 1 003)
12. 2014/2015 SEMESTER GENAP A Fuad Arif Fudiyartanto, S.Pd. M.Hum., M.Ed., Ph.D.
(19720928 199903 1 002)
13. 2014/2015 SEMESTER GENAP B Dwi Margo Yuwono, M.Hum.
(19770419 200501 1 002)
14. 2014/2015 SEMESTER GENAP C Dr. Ubaidillah, S.S., M.Hum.
(19810416 200901 1 006)
15. 2014/2015 SEMESTER GENAP D ULYATI RETNO SARI
(19771115 200501 2 002)
16. 2014/2015 SEMESTER GENAP E Dr. Witriani, S.S. M.Hum.
(19720801 200604 2 002)
17. 2014/2015 SEMESTER GENAP F Bambang Hariyanto, S.S., MA
(19800411 200912 1 003)
18. 2014/2015 SEMESTER GENAP G Dr. Danial Hidayatullah, SS., M.Hum
(19760405 200901 1 016)
19. 2014/2015 SEMESTER GENAP H JIAH FAUZIAH
(19750701 200912 2 002)
20. 2014/2015 SEMESTER GENAP I Arif Budiman, S.S., M.A
(19780309 201101 1 003)
21. 2015/2016 SEMESTER GANJIL A Dr. Ubaidillah, S.S., M.Hum.
(19810416 200901 1 006)
22. 2015/2016 SEMESTER GANJIL B Arif Budiman, S.S., M.A
(19780309 201101 1 003)
23. 2015/2016 SEMESTER GANJIL C Fuad Arif Fudiyartanto, S.Pd. M.Hum., M.Ed., Ph.D.
(19720928 199903 1 002)
24. 2015/2016 SEMESTER GANJIL D Dwi Margo Yuwono, M.Hum.
(19770419 200501 1 002)
25. 2015/2016 SEMESTER GANJIL E ULYATI RETNO SARI
(19771115 200501 2 002)
26. 2015/2016 SEMESTER GANJIL F Dr. Witriani, S.S. M.Hum.
(19720801 200604 2 002)
27. 2015/2016 SEMESTER GANJIL G Bambang Hariyanto, S.S., MA
(19800411 200912 1 003)
28. 2015/2016 SEMESTER GANJIL H Dr. Danial Hidayatullah, SS., M.Hum
(19760405 200901 1 016)
29. 2015/2016 SEMESTER GANJIL I JIAH FAUZIAH
(19750701 200912 2 002)
30. 2015/2016 SEMESTER GENAP A Fuad Arif Fudiyartanto, S.Pd. M.Hum., M.Ed., Ph.D.
(19720928 199903 1 002)
31. 2015/2016 SEMESTER GENAP B Dwi Margo Yuwono, M.Hum.
(19770419 200501 1 002)
32. 2015/2016 SEMESTER GENAP C Dr. Witriani, S.S. M.Hum.
(19720801 200604 2 002)
33. 2015/2016 SEMESTER GENAP D Bambang Hariyanto, S.S., MA
(19800411 200912 1 003)
34. 2015/2016 SEMESTER GENAP E Dr. Ubaidillah, S.S., M.Hum.
(19810416 200901 1 006)
35. 2015/2016 SEMESTER GENAP F ULYATI RETNO SARI
(19771115 200501 2 002)
36. 2015/2016 SEMESTER GENAP G Dr. Danial Hidayatullah, SS., M.Hum
(19760405 200901 1 016)
37. 2015/2016 SEMESTER GENAP H Arif Budiman, S.S., M.A
(19780309 201101 1 003)
38. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Dr. Witriani, S.S. M.Hum.
(19720801 200604 2 002)
39. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Bambang Hariyanto, S.S., MA
(19800411 200912 1 003)
40. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Dr. Ubaidillah, S.S., M.Hum.
(19810416 200901 1 006)
41. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D ULYATI RETNO SARI
(19771115 200501 2 002)
42. 2016/2017 SEMESTER GANJIL E Dr. Danial Hidayatullah, SS., M.Hum
(19760405 200901 1 016)
43. 2016/2017 SEMESTER GANJIL F Arif Budiman, S.S., M.A
(19780309 201101 1 003)
44. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Dwi Margo Yuwono, M.Hum.
(19770419 200501 1 002)
45. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Dr. Witriani, S.S. M.Hum.
(19720801 200604 2 002)
46. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Bambang Hariyanto, S.S., MA
(19800411 200912 1 003)
47. 2016/2017 SEMESTER GENAP D Dr. Ubaidillah, S.S., M.Hum.
(19810416 200901 1 006)
48. 2016/2017 SEMESTER GENAP E ULYATI RETNO SARI
(19771115 200501 2 002)
49. 2016/2017 SEMESTER GENAP F Dr. Danial Hidayatullah, SS., M.Hum
(19760405 200901 1 016)
50. 2016/2017 SEMESTER GENAP G Arif Budiman, S.S., M.A
(19780309 201101 1 003)
51. 2016/2017 SEMESTER GENAP H Aninda Aji Siwi, S.Pd., M.Pd.
(19851011 201503 2 004)
52. 2016/2017 SEMESTER GENAP I Harsiwi Fajarsari, SS, M.A
(19850323 201503 2 004)
53. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Dwi Margo Yuwono, M.Hum.
(19770419 200501 1 002)
54. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Dr. Witriani, S.S. M.Hum.
(19720801 200604 2 002)
55. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Bambang Hariyanto, S.S., MA
(19800411 200912 1 003)
56. 2017/2018 SEMESTER GANJIL D Dr. Ubaidillah, S.S., M.Hum.
(19810416 200901 1 006)
57. 2017/2018 SEMESTER GANJIL E ULYATI RETNO SARI
(19771115 200501 2 002)
58. 2017/2018 SEMESTER GANJIL F Arif Budiman, S.S., M.A
(19780309 201101 1 003)
59. 2017/2018 SEMESTER GANJIL G Aninda Aji Siwi, S.Pd., M.Pd.
(19851011 201503 2 004)
60. 2017/2018 SEMESTER GANJIL H Harsiwi Fajarsari, SS, M.A
(19850323 201503 2 004)
61. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Dr. Witriani, S.S. M.Hum.
(19720801 200604 2 002)
62. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Dr. Ubaidillah, S.S., M.Hum.
(19810416 200901 1 006)
63. 2017/2018 SEMESTER GENAP C ULYATI RETNO SARI
(19771115 200501 2 002)
64. 2017/2018 SEMESTER GENAP D Dr. Danial Hidayatullah, SS., M.Hum
(19760405 200901 1 016)
65. 2017/2018 SEMESTER GENAP E Bambang Hariyanto, S.S., MA
(19800411 200912 1 003)
66. 2017/2018 SEMESTER GENAP F Arif Budiman, S.S., M.A
(19780309 201101 1 003)
67. 2017/2018 SEMESTER GENAP G Aninda Aji Siwi, S.Pd., M.Pd.
(19851011 201503 2 004)
68. 2017/2018 SEMESTER GENAP H Harsiwi Fajarsari, SS, M.A
(19850323 201503 2 004)
69. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Aninda Aji Siwi, S.Pd., M.Pd.
(19851011 201503 2 004)
70. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Arif Budiman, S.S., M.A
(19780309 201101 1 003)
71. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Dr. Witriani, S.S. M.Hum.
(19720801 200604 2 002)
72. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Harsiwi Fajarsari, SS, M.A
(19850323 201503 2 004)
73. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Dr. Ubaidillah, S.S., M.Hum.
(19810416 200901 1 006)
74. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F ULYATI RETNO SARI
(19771115 200501 2 002)
75. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Aninda Aji Siwi, S.Pd., M.Pd.
(19851011 201503 2 004)
76. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Harsiwi Fajarsari, SS, M.A
(19850323 201503 2 004)
77. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Dr. Witriani, S.S. M.Hum.
(19720801 200604 2 002)
78. 2018/2019 SEMESTER GENAP D ULYATI RETNO SARI
(19771115 200501 2 002)
79. 2018/2019 SEMESTER GENAP E Dr. Danial Hidayatullah, SS., M.Hum
(19760405 200901 1 016)
80. 2018/2019 SEMESTER GENAP F Arif Budiman, S.S., M.A
(19780309 201101 1 003)
81. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dr. Ubaidillah, S.S., M.Hum.
(19810416 200901 1 006)
82. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dr. Witriani, S.S. M.Hum.
(19720801 200604 2 002)
83. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. Witriani, S.S. M.Hum.
(19720801 200604 2 002)
84. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A ULYATI RETNO SARI
(19771115 200501 2 002)
85. 2020/2021 SEMESTER GENAP A ULYATI RETNO SARI
(19771115 200501 2 002)