Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Skripsi
Nama Asing -
Program Studi Studi Agama-Agama
Kurikulum PERBANDINGAN AGAMA 2013
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 8

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

No Kurikulum Lama Kode MK Lama Nama Mata Kuliah Lama
1. PERBANDINGAN AGAMA 2005 UIN999 Skripsi

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2013/2014 SEMESTER GANJIL A Tim Perbandingan Agama
(00010101 000011 0 052)
2. 2013/2014 SEMESTER GENAP A Tim Perbandingan Agama
(00010101 000011 0 052)
3. 2014/2015 SEMESTER GANJIL A H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.
(19720414 199903 1 002)
4. 2014/2015 SEMESTER GANJIL B Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.
(19530727 198303 1 005)
5. 2014/2015 SEMESTER GANJIL C Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.
(19740904 200604 1 002)
6. 2014/2015 SEMESTER GANJIL D Roni Ismail, S.Th.I., M.S.I.
(19800228 201101 1 003)
7. 2014/2015 SEMESTER GANJIL E Dr. H. Ahmad Singgih Basuki, M.A.
(19560203 198203 1 005)
8. 2014/2015 SEMESTER GANJIL F Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.
(19741106 200003 1 001)
9. 2014/2015 SEMESTER GANJIL G Prof.Dr. H. Djam'annuri, M.A.
(19461121 197803 1 001)
10. 2014/2015 SEMESTER GANJIL H Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A.
(19760316 200701 2 023)
11. 2014/2015 SEMESTER GANJIL I Prof. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag
(19591218 198703 2 001)
12. 2014/2015 SEMESTER GANJIL J Drs. Muhammad Rifa'i, M.A.
(19540423 198603 1 001)
13. 2014/2015 SEMESTER GANJIL K Dr. Ahmad Salehudin, S.Th.I., M.A
(19780405 200901 1 010)
14. 2014/2015 SEMESTER GANJIL L KHAIRULLAH ZIKRI
(19740525 199803 1 005)
15. 2014/2015 SEMESTER GANJIL M Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.
(19680226 199503 1 001)
16. 2014/2015 SEMESTER GENAP A H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.
(19720414 199903 1 002)
17. 2014/2015 SEMESTER GENAP B Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.
(19530727 198303 1 005)
18. 2014/2015 SEMESTER GENAP C Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.
(19740904 200604 1 002)
19. 2014/2015 SEMESTER GENAP D Roni Ismail, S.Th.I., M.S.I.
(19800228 201101 1 003)
20. 2014/2015 SEMESTER GENAP E Dr. H. Ahmad Singgih Basuki, M.A.
(19560203 198203 1 005)
21. 2014/2015 SEMESTER GENAP F Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.
(19741106 200003 1 001)
22. 2014/2015 SEMESTER GENAP G Prof.Dr. H. Djam'annuri, M.A.
(19461121 197803 1 001)
23. 2014/2015 SEMESTER GENAP H Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A.
(19760316 200701 2 023)
24. 2014/2015 SEMESTER GENAP I Prof. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag
(19591218 198703 2 001)
25. 2014/2015 SEMESTER GENAP J Drs. Muhammad Rifa'i, M.A.
(19540423 198603 1 001)
26. 2014/2015 SEMESTER GENAP K Dr. Ahmad Salehudin, S.Th.I., M.A
(19780405 200901 1 010)
27. 2014/2015 SEMESTER GENAP L KHAIRULLAH ZIKRI
(19740525 199803 1 005)
28. 2014/2015 SEMESTER GENAP M Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.
(19680226 199503 1 001)
29. 2015/2016 SEMESTER GANJIL A Prof.Dr. H. Djam'annuri, M.A.
(19461121 197803 1 001)
30. 2015/2016 SEMESTER GANJIL B Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.
(19530727 198303 1 005)
31. 2015/2016 SEMESTER GANJIL C Dr. H. Ahmad Singgih Basuki, M.A.
(19560203 198203 1 005)
32. 2015/2016 SEMESTER GANJIL D Prof. Syafa'atun Almirzanah, Ph.D., D.Min.
(19630924 198903 2 003)
33. 2015/2016 SEMESTER GANJIL E Prof. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag
(19591218 198703 2 001)
34. 2015/2016 SEMESTER GANJIL F Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.
(19680226 199503 1 001)
35. 2015/2016 SEMESTER GANJIL G H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.
(19720414 199903 1 002)
36. 2015/2016 SEMESTER GANJIL H Drs. Muhammad Rifa'i, M.A.
(19540423 198603 1 001)
37. 2015/2016 SEMESTER GANJIL I Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.
(19741106 200003 1 001)
38. 2015/2016 SEMESTER GANJIL J Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.
(19740904 200604 1 002)
39. 2015/2016 SEMESTER GANJIL K KHAIRULLAH ZIKRI
(19740525 199803 1 005)
40. 2015/2016 SEMESTER GANJIL L Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A.
(19760316 200701 2 023)
41. 2015/2016 SEMESTER GANJIL M Dr. Ahmad Salehudin, S.Th.I., M.A
(19780405 200901 1 010)
42. 2015/2016 SEMESTER GANJIL N Roni Ismail, S.Th.I., M.S.I.
(19800228 201101 1 003)
43. 2015/2016 SEMESTER GENAP A Prof.Dr. H. Djam'annuri, M.A.
(19461121 197803 1 001)
44. 2015/2016 SEMESTER GENAP B Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.
(19530727 198303 1 005)
45. 2015/2016 SEMESTER GENAP C Dr. H. Ahmad Singgih Basuki, M.A.
(19560203 198203 1 005)
46. 2015/2016 SEMESTER GENAP D Prof. Syafa'atun Almirzanah, Ph.D., D.Min.
(19630924 198903 2 003)
47. 2015/2016 SEMESTER GENAP E Prof. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag
(19591218 198703 2 001)
48. 2015/2016 SEMESTER GENAP F Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.
(19680226 199503 1 001)
49. 2015/2016 SEMESTER GENAP G H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.
(19720414 199903 1 002)
50. 2015/2016 SEMESTER GENAP H Drs. Muhammad Rifa'i, M.A.
(19540423 198603 1 001)
51. 2015/2016 SEMESTER GENAP I Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.
(19741106 200003 1 001)
52. 2015/2016 SEMESTER GENAP J Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.
(19740904 200604 1 002)
53. 2015/2016 SEMESTER GENAP K KHAIRULLAH ZIKRI
(19740525 199803 1 005)
54. 2015/2016 SEMESTER GENAP L Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A.
(19760316 200701 2 023)
55. 2015/2016 SEMESTER GENAP M Dr. Ahmad Salehudin, S.Th.I., M.A
(19780405 200901 1 010)
56. 2015/2016 SEMESTER GENAP N Roni Ismail, S.Th.I., M.S.I.
(19800228 201101 1 003)
57. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Prof.Dr. H. Djam'annuri, M.A.
(19461121 197803 1 001)
58. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.
(19530727 198303 1 005)
59. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Drs. Muhammad Rifa'i, M.A.
(19540423 198603 1 001)
60. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Dr. H. Ahmad Singgih Basuki, M.A.
(19560203 198203 1 005)
61. 2016/2017 SEMESTER GANJIL E Prof. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag
(19591218 198703 2 001)
62. 2016/2017 SEMESTER GANJIL F Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.
(19680226 199503 1 001)
63. 2016/2017 SEMESTER GANJIL G H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.
(19720414 199903 1 002)
64. 2016/2017 SEMESTER GANJIL H KHAIRULLAH ZIKRI
(19740525 199803 1 005)
65. 2016/2017 SEMESTER GANJIL I Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.
(19740904 200604 1 002)
66. 2016/2017 SEMESTER GANJIL J Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.
(19741106 200003 1 001)
67. 2016/2017 SEMESTER GANJIL K Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A.
(19760316 200701 2 023)
68. 2016/2017 SEMESTER GANJIL L Dr. Ahmad Salehudin, S.Th.I., M.A
(19780405 200901 1 010)
69. 2016/2017 SEMESTER GANJIL M Roni Ismail, S.Th.I., M.S.I.
(19800228 201101 1 003)
70. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.
(19530727 198303 1 005)
71. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Drs. Muhammad Rifa'i, M.A.
(19540423 198603 1 001)
72. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Dr. H. Ahmad Singgih Basuki, M.A.
(19560203 198203 1 005)
73. 2016/2017 SEMESTER GENAP D Prof. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag
(19591218 198703 2 001)
74. 2016/2017 SEMESTER GENAP E Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.
(19680226 199503 1 001)
75. 2016/2017 SEMESTER GENAP F H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.
(19720414 199903 1 002)
76. 2016/2017 SEMESTER GENAP G KHAIRULLAH ZIKRI
(19740525 199803 1 005)
77. 2016/2017 SEMESTER GENAP H Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.
(19740904 200604 1 002)
78. 2016/2017 SEMESTER GENAP I Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.
(19741106 200003 1 001)
79. 2016/2017 SEMESTER GENAP J Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A.
(19760316 200701 2 023)
80. 2016/2017 SEMESTER GENAP K Dr. Ahmad Salehudin, S.Th.I., M.A
(19780405 200901 1 010)
81. 2016/2017 SEMESTER GENAP L Roni Ismail, S.Th.I., M.S.I.
(19800228 201101 1 003)
82. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.
(19530727 198303 1 005)
83. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Drs. Muhammad Rifa'i, M.A.
(19540423 198603 1 001)
84. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Dr. H. Ahmad Singgih Basuki, M.A.
(19560203 198203 1 005)
85. 2017/2018 SEMESTER GANJIL D Prof. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag
(19591218 198703 2 001)
86. 2017/2018 SEMESTER GANJIL E Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.
(19680226 199503 1 001)
87. 2017/2018 SEMESTER GANJIL F H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.
(19720414 199903 1 002)
88. 2017/2018 SEMESTER GANJIL G KHAIRULLAH ZIKRI
(19740525 199803 1 005)
89. 2017/2018 SEMESTER GANJIL H Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.
(19740904 200604 1 002)
90. 2017/2018 SEMESTER GANJIL I Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.
(19741106 200003 1 001)
91. 2017/2018 SEMESTER GANJIL J Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A.
(19760316 200701 2 023)
92. 2017/2018 SEMESTER GANJIL K Dr. Ahmad Salehudin, S.Th.I., M.A
(19780405 200901 1 010)
93. 2017/2018 SEMESTER GANJIL L Roni Ismail, S.Th.I., M.S.I.
(19800228 201101 1 003)
94. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.
(19530727 198303 1 005)
95. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Drs. Muhammad Rifa'i, M.A.
(19540423 198603 1 001)
96. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Dr. H. Ahmad Singgih Basuki, M.A.
(19560203 198203 1 005)
97. 2017/2018 SEMESTER GENAP D Prof. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag
(19591218 198703 2 001)
98. 2017/2018 SEMESTER GENAP E Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.
(19680226 199503 1 001)
99. 2017/2018 SEMESTER GENAP F H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.
(19720414 199903 1 002)
100. 2017/2018 SEMESTER GENAP H KHAIRULLAH ZIKRI
(19740525 199803 1 005)
101. 2017/2018 SEMESTER GENAP Dr. Ahmad Salehudin, S.Th.I., M.A
(19780405 200901 1 010)
102. 2017/2018 SEMESTER GENAP Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A.
(19760316 200701 2 023)
103. 2017/2018 SEMESTER GENAP Roni Ismail, S.Th.I., M.S.I.
(19800228 201101 1 003)
104. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.
(19530727 198303 1 005)
105. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Drs. Muhammad Rifa'i, M.A.
(19540423 198603 1 001)
106. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Dr. H. Ahmad Singgih Basuki, M.A.
(19560203 198203 1 005)
107. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Prof. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag
(19591218 198703 2 001)
108. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.
(19680226 199503 1 001)
109. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.
(19720414 199903 1 002)
110. 2018/2019 SEMESTER GANJIL G KHAIRULLAH ZIKRI
(19740525 199803 1 005)
111. 2018/2019 SEMESTER GANJIL H Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.
(19740904 200604 1 002)
112. 2018/2019 SEMESTER GANJIL I Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.
(19741106 200003 1 001)
113. 2018/2019 SEMESTER GANJIL J Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A.
(19760316 200701 2 023)
114. 2018/2019 SEMESTER GANJIL K Dr. Ahmad Salehudin, S.Th.I., M.A
(19780405 200901 1 010)
115. 2018/2019 SEMESTER GANJIL L Roni Ismail, S.Th.I., M.S.I.
(19800228 201101 1 003)
116. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.
(19530727 198303 1 005)
117. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Drs. Muhammad Rifa'i, M.A.
(19540423 198603 1 001)
118. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Dr. H. Ahmad Singgih Basuki, M.A.
(19560203 198203 1 005)
119. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Prof. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag
(19591218 198703 2 001)
120. 2018/2019 SEMESTER GENAP E Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.
(19680226 199503 1 001)
121. 2018/2019 SEMESTER GENAP F H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.
(19720414 199903 1 002)
122. 2018/2019 SEMESTER GENAP G KHAIRULLAH ZIKRI
(19740525 199803 1 005)
123. 2018/2019 SEMESTER GENAP H Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.
(19740904 200604 1 002)
124. 2018/2019 SEMESTER GENAP I Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.
(19741106 200003 1 001)
125. 2018/2019 SEMESTER GENAP J Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A.
(19760316 200701 2 023)
126. 2018/2019 SEMESTER GENAP K Dr. Ahmad Salehudin, S.Th.I., M.A
(19780405 200901 1 010)
127. 2018/2019 SEMESTER GENAP L Roni Ismail, S.Th.I., M.S.I.
(19800228 201101 1 003)
128. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.
(19530727 198303 1 005)
129. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Drs. Muhammad Rifa'i, M.A.
(19540423 198603 1 001)
130. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Dr. H. Ahmad Singgih Basuki, M.A.
(19560203 198203 1 005)
131. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Prof. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag
(19591218 198703 2 001)
132. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.
(19680226 199503 1 001)
133. 2019/2020 SEMESTER GANJIL F H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.
(19720414 199903 1 002)
134. 2019/2020 SEMESTER GANJIL G KHAIRULLAH ZIKRI
(19740525 199803 1 005)
135. 2019/2020 SEMESTER GANJIL H Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.
(19740904 200604 1 002)
136. 2019/2020 SEMESTER GANJIL I Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.
(19741106 200003 1 001)
137. 2019/2020 SEMESTER GANJIL J Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A.
(19760316 200701 2 023)
138. 2019/2020 SEMESTER GANJIL K Dr. Ahmad Salehudin, S.Th.I., M.A
(19780405 200901 1 010)
139. 2019/2020 SEMESTER GANJIL L Roni Ismail, S.Th.I., M.S.I.
(19800228 201101 1 003)
140. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.
(19530727 198303 1 005)
141. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Drs. Muhammad Rifa'i, M.A.
(19540423 198603 1 001)
142. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Dr. H. Ahmad Singgih Basuki, M.A.
(19560203 198203 1 005)
143. 2019/2020 SEMESTER GENAP D Prof. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag
(19591218 198703 2 001)
144. 2019/2020 SEMESTER GENAP E Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.
(19680226 199503 1 001)
145. 2019/2020 SEMESTER GENAP F H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.
(19720414 199903 1 002)
146. 2019/2020 SEMESTER GENAP G KHAIRULLAH ZIKRI
(19740525 199803 1 005)
147. 2019/2020 SEMESTER GENAP H Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.
(19740904 200604 1 002)
148. 2019/2020 SEMESTER GENAP I Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.
(19741106 200003 1 001)
149. 2019/2020 SEMESTER GENAP J Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A.
(19760316 200701 2 023)
150. 2019/2020 SEMESTER GENAP K Dr. Ahmad Salehudin, S.Th.I., M.A
(19780405 200901 1 010)
151. 2019/2020 SEMESTER GENAP L Roni Ismail, S.Th.I., M.S.I.
(19800228 201101 1 003)
152. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.
(19530727 198303 1 005)
153. 2020/2021 SEMESTER GANJIL C Dr. H. Ahmad Singgih Basuki, M.A.
(19560203 198203 1 005)
154. 2020/2021 SEMESTER GANJIL D Prof. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag
(19591218 198703 2 001)
155. 2020/2021 SEMESTER GANJIL E Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.
(19680226 199503 1 001)
156. 2020/2021 SEMESTER GANJIL F H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.
(19720414 199903 1 002)
157. 2020/2021 SEMESTER GANJIL G KHAIRULLAH ZIKRI
(19740525 199803 1 005)
158. 2020/2021 SEMESTER GANJIL H Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.
(19740904 200604 1 002)
159. 2020/2021 SEMESTER GANJIL I Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.
(19741106 200003 1 001)
160. 2020/2021 SEMESTER GANJIL J Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A.
(19760316 200701 2 023)
161. 2020/2021 SEMESTER GANJIL K Dr. Ahmad Salehudin, S.Th.I., M.A
(19780405 200901 1 010)
162. 2020/2021 SEMESTER GANJIL L Roni Ismail, S.Th.I., M.S.I.
(19800228 201101 1 003)
163. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.
(19530727 198303 1 005)
164. 2020/2021 SEMESTER GENAP C Prof. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag
(19591218 198703 2 001)
165. 2020/2021 SEMESTER GENAP D Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.
(19680226 199503 1 001)
166. 2020/2021 SEMESTER GENAP E H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.
(19720414 199903 1 002)
167. 2020/2021 SEMESTER GENAP F KHAIRULLAH ZIKRI
(19740525 199803 1 005)
168. 2020/2021 SEMESTER GENAP G Dr. Roma Ulinnuha, S.S.,M.Hum.
(19740904 200604 1 002)
169. 2020/2021 SEMESTER GENAP H Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.
(19741106 200003 1 001)
170. 2020/2021 SEMESTER GENAP I Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A.
(19760316 200701 2 023)
171. 2020/2021 SEMESTER GENAP J Dr. Ahmad Salehudin, S.Th.I., M.A
(19780405 200901 1 010)
172. 2020/2021 SEMESTER GENAP K Roni Ismail, S.Th.I., M.S.I.
(19800228 201101 1 003)