Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Tugas Akhir
Nama Asing -
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Kurikulum S1 AS 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 8

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
(19651208 199703 1 003)
2. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
(19700302 199803 1 003)
3. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Drs. Supriatna, M.Si.
(19541109 198103 1 001)
4. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
(19720511 199603 2 002)
5. 2016/2017 SEMESTER GANJIL E Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
(19620908 198903 2 006)
6. 2016/2017 SEMESTER GANJIL F Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
(19700125 199703 2 001)
7. 2016/2017 SEMESTER GANJIL G Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
(19660801 199303 1 002)
8. 2016/2017 SEMESTER GANJIL H Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
(19730708 200003 1 003)
9. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
(19750630 200604 1 001)
10. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
(19700302 199803 1 003)
11. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Drs. Supriatna, M.Si.
(19541109 198103 1 001)
12. 2016/2017 SEMESTER GENAP D Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
(19620908 198903 2 006)
13. 2016/2017 SEMESTER GENAP E Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
(19660801 199303 1 002)
14. 2016/2017 SEMESTER GENAP F Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
(19700125 199703 2 001)
15. 2016/2017 SEMESTER GENAP G Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
(19730708 200003 1 003)
16. 2016/2017 SEMESTER GENAP H Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
(19720511 199603 2 002)
17. 2016/2017 SEMESTER GENAP I Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
(19641008 199103 1 002)
18. 2016/2017 SEMESTER GENAP J Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
(19570401 198802 1 001)
19. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
(19750630 200604 1 001)
20. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
(19700302 199803 1 003)
21. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
(19641008 199103 1 002)
22. 2017/2018 SEMESTER GANJIL D Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
(19720511 199603 2 002)
23. 2017/2018 SEMESTER GANJIL E Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
(19660801 199303 1 002)
24. 2017/2018 SEMESTER GANJIL F Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
(19620908 198903 2 006)
25. 2017/2018 SEMESTER GANJIL G Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
26. 2017/2018 SEMESTER GANJIL H Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
(19730708 200003 1 003)
27. 2017/2018 SEMESTER GANJIL I Drs. Supriatna, M.Si.
(19541109 198103 1 001)
28. 2017/2018 SEMESTER GANJIL J Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
(19700125 199703 2 001)
29. 2017/2018 SEMESTER GANJIL K Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
(19570401 198802 1 001)
30. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
(19750630 200604 1 001)
31. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
(19700302 199803 1 003)
32. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
(19720511 199603 2 002)
33. 2017/2018 SEMESTER GENAP D Drs. Supriatna, M.Si.
(19541109 198103 1 001)
34. 2017/2018 SEMESTER GENAP E Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
(19570401 198802 1 001)
35. 2017/2018 SEMESTER GENAP F Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
(19660801 199303 1 002)
36. 2017/2018 SEMESTER GENAP G Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
(19641008 199103 1 002)
37. 2017/2018 SEMESTER GENAP H Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
38. 2017/2018 SEMESTER GENAP I Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
(19700125 199703 2 001)
39. 2017/2018 SEMESTER GENAP J Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
(19620908 198903 2 006)
40. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
(19750630 200604 1 001)
41. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
(19700302 199803 1 003)
42. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Drs. Supriatna, M.Si.
(19541109 198103 1 001)
43. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
(19620908 198903 2 006)
44. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
(19700125 199703 2 001)
45. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
(19660801 199303 1 002)
46. 2018/2019 SEMESTER GANJIL G Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
(19730708 200003 1 003)
47. 2018/2019 SEMESTER GANJIL H Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
(19720511 199603 2 002)
48. 2018/2019 SEMESTER GANJIL I Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
(19641008 199103 1 002)
49. 2018/2019 SEMESTER GANJIL J Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
50. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
(19750630 200604 1 001)
51. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
(19700302 199803 1 003)
52. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
(19641008 199103 1 002)
53. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
(19620908 198903 2 006)
54. 2018/2019 SEMESTER GENAP E Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
(19700125 199703 2 001)
55. 2018/2019 SEMESTER GENAP F Drs. Supriatna, M.Si.
(19541109 198103 1 001)
56. 2018/2019 SEMESTER GENAP G Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
(19570401 198802 1 001)
57. 2018/2019 SEMESTER GENAP H Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
(19660801 199303 1 002)
58. 2018/2019 SEMESTER GENAP I Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
(19720511 199603 2 002)
59. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
(19750630 200604 1 001)
60. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
(19700302 199803 1 003)
61. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
(19720511 199603 2 002)
62. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
(19620908 198903 2 006)
63. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
(19700125 199703 2 001)
64. 2019/2020 SEMESTER GANJIL F Drs. Supriatna, M.Si.
(19541109 198103 1 001)
65. 2019/2020 SEMESTER GANJIL G Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
66. 2019/2020 SEMESTER GANJIL H Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
(19660801 199303 1 002)
67. 2019/2020 SEMESTER GANJIL I Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
(19570401 198802 1 001)
68. 2019/2020 SEMESTER GANJIL J Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
(19641008 199103 1 002)
69. 2019/2020 SEMESTER GANJIL K Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
(19730708 200003 1 003)
70. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
(19750630 200604 1 001)
71. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
(19700302 199803 1 003)
72. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
(19660801 199303 1 002)
73. 2019/2020 SEMESTER GENAP D Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
(19700125 199703 2 001)
74. 2019/2020 SEMESTER GENAP E Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
(19620908 198903 2 006)
75. 2019/2020 SEMESTER GENAP F Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
(19720511 199603 2 002)
76. 2019/2020 SEMESTER GENAP G Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
(19730708 200003 1 003)
77. 2019/2020 SEMESTER GENAP H Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
(19641008 199103 1 002)
78. 2019/2020 SEMESTER GENAP I Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
(19570401 198802 1 001)
79. 2019/2020 SEMESTER GENAP J Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
80. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
(19750630 200604 1 001)
81. 2020/2021 SEMESTER GANJIL B Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
(19700302 199803 1 003)
82. 2020/2021 SEMESTER GANJIL C Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
(19660801 199303 1 002)
83. 2020/2021 SEMESTER GANJIL D Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
(19620908 198903 2 006)
84. 2020/2021 SEMESTER GANJIL E Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
(19730708 200003 1 003)
85. 2020/2021 SEMESTER GANJIL F Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
(19700125 199703 2 001)
86. 2020/2021 SEMESTER GANJIL G Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
(19720511 199603 2 002)
87. 2020/2021 SEMESTER GANJIL H Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
(19570401 198802 1 001)
88. 2020/2021 SEMESTER GANJIL I Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
89. 2020/2021 SEMESTER GANJIL J Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
(19641008 199103 1 002)
90. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
(19700302 199803 1 003)
91. 2020/2021 SEMESTER GENAP B Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
(19720511 199603 2 002)
92. 2020/2021 SEMESTER GENAP C Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
(19730708 200003 1 003)
93. 2020/2021 SEMESTER GENAP D Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
(19620908 198903 2 006)
94. 2020/2021 SEMESTER GENAP E Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
(19700125 199703 2 001)
95. 2020/2021 SEMESTER GENAP F Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
(19660801 199303 1 002)
96. 2020/2021 SEMESTER GENAP G Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
(19570401 198802 1 001)
97. 2020/2021 SEMESTER GENAP H Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
(19750326 199803 1 002)
98. 2020/2021 SEMESTER GENAP I Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
(19641008 199103 1 002)
99. 2020/2021 SEMESTER GENAP J Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)