Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Sejarah Sastra Arab (Modern)
Nama Asing -
Program Studi Bahasa dan Sastra Arab
Kurikulum S1 BSA 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 4
Semester Paket 4

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
2. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
3. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
4. 2017/2018 SEMESTER GENAP D Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
5. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
6. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
7. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
8. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
9. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
10. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
11. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
12. 2019/2020 SEMESTER GENAP D Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
13. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
14. 2020/2021 SEMESTER GENAP B Dr. Moh. Wakhid Hidayat, S.S., M.A.
(19800903 200901 1 011)
15. 2020/2021 SEMESTER GENAP C Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
16. 2020/2021 SEMESTER GENAP D Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)