Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Terjemah Indonesia-Arab
Nama Asing -
Program Studi Bahasa dan Sastra Arab
Kurikulum S1 BSA 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 4
Semester Paket 6

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
2. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
3. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
4. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
5. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
6. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
7. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
8. 2019/2020 SEMESTER GENAP D Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
9. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
10. 2020/2021 SEMESTER GENAP B Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
11. 2020/2021 SEMESTER GENAP C Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
12. 2020/2021 SEMESTER GENAP D Dr. Nurain, M.Ag.
(19730312 199903 2 001)