Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Skripsi
Nama Asing -
Program Studi Bahasa dan Sastra Arab
Kurikulum S1 BSA 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 7

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
2. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
3. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
4. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
5. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
6. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
7. 2018/2019 SEMESTER GANJIL G Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
(19600224 198803 1 001)
8. 2018/2019 SEMESTER GANJIL H Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
9. 2018/2019 SEMESTER GANJIL I Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
10. 2018/2019 SEMESTER GANJIL J Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
11. 2018/2019 SEMESTER GANJIL K H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
12. 2018/2019 SEMESTER GANJIL L Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
13. 2018/2019 SEMESTER GANJIL M Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
14. 2018/2019 SEMESTER GANJIL N Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
15. 2018/2019 SEMESTER GANJIL O Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
16. 2018/2019 SEMESTER GANJIL P Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
17. 2018/2019 SEMESTER GANJIL Q Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
18. 2018/2019 SEMESTER GANJIL R Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
19. 2018/2019 SEMESTER GANJIL S Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
20. 2018/2019 SEMESTER GANJIL T Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
21. 2018/2019 SEMESTER GANJIL U Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
22. 2018/2019 SEMESTER GANJIL V Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
23. 2018/2019 SEMESTER GANJIL W Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
24. 2018/2019 SEMESTER GANJIL X Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
25. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
26. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
27. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. H. Taufiq Ahmad Dardiri, SU.
(19510910 197703 1 002)
28. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Prof. Dr. H. Sugeng Sugiyono, M.A.
(19540712 198203 1 010)
29. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.
(19560703 198503 1 005)
30. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Dr. Khairon Nahdiyyin, M.A.
(19680401 199303 1 005)
31. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A. M.Si.
(19580118 199403 1 001)
32. 2019/2020 SEMESTER GANJIL F Dr. H. Sukamta, M.A.
(19541121 198503 1 001)
33. 2019/2020 SEMESTER GANJIL G Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
(19631111 199403 1 002)
34. 2019/2020 SEMESTER GANJIL H Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
35. 2019/2020 SEMESTER GANJIL I Dr. Moh. Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
(19710730 199603 1 002)
36. 2019/2020 SEMESTER GANJIL J Drs. H. Jarot Wahyudi, S.H. M.A.
(19660919 199403 1 003)
37. 2019/2020 SEMESTER GANJIL K Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
(19610727 198803 1 002)
38. 2019/2020 SEMESTER GANJIL L Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
39. 2019/2020 SEMESTER GANJIL M Dr. Mohammad Habib, M.Ag.
(19650717 199403 1 002)
40. 2019/2020 SEMESTER GANJIL N Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
(19761203 200003 1 001)
41. 2019/2020 SEMESTER GANJIL O Drs. Mustari, M.Hum.
(19601116 199603 1 001)
42. 2019/2020 SEMESTER GANJIL P Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc M. Ag
(19520921 198403 1 001)
43. 2019/2020 SEMESTER GANJIL Q Dr. H. Mardjoko Idris, M.Ag.
(19590105 198703 1 003)
44. 2019/2020 SEMESTER GANJIL R Dr. Uki Sukiman, M.Ag.
(19680429 199503 1 001)
45. 2019/2020 SEMESTER GANJIL S H. HISYAM ZAINI
(19631109 199103 1 009)
46. 2019/2020 SEMESTER GANJIL T Dr. Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
(19710612 200312 2 001)
47. 2019/2020 SEMESTER GANJIL U Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
48. 2019/2020 SEMESTER GANJIL V Dr. Ridwan, S.Ag. M.Hum.
(19730710 199703 1 007)
49. 2019/2020 SEMESTER GANJIL W Umi Nurun Ni'mah, S.S., M.Hum.
(19800102 201503 2 002)
50. 2019/2020 SEMESTER GANJIL X Habib, S.Ag M.Ag.
(19720613 199803 1 002)
51. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Drs. Musthofa, M.A.
(19661130 199303 1 002)
52. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)
53. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Dr. Ening Herniti, M.Hum
(19731110 200312 2 002)