Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Skripsi
Nama Asing -
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Kurikulum S1 HTN 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 8

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
(19700816 199703 1 002)
2. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
(19790418 200912 2 001)
3. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
(19600327 199203 1 003)
4. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
5. 2016/2017 SEMESTER GANJIL E Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
(19490521 198303 1 001)
6. 2016/2017 SEMESTER GANJIL F Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
(19731105 199603 1 002)
7. 2016/2017 SEMESTER GANJIL G Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
(19570207 198703 1 003)
8. 2016/2017 SEMESTER GANJIL H Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
(19630131 199203 1 004)
9. 2016/2017 SEMESTER GANJIL I M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
(19780212 201101 1 002)
10. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)
11. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
12. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
(19490521 198303 1 001)
13. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
(19570207 198703 1 003)
14. 2016/2017 SEMESTER GENAP D Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
(19700816 199703 1 002)
15. 2016/2017 SEMESTER GENAP E Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
(19600327 199203 1 003)
16. 2016/2017 SEMESTER GENAP F Dr. Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A.
(19630517 199003 2 002)
17. 2016/2017 SEMESTER GENAP G Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
(19630131 199203 1 004)
18. 2016/2017 SEMESTER GENAP H Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
(19731105 199603 1 002)
19. 2016/2017 SEMESTER GENAP I Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
20. 2016/2017 SEMESTER GENAP J Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
(19790418 200912 2 001)
21. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)
22. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
23. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
(19490521 198303 1 001)
24. 2017/2018 SEMESTER GANJIL D Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
(19700816 199703 1 002)
25. 2017/2018 SEMESTER GANJIL E Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
(19600327 199203 1 003)
26. 2017/2018 SEMESTER GANJIL F Dr. Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A.
(19630517 199003 2 002)
27. 2017/2018 SEMESTER GANJIL G Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
(19630131 199203 1 004)
28. 2017/2018 SEMESTER GANJIL H Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
(19731105 199603 1 002)
29. 2017/2018 SEMESTER GANJIL I Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
30. 2017/2018 SEMESTER GANJIL J Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
(19790418 200912 2 001)
31. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)
32. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
33. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
(19490521 198303 1 001)
34. 2017/2018 SEMESTER GENAP D Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
(19700816 199703 1 002)
35. 2017/2018 SEMESTER GENAP E Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
(19731105 199603 1 002)
36. 2017/2018 SEMESTER GENAP F Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
(19630131 199203 1 004)
37. 2017/2018 SEMESTER GENAP G Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
(19790418 200912 2 001)
38. 2017/2018 SEMESTER GENAP H Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
39. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)
40. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
41. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
(19630131 199203 1 004)
42. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
(19731105 199603 1 002)
43. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
(19790418 200912 2 001)
44. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
(19700816 199703 1 002)
45. 2018/2019 SEMESTER GANJIL G Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
(19600327 199203 1 003)
46. 2018/2019 SEMESTER GANJIL H Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
(19490521 198303 1 001)
47. 2018/2019 SEMESTER GANJIL I Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
48. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)
49. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
50. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
(19731105 199603 1 002)
51. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
(19630131 199203 1 004)
52. 2018/2019 SEMESTER GENAP E Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
53. 2018/2019 SEMESTER GENAP F Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
(19700816 199703 1 002)
54. 2018/2019 SEMESTER GENAP G Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
(19600327 199203 1 003)
55. 2018/2019 SEMESTER GENAP H Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
(19790418 200912 2 001)
56. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)
57. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
58. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
59. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
(19731105 199603 1 002)
60. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
(19700816 199703 1 002)
61. 2019/2020 SEMESTER GANJIL F Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
(19600327 199203 1 003)
62. 2019/2020 SEMESTER GANJIL G Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
(19790418 200912 2 001)
63. 2019/2020 SEMESTER GANJIL H Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
(19630131 199203 1 004)
64. 2019/2020 SEMESTER GANJIL I Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A.
(19811107 200912 1 002)
65. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)
66. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
67. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
68. 2019/2020 SEMESTER GENAP D Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
(19700816 199703 1 002)
69. 2019/2020 SEMESTER GENAP E Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
(19630131 199203 1 004)
70. 2019/2020 SEMESTER GENAP F Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
(19600327 199203 1 003)
71. 2019/2020 SEMESTER GENAP G Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
(19790418 200912 2 001)
72. 2019/2020 SEMESTER GENAP H Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
(19731105 199603 1 002)
73. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)
74. 2020/2021 SEMESTER GANJIL B Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
75. 2020/2021 SEMESTER GANJIL C Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
(19731105 199603 1 002)
76. 2020/2021 SEMESTER GANJIL D Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
77. 2020/2021 SEMESTER GANJIL E Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
(19790418 200912 2 001)
78. 2020/2021 SEMESTER GANJIL F Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
(19630131 199203 1 004)
79. 2020/2021 SEMESTER GANJIL G Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
(19700816 199703 1 002)
80. 2020/2021 SEMESTER GANJIL H Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
(19600327 199203 1 003)
81. 2020/2021 SEMESTER GANJIL I Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
(19850301 201801 1 002)
82. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
(19630131 199203 1 004)
83. 2020/2021 SEMESTER GENAP B Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
(19850301 201801 1 002)
84. 2020/2021 SEMESTER GENAP C Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
85. 2020/2021 SEMESTER GENAP D Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
(19790418 200912 2 001)
86. 2020/2021 SEMESTER GENAP E Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
(19700816 199703 1 002)
87. 2020/2021 SEMESTER GENAP F Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)
88. 2020/2021 SEMESTER GENAP G Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
(19731105 199603 1 002)
89. 2020/2021 SEMESTER GENAP H Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
(19600327 199203 1 003)
90. 2020/2021 SEMESTER GENAP I Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
91. 2021/2022 SEMESTER GANJIL A Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
(19630131 199203 1 004)
92. 2021/2022 SEMESTER GANJIL B Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
(19850301 201801 1 002)
93. 2021/2022 SEMESTER GANJIL C Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)
94. 2021/2022 SEMESTER GANJIL D Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
(19731105 199603 1 002)
95. 2021/2022 SEMESTER GANJIL E Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
96. 2021/2022 SEMESTER GANJIL F Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
(19700816 199703 1 002)
97. 2021/2022 SEMESTER GANJIL G Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
98. 2021/2022 SEMESTER GANJIL H Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
(19600327 199203 1 003)
99. 2021/2022 SEMESTER GANJIL I Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
(19790418 200912 2 001)