Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Resolusi Konflik Alternatif
Nama Asing -
Program Studi Ilmu Hukum
Kurikulum S1 IHUKUM 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah PILIHAN
Jumlah SKS 2
Semester Paket 6

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Dr. Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A.
(19630517 199003 2 002)
2. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Dr. Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A.
(19630517 199003 2 002)
3. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Dr. Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A.
(19630517 199003 2 002)
4. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
(19660704 199403 1 002)
5. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
(19660704 199403 1 002)
6. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
(19660704 199403 1 002)
7. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
(19660704 199403 1 002)
8. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
(19660704 199403 1 002)
9. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
(19660704 199403 1 002)
10. 2019/2020 SEMESTER GENAP C Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
(19660704 199403 1 002)
11. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
(19660704 199403 1 002)
12. 2020/2021 SEMESTER GENAP B Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
(19660704 199403 1 002)
13. 2020/2021 SEMESTER GENAP C Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
(19660704 199403 1 002)
14. 2020/2021 SEMESTER PENDEK A Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
(19660704 199403 1 002)