Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Pembelajaran Berbasis Perpustakaan
Nama Asing -
Program Studi Ilmu Perpustakaan
Kurikulum S1 ILMU PERPUSTAKAAN 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah PILIHAN
Jumlah SKS 2
Semester Paket 6

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
2. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
3. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
4. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
5. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
6. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
7. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
8. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
9. 2019/2020 SEMESTER GENAP B Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
10. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
11. 2020/2021 SEMESTER GENAP B Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
12. 2020/2021 SEMESTER GENAP C Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag., SS., M.Si#198508092019031008
(19680701 199803 2 001)