Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Skripsi
Nama Asing -
Program Studi Ilmu Perpustakaan
Kurikulum S1 ILMU PERPUSTAKAAN 2016
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL KHUSUS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 6
Semester Paket 8

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2016/2017 SEMESTER GANJIL A Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag., SS., M.Si
(19680701 199803 2 001)
2. 2016/2017 SEMESTER GANJIL B Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.S., M.Si.
(19710907 199803 1 003)
3. 2016/2017 SEMESTER GANJIL C Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)
4. 2016/2017 SEMESTER GANJIL D Drs. Djazim Rohmadi, M.Si.
(19630128 199403 1 001)
5. 2016/2017 SEMESTER GANJIL E Dr. Labibah, MLIS.
(19681103 199403 2 005)
6. 2016/2017 SEMESTER GANJIL F Marwiyah, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19690905 200003 2 001)
7. 2016/2017 SEMESTER GANJIL G Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
8. 2016/2017 SEMESTER GANJIL H Muhammad Solihin Arianto, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19700906 199903 1 012)
9. 2016/2017 SEMESTER GANJIL I Puji Lestari, M.Kom
(19790116 200501 2 001)
10. 2016/2017 SEMESTER GANJIL J Siti Rohaya, S.Ag. MT.
(19790622 200604 2 003)
11. 2016/2017 SEMESTER GANJIL K Faisal Syarifudin, S.Ag. S.S. M.Si.
(19750614 200112 1 004)
12. 2016/2017 SEMESTER GANJIL L Dr. Syifaun Nafisah, S.T., MT.
(19781226 200801 2 017)
13. 2016/2017 SEMESTER GANJIL M Afiati Handayu Diyah Fitriyani, S.Pd., M.Pd
(19850712 201101 2 021)
14. 2016/2017 SEMESTER GENAP A Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag., SS., M.Si
(19680701 199803 2 001)
15. 2016/2017 SEMESTER GENAP B Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.S., M.Si.
(19710907 199803 1 003)
16. 2016/2017 SEMESTER GENAP C Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)
17. 2016/2017 SEMESTER GENAP D Dr. Labibah, MLIS.
(19681103 199403 2 005)
18. 2016/2017 SEMESTER GENAP E Marwiyah, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19690905 200003 2 001)
19. 2016/2017 SEMESTER GENAP F Drs. Djazim Rohmadi, M.Si.
(19630128 199403 1 001)
20. 2016/2017 SEMESTER GENAP G Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
21. 2016/2017 SEMESTER GENAP H Muhammad Solihin Arianto, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19700906 199903 1 012)
22. 2016/2017 SEMESTER GENAP I Puji Lestari, M.Kom
(19790116 200501 2 001)
23. 2016/2017 SEMESTER GENAP J Siti Rohaya, S.Ag. MT.
(19790622 200604 2 003)
24. 2016/2017 SEMESTER GENAP K Faisal Syarifudin, S.Ag. S.S. M.Si.
(19750614 200112 1 004)
25. 2016/2017 SEMESTER GENAP L Dr. Syifaun Nafisah, S.T., MT.
(19781226 200801 2 017)
26. 2016/2017 SEMESTER GENAP M Afiati Handayu Diyah Fitriyani, S.Pd., M.Pd
(19850712 201101 2 021)
27. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag., SS., M.Si
(19680701 199803 2 001)
28. 2017/2018 SEMESTER GANJIL B Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.S., M.Si.
(19710907 199803 1 003)
29. 2017/2018 SEMESTER GANJIL C Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)
30. 2017/2018 SEMESTER GANJIL D Drs. Djazim Rohmadi, M.Si.
(19630128 199403 1 001)
31. 2017/2018 SEMESTER GANJIL E Dr. Labibah, MLIS.
(19681103 199403 2 005)
32. 2017/2018 SEMESTER GANJIL F Marwiyah, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19690905 200003 2 001)
33. 2017/2018 SEMESTER GANJIL G Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
34. 2017/2018 SEMESTER GANJIL H Muhammad Solihin Arianto, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19700906 199903 1 012)
35. 2017/2018 SEMESTER GANJIL I Puji Lestari, M.Kom
(19790116 200501 2 001)
36. 2017/2018 SEMESTER GANJIL J Siti Rohaya, S.Ag. MT.
(19790622 200604 2 003)
37. 2017/2018 SEMESTER GANJIL K Faisal Syarifudin, S.Ag. S.S. M.Si.
(19750614 200112 1 004)
38. 2017/2018 SEMESTER GANJIL L Dr. Syifaun Nafisah, S.T., MT.
(19781226 200801 2 017)
39. 2017/2018 SEMESTER GANJIL M Afiati Handayu Diyah Fitriyani, S.Pd., M.Pd
(19850712 201101 2 021)
40. 2017/2018 SEMESTER GENAP A Puji Lestari, M.Kom
(19790116 200501 2 001)
41. 2017/2018 SEMESTER GENAP B Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)
42. 2017/2018 SEMESTER GENAP C Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag., SS., M.Si
(19680701 199803 2 001)
43. 2017/2018 SEMESTER GENAP D Drs. Djazim Rohmadi, M.Si.
(19630128 199403 1 001)
44. 2017/2018 SEMESTER GENAP E Dr. Labibah, MLIS.
(19681103 199403 2 005)
45. 2017/2018 SEMESTER GENAP F Marwiyah, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19690905 200003 2 001)
46. 2017/2018 SEMESTER GENAP G Dr. Syifaun Nafisah, S.T., MT.
(19781226 200801 2 017)
47. 2017/2018 SEMESTER GENAP H Afiati Handayu Diyah Fitriyani, S.Pd., M.Pd
(19850712 201101 2 021)
48. 2017/2018 SEMESTER GENAP I Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
49. 2017/2018 SEMESTER GENAP J Siti Rohaya, S.Ag. MT.
(19790622 200604 2 003)
50. 2017/2018 SEMESTER GENAP Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.S., M.Si.
(19710907 199803 1 003)
51. 2018/2019 SEMESTER GANJIL A Afiati Handayu Diyah Fitriyani, S.Pd., M.Pd
(19850712 201101 2 021)
52. 2018/2019 SEMESTER GANJIL B Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
53. 2018/2019 SEMESTER GANJIL C Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag., SS., M.Si
(19680701 199803 2 001)
54. 2018/2019 SEMESTER GANJIL D Marwiyah, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19690905 200003 2 001)
55. 2018/2019 SEMESTER GANJIL E Dr. Syifaun Nafisah, S.T., MT.
(19781226 200801 2 017)
56. 2018/2019 SEMESTER GANJIL F Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.S., M.Si.
(19710907 199803 1 003)
57. 2018/2019 SEMESTER GANJIL G Drs. Djazim Rohmadi, M.Si.
(19630128 199403 1 001)
58. 2018/2019 SEMESTER GANJIL H Siti Rohaya, S.Ag. MT.
(19790622 200604 2 003)
59. 2018/2019 SEMESTER GANJIL I Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)
60. 2018/2019 SEMESTER GANJIL J Puji Lestari, M.Kom
(19790116 200501 2 001)
61. 2018/2019 SEMESTER GANJIL K Dr. Labibah, MLIS.
(19681103 199403 2 005)
62. 2018/2019 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)
63. 2018/2019 SEMESTER GENAP B Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag., SS., M.Si
(19680701 199803 2 001)
64. 2018/2019 SEMESTER GENAP C Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.S., M.Si.
(19710907 199803 1 003)
65. 2018/2019 SEMESTER GENAP D Dr. Labibah, MLIS.
(19681103 199403 2 005)
66. 2018/2019 SEMESTER GENAP E Marwiyah, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19690905 200003 2 001)
67. 2018/2019 SEMESTER GENAP F Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
68. 2018/2019 SEMESTER GENAP G Dr. Syifaun Nafisah, S.T., MT.
(19781226 200801 2 017)
69. 2018/2019 SEMESTER GENAP H Afiati Handayu Diyah Fitriyani, S.Pd., M.Pd
(19850712 201101 2 021)
70. 2018/2019 SEMESTER GENAP I Drs. Djazim Rohmadi, M.Si.
(19630128 199403 1 001)
71. 2019/2020 SEMESTER GANJIL A Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.S., M.Si.
(19710907 199803 1 003)
72. 2019/2020 SEMESTER GANJIL B Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)
73. 2019/2020 SEMESTER GANJIL C Drs. Djazim Rohmadi, M.Si.
(19630128 199403 1 001)
74. 2019/2020 SEMESTER GANJIL D Dr. Sri Rohyanti Zulaikha, S.Ag., SS., M.Si
(19680701 199803 2 001)
75. 2019/2020 SEMESTER GANJIL E Dr. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd.
(19730205 199903 1 003)
76. 2019/2020 SEMESTER GANJIL F Dr. Labibah, MLIS.
(19681103 199403 2 005)
77. 2019/2020 SEMESTER GANJIL G Marwiyah, S.Ag., S.S., M.LIS.
(19690905 200003 2 001)
78. 2019/2020 SEMESTER GANJIL H Dr. Syifaun Nafisah, S.T., MT.
(19781226 200801 2 017)
79. 2019/2020 SEMESTER GANJIL I Afiati Handayu Diyah Fitriyani, S.Pd., M.Pd
(19850712 201101 2 021)
80. 2019/2020 SEMESTER GANJIL J Thoriq Tri Prabowo, M.IP.
(19930314 201801 1 001)
81. 2019/2020 SEMESTER GENAP A Drs. Djazim Rohmadi, M.Si.
(19630128 199403 1 001)
82. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)
83. 2020/2021 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)
84. 2021/2022 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)
85. 2021/2022 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)
86. 2022/2023 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)
87. 2022/2023 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)
88. 2023/2024 SEMESTER GANJIL A Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)
89. 2023/2024 SEMESTER GENAP A Prof. Dr. Nurdin, S.Ag., S.S., M.A.
(19710601 200003 1 002)