Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Pengantar Studi Islam
Nama Asing -
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Kurikulum S1 KPI 2020
Muatan Mata Kuliah INSTITUSIONAL
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH PENCIRI UNIVERSITAS
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 4
Semester Paket 1

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2020/2021 SEMESTER GANJIL A Drs. H. Suisyanto, M.Pd
(19560704 198603 1 002)
2. 2020/2021 SEMESTER GANJIL B Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M.Si
(19640923 199203 2 001)
3. 2020/2021 SEMESTER GANJIL C Prof. Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D.
(19710919 199603 2 001)
4. 2020/2021 SEMESTER GANJIL D Prof. Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D.
(19710919 199603 2 001)
5. 2021/2022 SEMESTER GANJIL A Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M.Si
(19640923 199203 2 001)
6. 2021/2022 SEMESTER GANJIL B Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M.Si
(19640923 199203 2 001)
7. 2021/2022 SEMESTER GANJIL C Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M.Si
(19640923 199203 2 001)
8. 2021/2022 SEMESTER GANJIL D Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
(19640323 199503 2 002)